På svenska

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAIDEN, POTENTIAALISTEN ASIAKKAIDEN JA SIDOSRYHMIEN EDUSTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

 

Päivitetty viimeksi 9.9.2021

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Otavan käsittelee sen asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, kuluttajien, sidosryhmien, Otavan tuotteita käyttävien ja tapahtumiin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja.

Otavan digioppimateriaalin käyttäjä: katso tarkemmat tiedot tietojenkäsittelystä ja rekisterinpitäjästä täältä.

 

Sisällys

1.  Rekisterinpitäjä

2. Määritelmät

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

4.1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

4.2. Otavan tuotteita tai palveluja ostaneiden, niitä käyttävien, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

4.3. Otavan tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

4.4. Otavan verkkopalveluiden asiakkaiden tunnistautumistiedot

4.5. Otavan sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

6. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

7. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

8. Siirrämmekö tietojasi EU:n ulkopuolelle?

9. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

11. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

12. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

13. Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

14. Evästeet

 

1. Rekisterinpitäjä

Kustannusosakeyhtiö Otava (y-tunnus 1564596-0) ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (myöhemmin ”Otava”) toimivat rekisterinpitäjänä tiedoillesi. Otava ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat yhteisrekisterinpitäjinä ja henkilötietoja voidaan käsitellä konsernin sisällä yhtiörajojen yli.

Osoite:           Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki

Puhelin:          (09) 15 661

Sähköposti:    tietosuoja@otava.fi

 

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, kenen henkilötietoja Otava käsittelee.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi nimeä, osoitetta, sähköpostia, puhelinnumeroa ja asioimishistoriaa.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Otavalla on asiakassuhde.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Otava pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmän edustajalla tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Otavalla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Otavalle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat sekä kirjailijat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sellaista henkilöä, jonka henkilötietoja Otava toiminnassaan käsittelee. Rekisteröity voi olla esimerkiksi asiakas, potentiaalinen asiakas tai sidosryhmän edustaja.

 

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Käyttötarkoitukset

Otava käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi

Otava voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

Otava voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiimme. Henkilötietoja käytetään Otavan ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Otava voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi

Otava voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Otava voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annamme suosituksia tai näytämme räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten digitaalisissa tuotteissa ja verkkosivuilla.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Otava voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden sisällön sekä valikoiman kehittämiseen perustuen tietoon siitä, minkä ikäisiä asiakkaamme ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Tuotteiden tilaaminen, Otavan tilaamat palvelut sekä toimiminen Otavan kirjailijana

Otava voi käyttää henkilötietojasi, jos sinä tai edustamasi yhtiö toimittaa Otavalle palveluita tai tuotteita. Otava käsittelee henkilötietojasi myös silloin, kun toimitat Otavalle käsikirjoituksia tai muuta materiaalia tai kun toimit Otavan kirjailijana.

Käsittelyperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena Otavassa voi olla jokin seuraavista:

Sopimus

Otava voi käsitellä henkilötietojasi sopimuksen perusteella silloin, kun käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Otava käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. verkkokauppaostoksen toteuttaminen taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan joissain tapauksissa jatkaa joko Otavan lakisääteisen velvoitteen tai Otavan harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Lakisääteinen velvollisuus

Otava voi käsitellä henkilötietojasi silloin, kun käsittely on tarpeen Otavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tällaisia velvoitteita ovat esimerkiksi tekemääsi tilaukseen tai toimittamaasi palveluun liittyvät tiedot, jotka on säilytettävä kirjanpitolain perusteella.

Oikeutettu etu

Otava voi käsitellä tietojasi myös silloin, kun käsittely on tarpeen Otavan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut. Otavalla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin. Otava voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Lisätietoja profiloinnista löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 6.

Muita Otavan oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Suostumus

Otava voi käsitellä henkilötietojasi myös siinä tapauksessa, että olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Otava pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on käsittelyperusteena myös esimerkiksi muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön kohdalla. Lisätietoja evästeistä saata tämän tietosuojaselosteen kohdasta 14.

 

4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Otavan keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia. Kaikista rekisteröidyistä ei kerätä kaikkia tietotyyppejä, vaan rekisteröidystä kerätty ja käsitelty tieto riippuu siitä, missä roolissa henkilö on suhteessa Otavaan. Esimerkiksi sidosryhmien edustajien osalta tarvitsemme vähemmän henkilötietoja kuin tuotteitamme käyttävistä henkilöistä.

4.1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
  • sukupuoli
  • syntymäaika
  • palvelukieli
  • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Otavan toimintaan liittyvissä työtehtävissä
  • suoramarkkinointivalinnat
  • tiedot tuotteen hankintatavasta
  • Otavan digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
  • Otavan käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
  • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
  • asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut
  • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet
4.2. Otavan tuotteita tai palveluja ostaneiden, niitä käyttävien, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot
  • Otavan yritysasiakkaan nimi eli sen Otavan asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin
  • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
  • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
  • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
  • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet
  • rekisteröidyn kuva ja/tai video siinä tapauksessa, että rekisteröity itse lataa kuvan tai videon Otavan palveluun esimerkiksi osana digitaalisten oppimateriaalien käyttöä
4.3. Otavan tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot
  • tapahtuma, johon henkilö osallistuu
  • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiin tietoryhmiin kuuluvia tietoja, jotka perustuvat käyttäjän suostumukseen. Nämä tiedot poistetaan heti tapahtuman jälkeen.)
  • syntymäaika sekä matkaseuralaisen nimi ja syntymäaika mikäli esimerkiksi matkanjärjestäjä sitä edellyttää
  • olennaiset tiedot edustetusta organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
4.4. Otavan verkkopalveluiden asiakkaiden tunnistautumistiedot
  • rekisteröidyn kirjautumistunnukset
  • toiminta ja asiointi verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen, esimerkiksi klikkaukset, verkkovierailut ja toiminta Otavan palveluissa
4.5. Otavan sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot
  • tiedot henkilötunnuksesta, palkoista, palkkioista, kulukorvauksista ja muista mahdollisista rahallisista suorituksista
  • ammatti tai koulutus
  • tiedot arvonlisäverovelvollisuus- ja ennakkoperintärekisterissä olemisesta
  • tieto toimitetuista tuotteista tai palveluista

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi ja vain, kun se on tarpeellista. Suurin osa käsittelemistämme tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana. Voimme kerätä tietoja myös käyttämiesi tuotteiden tai palveluiden kautta, esimerkiksi käyttäessäsi Otavan digitaalista sisältöä.

Otava saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista Otava voi kerätä tietoja myös suositusten kautta, jolloin yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Otavalle henkilötietoja myös muista Otavan tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä.

Otava käsittelee luottotietojasi vain lainsäädännön sallimissa nimenomaisissa tilanteissa, esimerkiksi laskutuksen tai perinnän yhteydessä.

 

6. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Otava ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan merkittäviä vaikutuksia.

Voimme yhdistellä tietoja esimerkiksi tilauksistasi ja kohdistaa sinulle markkinointia tilaustesi perusteella. Saamme tiedot pääsääntöisesti evästeiden kautta. Otavalla on käytössä Googlen sekä Facebookin analytiikkapalveluita, joita käyttämällä saamme tietoa toiminnastasi verkossa. Lisätietoja evästeiden käytöstä Otavassa löydät kohdasta 14.

Otavan digioppimateriaalin käyttäjä: katso tarkemmat tiedot digioppimateriaalia koskevan osion kohdasta Teemmekö tiedoillasi profilointia?.

 

7. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Otava ei luovuta, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Otava-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille kuin seuraavissa tilanteissa:

Otava jakaa henkilötietojasi Otavan puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat.

Otava saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Otava jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Otava yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

Otava jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Otavan tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Otava voi jakaa Otavan tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille ja järjestäjille.

Otava saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Otava saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Henkilötietojesi suojaaminen on Otavalle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Kaikki Otava-konsernin yhtiöt ovat suomalaisia ja Suomeen sijoittautuneita yhtiöitä. Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä.

Otava saattaa kuitenkin joissain tapauksissa palveluja tarjotessaan ja niitä suunnitellessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tällöin Otava saattaa siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Otava varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön mukainen oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi siirtämällä tietoja vastaavuuspäätöksen perusteella, käyttämällä vakiolausekkeita ja/tai edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

 

9. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Otava käsittelee henkilötietojasi niin kauan, kun Otavalla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa.

Otavan verkkopalveluiden asiakkaiden ja käyttäjien tunnistautumistiedot säilytetään enintään 6 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Asiakkaiden tietoja säilytetään myös kirjanpitolainsäädännön vaatimassa laajuudessa 6 vuotta tehdystä ostosta.

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden edustajien (esim. opettaja, yritysten yhteyshenkilöt) henkilötietoja käsitellään enintään 6 vuotta sen jälkeen, kun henkilön rooli yhteisössä on muuttunut eikä hän enää esimerkiksi harjoita Otavan liiketoimintaan liittyvää ammattiaan tai toimi Otavan yhteisöasiakkaan edustajana.

Tekijänoikeuskorvauksien tilittämiseen tarpeelliset tiedot säilytetään enintään 70 vuotta tekijän kuolemasta tai muusta tekijänoikeuden raukeamisesta.

Tapahtumiin osallistumisesta poistamme yhteystietoja lukuunottamatta tiedot viimeistään kahden vuoden kuluttua tapahtumasta.

Otavan digioppimateriaalin käyttäjä: katso tarkemmat tiedot digioppimateriaalia koskevan osion kohdasta Miten kauan säilytämme tietojasi?.

Lisätietoja siitä, miten käsittelemme evästeiden kautta kerättyjä tietoja löydät kohdasta 14.

Voimme yksittäisissä tapauksissa säilyttää tietoja myös pitempään silloin, jos tietojen käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai sellaiselta puolustautumiseksi. Tämä voi koskea esimerkiksi reklamaatiotilanteita.

 

10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit vapaamuotoisesti yhteydessä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 nimettyyn tahoon. Voimme tarvittaessa pyytää sinulta lisätietoja esimerkiksi siinä tapauksessa, että emme voi riittävästi tunnistaa sinua pyyntösi perusteella.

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a)  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Kun saamme sinulta tarkastuspyynnön, josta voimme tunnistaa sinut, toimitamme sinulle jäljennöksen niistä henkilötiedoista, joita sinusta käsitellään.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c)  Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa sinua koskevat tiedot, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

   1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
   2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
   3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
   4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
   5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Otavaan sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
   6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Otavan digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Otavaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Voit pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä ja niiden käsittely rajoitetaan siksi ajaksi, kun:

   1. kiistät Otavalla olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden ja varmistamme niiden paikkansapitävyyden;
   2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan tietojen käytön rajoittamista;
   3. Otava ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
   4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Otavan oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

e)  Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Otava käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f)  Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojasi käsitellään automaattisesti ja käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Otavalle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

g)  Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

h)  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Otavan välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

11. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Otavan on saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja, jotta Otava voi täyttää ostamaasi tai tilaamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyvät sopimusvelvoitteensa. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietojasi.

 

12. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva konserni. Otavan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta sekä tietosuojalakia.

 

13. Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuvia toimintatapojamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

14. Evästeet

Otavan verkkosivut käyttävät evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa päätelaitteelle kuten tietokoneelle tai mobiililaitteelle käyttäjän vieraillessa verkkosivustoilla. Tässä evästekäytännössä tarkoitamme evästeillä kaikkia tunnisteita, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle. Sivustollamme käytetään välttämättömiä evästeitä, toiminnallisia evästeitä, analytiikkaevästeitä ja markkinointievästeitä.

Käytämme evästeitä voidaksemme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Lisäksi käytämme evästeitä ja muita analytiikkatyökaluja myös kerätäksemme anonyymejä tilastoja sivustomme käyttötavoista tarkoituksenamme parantaa sivuston sisältöä. Palvelut tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Evästeitä voidaan hyödyntää myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolten sivustoilla. Näiden evästeiden avulla voimme kohdentaa mainontaamme sivustomme käyttäjille, jotka todennäköisimmin olisivat kiinnostuneita Otavan palveluista.

Sivustolla voi olla Otavan asettamien evästeiden lisäksi myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka ovat usein sivuston yhteistyökumppaneiden asettamia. Kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeiden avulla kerättyjä tietoja omiin tarkoituksiinsa. Sivustollamme on käytössä yhteistyökumppaneidemme evästeitä, jotka saattavat seurata käyttäjää Otavan verkkosivuston ulkopuolella ja yhdistellä muilta sivustoilta keräämiään tietoja käyttäjästä.

Välttämättömät evästeet ovat aina päällä, sillä ilman niitä sivusto ei voi toimia. Kaikkien muiden evästeiden, kuten toiminnallisten, analytiikka- ja markkinointievästeiden asettamiseen pyydämme käyttäjältä aktiivisen suostumuksen niin kutsutulla evästebannerilla. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa suostumustaan alla olevista asetuksista. Asetuksiin pääsee myös evästebannerissa olevaa linkkiä klikkaamalla. Ilman suostumusta kyseistä käsittelytarkoitusta varten käytössä olevia evästeitä ei aseteta käyttäjän päätelaitteelle. Käytännössä tämä voi estää evästeestä riippuen esimerkiksi käyttäjää näkemästä kaikkea verkkosivustollamme olevaa sisältöä ja sivustoa toimimasta mahdollisimman käyttäjäystävällisellä tavalla. Markkinointi- ja kohdistamisevästeistä kieltäytyminen estää kohdistetun markkinoinnin näyttämisen.

Otavan omien verkkosivujen lisäksi voit hallinnoida evästeitä myös useimpien selainten avulla. Voit poistaa laitteellesi tallennetut evästeet selainasetusten kautta. Eri selainten ominaisuuksista voi lukea kunkin palveluntarjoajan sivustoilta. Lisätietoa evästeistä ja keinoista suojata yksityisyyttä internetissä löytyy osoitteesta: www.youronlinechoices.eu.

Voit antaa tai perua suostumuksesi evästeisiin verkkosivuvierailusi alussa tai myöhemmin Otavan verkkosivujen alalaidassa sijaitsevan Evästekäytäntö-linkin kautta.