03.05.2022
Suolapärskeiden makuinen tutkimusretki saaristoluontoon ja sen ympäristömuutoksiin

Saaristoluontoon ihastunut tutkijapariskunta seuraa kajakeillaan Pentti Linkolan 1970-luvulla soutaen tekemää lintujen laskentareittiä Salosta Poriin. Kuinka linnusto voi ja miten ympäristö on muuttunut puolessa vuosisadassa?

Suolapärskeiden makuinen tutkimusretki saaristoluontoon ja sen ympäristömuutoksiin

Panu Kunttu ja Sanna-Mari Kunttu:
Kaikki luodon linnut – Kahden saaristotutkijan melontaseikkailu Pentti Linkolan jäljillä

Ilmestyy 30.5.2022

Kesällä 2020 Kemiönsaarella asuva pariskunta, saaristoekologi Panu Kunttu ja eräopas Sanna-Mari Kunttu tekevät suuren tutkimusretken kajakeilla meloen. He toistavat Pentti Linkolan 1970-luvulla perheineen soutaen tekemän meriretken halki Suomen lounaissaariston. Tämä seitsemän viikkoa kestävä matka käsittää yli tuhat kilometriä Salosta Poriin, ja sen aikana lasketaan lintuja Linkolan tapaan sadoilta saarilta ja luodoilta.

Ennen retkeä Kuntut haastattelivat Pentti Linkolaa, ja saivat käyttöönsä hänen lintumuistiinpanonsa ja vanhat merikorttinsa. Linkolan reittiä ja aikataulua Kuntut seuraavat samalla saariston muuttuvaa linnustoa tarkkaillen. Omat haasteensa pitkään matkaan tuovat erilaiset vastoinkäymiset, oikuttelevat tuulet ja tiukka aikataulu.

Matkasta syntynyt suolapärskeiden makuinen kirja Kaikki luodon linnut on kuvaus Kunttujen tutkimusretkestä, joka kulkee Etelä-Suomen viimeisten erämaisten alueiden halki. He kokevat myös kouriintuntuvasti, miten voimallisesti ihminen on saaristoa vuosikymmenten aikana muuttanut. Vaikka  retken tulokset osoittavat enemmän lintukantojen heikkenemistä, niin myös suojelun myönteiset vaikutukset näkyvät.

Kertomus vie lukijan melontaseikkailulle ainutlaatuisen saariston avoimille luodoille ja värikylläisille niityille sekä kurkistamaan vedenpinnan alle. Tarinan seuraamista rytmittävät tieto-osuudet tutkimusretkeen valmistautumisesta, saaristoympäristön muutoksista sekä luonnon ilmiöistä ja elonkirjosta.

Kirjallaan Kuntut haluavat nostaa esille ihmisen aiheuttamia haitallisia muutoksia ympäristössä, jotka ovat johtaneet saaristoluonnon monimuotoisuuden heikentymiseen. Luontokatoa tapahtuu ympärillämme kiihtyvällä tahdilla, joten luonnonsuojelun edistämisellä on kiire.

Panu Kunttu (s. 1979) on saaristoluontoon erikoistunut maatalous- ja metsätieteiden tohtori. Lähes 30 vuotta jatkunut saaristoretkeily on kuljettanut häntä tuhansille saarille, pääosin kajakilla meloen. Kuntun tutkimusaiheet ovat käsitelleet luonnon monimuotoisuutta rannoilla ja metsissä. Luonnonsuojelujärjestöissä toimiessaan hän on edistänyt saariston suojelua.

Sanna-Mari Kunttu (s. 1982) on koulutukseltaan ympäristösuunnittelija ja eräopas. Hän työskentelee luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun parissa. Kunttu kirjoittaa retkeilyaiheista Repullinen retkiä -blogia. Hän on innokas luonnossa liikkuja ympäri vuoden ja haluaa edistää vastuullisen retkeilyn kulttuuria.

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: hanna-leena.soisalo@otava.fi