16.10.2020
Sata vuotta täyttävän Alfred Kordelin -säätiön poikkeuksellinen historiikki julki

Sata vuotta täyttävä Alfred Kordelin -säätiö julkaisee lokakuussa historiikin, joka luo ainutlaatuisen kurkistusaukon suomalaiseen kulttuurihistoriaan. Samalla rakentuu kuva suomalaisen tiede- ja kulttuurielämän muutoksesta. Tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset kulttuurin tekijät ovat saaneet säätiöltä tukea työnsä ja uransa edistämiseen.

Sata vuotta täyttävän Alfred Kordelin -säätiön poikkeuksellinen historiikki julki

Alfred Kordelinin säätiö juhlii sadatta toimintavuottaan poikkeusolosuhteissa, maailmanlaajuisen pandemian aikana. Säätiölle poikkeusoloissa toimiminen on kuitenkin tuttua, sillä se on jatkanut työtään suomalaisen kulttuurin hyväksi keskeytyksettä läpi maailmanhistorian haasteiden ja sotienkin läpi. Alfred Kordelinin säätiön tukeen suomalaiset voivat luottaa myös jatkossa. 

Osana juhlavuotta Otava julkaisee Antti Parpolan ja Sirkka Saarisen kirjoittaman historiikin Säätiö. 

Teos kertoo Alfred Kordelinin säätiön satavuotisesta taipaleesta suomalaisen tieteen ja taiteen rahoittajana. Kirjassa kuvataan säätiön syntyä sisällissodan jälkeisessä Suomessa, nousua maan vauraimmaksi säätiöksi ja ”Suomen Nobeliksi” sekä varojen menetystä ja uutta nousua 1980-luvun lopulta alkaen. Säätiön rahoittamista tuhansista tieteen ja taiteen hankkeista kertovat tarinat toimivat ainutlaatuisena kurkistusaukkoina suomalaiseen kulttuurihistoriaan. 

Alfred Kordelinin säätiö täyttää sata vuotta vuoden 2020 lopussa. Säätiön toiminta on aina ollut harvinaisen monimuotoista, sillä se tukee tiedettä, taidetta, kirjallisuutta ja kansanvalistusta. Toimintansa aikana säätiö on tukenut tuhansia ja taas tuhansia kulttuurin tekijöitä eri aloilta.

Merkkivuosi on tunnustus menneiden sukupolvien työlle niin säätiössä työskennelleille kuin apurahansaajille. Säätiö elää vahvasti ajassa toteuttaen perustehtäväänsä paitsi traditioita vaalivana myös uutta luovana yhteisönä. Esimerkkejä löytyy digikalevalasta klassisen musiikin pohjaan nojaavaan pelimusiikkihankkeeseen. Säätiö jakaa apurahoina ja palkintoina vuodessa noin viisi miljoonaa euroa.

VTT Antti Parpola on historioitsija ja tietokirjailija ja FT Sirkka Saarinen on Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori.

Säätiö ilmestyy 21.10.2020

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi 

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi 

Lisätiedot:
Alfred Kordelinin säätiö
toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi