17.05.2019
Metallityöväen liiton historian viides osa keskittyy Per-Erik Lundhin puheenjohtajakauteen vuosina 1984–2000

SAK:n suurin teollisuusliitto, Metallityöväen Liitto koki puheenjohtaja Per-Erik Lundhin kaudella 1980-luvun teollisen rakennemuutoksen, laman, suurtyöttömyyden ja Neuvostoliiton hajoamisen. Eino Ketolan teos Metallityöväen liitto 1984–2000 piirtää tarkan kuvan Lundhin tapahtumarikkaasta puheenjohtajakaudesta.

Metallityöväen liiton historian viides osa keskittyy Per-Erik Lundhin puheenjohtajakauteen vuosina 1984–2000

Eino Ketolan uutuuskirja Metallityöväen liitto 1984–2000 osoittaa, kuinka puheenjohtaja Per-Erik Lundhin kaudella Metallityöväen Liitto pyrki yritysten menestykseen, työttömyyden poistamiseen, vakaisiin reaaliansioihin ja tuki Suomen EU-jäsenyyttä. Uuden ajan myötä poliittinen kamppailu liiton sisällä alkoi lieventyä. Se kehitti lakkojen sijaan neuvotteluihin perustuvan edunvalvonnan, joka toi työttömille töitä, yrityksille kasvua ja maalle kilpailukykyä.   

Ammattiliittokin on suuresti riippuvainen tuotantorakenteista, yhteiskunnan kehitystasosta, valtion varallisuudesta ja kansantalouden yhteisestä suorituskyvystä. Se voi tuottaa tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan puhtaalta pöydältä, miltä suunnalta tulevaisuuden hyvinvointi on etsittävä. Onko taisteltava lisäansioiden puolesta vai tuettava kilpailukykyä, maltillisia sopimuksia ja usein myös valtion menotalouden hillintää? Näiden tekijöiden kanssa kamppailtiin Metallityöväen liitossakin Per-Erik Lundhin kaudella vuosina 1984–2000. Elettiin aikaa, jolloin liiton jäsenistö ei vielä ollut kypsynyt hyväksymään kansantalouden reunaehtoja.  

“Tämä kirja on oman aikamme historiaa. Jokaisella 1900-luvun kahden viimeisen vuosikymmenen kokeneella lukijalla on mahdollisuus tehdä vastaava vertailu tämän kirjan sisällön ja omien kokemustensa välillä”, toteaa Eino Ketola kirjan esipuheessaan.  

VTT, dosentti Eino Ketola (s. 1949) on perehtynyt suomalaiseen työmarkkinamaailmaan. Hän on kirjoittanut Metallityöväen liiton historian vuosilta 1961–1983 (2007), teoksen Kasvu yhteistoimintaan neljästä työmarkkinapohjalta syntyneestä laitoksesta (2009) sekä Työterveyslaitoksen historian (2015). 

Kirjan julkistamistilaisuutta vietetään 4.6. Paasitornissa Helsingissä. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  mirel.keskmae-korhone@teollisuusliitto.fi  

Kirjan arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi