18.09.2022
Apua överiempatiaan ja masennuksen tunnelukkoihin

Myötätunto on tärkeä ominaisuus sosiaalisissa suhteissa, mutta liiallinen empatia saa ihmisen kadottamaan yhteyden omiin tunteisiinsa. Tunnelukoilla on vahva yhteys masennukseen, ja niiden ymmärtäminen voi olla tärkeä askel toipumisen polulla.

Apua överiempatiaan ja masennuksen tunnelukkoihin

Marika Vepsäläinen: Irti överiempatiasta
Ilmestyy 10.10.

Myötätuntoinen opas auttaa keventämään tunteiden taakkaa.

Ihminen, joka aistii herkästi toisten tunteita ja eläytyy niihin voimakkaasti, saattaa ottaa niitä vastuulleen oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa kustannuksella. Jos huomio keskittyy jatkuvasti siihen, millaisia tunteita muut kokevat, yhteys itseen on vaarassa katketa.

Ylivastuullinen, överiempaattinen ihminen kokee, että on hänen vastuullaan ratkaista muiden ongelmat sekä helpottaa ja poistaa toisten negatiivisia tunteita. Hän kokee jatkuvasti riittämättömyyttä, kun tämä ei onnistu.

Työyhteisöissä överiempaattiselle lankeaa sillanrakentajan ja tulkin osa. Hänen myötätuntoisuutensa saa hänet ottamaan kantaakseen niin muiden murheita kuin työtehtäviäkin. Ympäristö ei koskaan palauta överiempaattiselle sitä hyvää, jota hän jakaa, vaikka hän niin odottaakin. Tästä syntyy uuvuttava kierre, jossa empaattinen pyrkii venymään vielä lisää.

Kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin perustuva Irti överiempatiasta ohjaa murtamaan överiempaattisen toiminnan kaavan ja suuntaamaan herkkyyden voiman elämään, jossa voi hyvin ja jossa myötäeläminen on tasapainossa.

Marika Vepsäläinen on henkisen kasvun valmentaja, konsultti ja yrittäjä. hän on auttanut verkkokursseilla jo tuhansia ihmisiä ja työskennellyt kymmenen vuotta ryhmä- ja henkilökohtaisena valmentajana. 

 

Miia Moisio: Masennus ja tunnelukot
Ilmestyy 11.10. 

Uraauurtava kirja auttaa masentunutta purkamaan tunnelukkojaan.

Masentuneen mielenmaisemaa leimaavat lähes poikkeuksetta useat, vahvat tulkintamallit, joiden läpi itseä, muita ja tilanteita arvioidaan. Nämä tunnelukot vääristävät käsityksiä ja aiheuttavat pelkoja. Kannustavassa kirjassa kerrotaan ensimmäistä kertaa 18 tunnetusta tunnelukosta masennuksen näkökulmasta.

Masennus ja tunnelukot kuvaa, miten tunnelukkoihin yleensä reagoidaan ja miten ne näkyvät masentuneen ajattelussa ja toiminnassa. Tunnelukkoihin voi kuitenkin vaikuttaa ja niitä voi lieventää, kun niistä ensin tulee tietoiseksi. Masennus ja tunnelukot rohkaisee ottamaan vastuuta omista tunteista ja sallimaan itsensä kokonaisena.

Tunnelukkojen ymmärtäminen voi olla merkittävä askel toipumisen polulla. Kun masentuneessa itsessään herää halua toipua, pystyvät läheiset ja auttajatkin paremmin tukemaan masennuksesta kärsivää.

Miia Moisio on TM, sielunhoidon asiantuntija ja skeematerapeutti, ja hän toimii hyvinvointialan yrittäjänä. Moisio on aiemmin kirjoittanut kirjat Toivon kirja masennuksesta (2018), Lupa surra (2019) ja Häpeästä valoon (2021)

 

 

Molemmat kirjat kuuluvat Hidasta elämää -kirjaperheeseen. 

Lisätiedot, vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt0:
hanna-leena.soisalo@otava.fi