Opettajamateriaali

Hyvä opettaja,

olemme kiitollisia, että juuri SINÄ olet päättänyt syventää tietämystäsi lasten oikeuksista ja että keskustelet niistä oppilaidesi kanssa. Puhumalla luokassa lasten oikeuksista murratte hiljaisuutta vaikeiden asioiden käsittelyn ympäriltä. Ja kun oppilaat pääsevät puhumaan siitä, millainen käytös itseä ja muita kohtaan on hyväksyttävää ja millainen taas ei ole, heitä kannustetaan käyttämään tervettä järkeään, luottamaan tuntemuksiinsa ja pitämään omaa ja toisten puolta, jos joku ei tunnu oikealta.

Kaikilla lapsilla on oikeus kasvaa lämpöisessä ja rakastavassa ympäristössä, jossa heidän ääntään kuullaan. Asialleen omistautunut opettaja on yksi arvokkaimmista asioista, joita lapsi voi elämässään saada.

Suurkiitos siitä, että haluat tehdä töitä näiden tärkeiden asioiden ja meidän lastemme parissa!

Prinsessa Madeleine

 

Hei!

Tervetuloa tutustumaan Stella ja salaisuus -kirjan opettajamateriaaliin. Siinä esitellään lasten oikeuksien perusteita helposti lähestyttävällä ja selkeällä tavalla sinulle, joka haluat käsitellä niitä oppilasryhmäsi kanssa. Painopiste on ennen kaikkea kahdessa teemassa: siinä että uskaltaa sanoa vastaan, kun joku ei tunnu hyvältä, sekä siinä, miten ajatella ja toimia, kun on saanut tietää jonkun huonosta salaisuudesta.

Tavallista arkea kuvaava kaunokirjallinen teos on erinomainen lähtökohta, kun halutaan käsitellä isoja, tärkeitä asioita. Kirjassa Stella ja salaisuus yhdeksänvuotiaat päähenkilöt kokevat ja pohtivat asioita, joita voi helposti tarkastella oppilasryhmässä. ”Eräs henkilö kirjassa teki näin, mitä ajattelet siitä?” Ongelmasta tulee tarinan ansiosta konkreettinen ja kouriintuntuva, ja koska kirjan henkilöt ovat mielikuvituksen tuotetta, on helppo keskustella vapaasti siitä, mitä he olisivat voineet tehdä toisin, ja myös samastua heihin ja heidän kokemiinsa pulmiin.

Stella ja salaisuus -romaani käsittelee sitä, millaista on muuttaa, kun toinen vanhemmista jää asumaan toiseen maahan. Se käsittelee ystävyyttä ja suhteita sekä rohkeutta, jota tarvitaan, kun täytyy pitää puoliaan ja sanoa ei vaikkapa esimerkiksi väkinäisille juhlille, pakotetuille halauksille tai ilkeille kommenteille. Se käsittelee myös aikuisia, jotka eivät aina kuuntele lapsia kovin tarkkaan.

Stellan ja salaisuuden ytimessä on kuitenkin Stellan uuden ystävän Elenan kertoma huono salaisuus. Hänen äitinsä uusi miesystävä on nostanut Elenan peittoa ja seissyt hänen sänkynsä vieressä huohottaen tuijottamassa Elenaa, kun on luullut tytön nukkuvan. Elena on kauhuissaan ja tietää, että asia on paha, mutta ei kuitenkaan halua Stellan kertovan siitä kenellekään.

– Mutta… minun täytyy tehdä jotakin! Jonkun pitää tehdä jotakin, Stella sanoo epätoivoisena.

– Kukaan ei voi auttaa minua. Mutta tuntui kuitenkin hyvältä kertoa jollekulle, sanoo Elena.

 

Johdanto

Stella ja salaisuus -kirjan opettajamateriaalin tarkoituksena on tarjota lähestymistapoja hankaliin aiheisiin ja auttaa sinua pedagogina käsittelemään tarkoituksenmukaisilla tavoilla rankkoja tapahtumia, joita lapset saattavat kohdata.

Kyse on lapsista ja lasten oikeuksista ja siitä, ettei aina ole helppoa tietää, miten pitäisi toimia, että toimisi oikein. Lapset tarvitsevat tietoa ja harjoitusta siinä, miten voi puolustautua ja kuinka voi pyytää apua, kun jokin on liian isoa ja raskasta lapsen itsensä kannettavaksi.

Stella ja salaisuus -kirjan pääteema on häirintä, jonka kohteeksi yhdeksänvuotias Elena joutuu, ja polttopiste on dilemmassa, joka syntyy, kun Stella, lapsi itsekin, saa kuulla huonon salaisuuden. Salaisuuden, jonka hän lupaa pitää salaisena, mutta joka oikeastaan tuntuu liian raskaalta ja vaikealta kantaa. Miten hänen pitäisi toimia? Jos hän kertoo jollekulle, hän on pettänyt lupauksensa. Jos hän ei kerro, henkilö joka hänelle salaisuuden uskoi, joutuu ehkä kärsimään lisää. Ideoita keskustelunaiheiksi salaisuuksiin liittyen löytyy tästä opettajamateriaalista.

Toinen keskeinen teema kirjassa on se, että rohkenee ja pystyy saamaan äänensä kuulluksi, vaikka se tuntuu vaikealta, hankalalta tai kiusalliselta. Voi tuntua kurjalta panna vastaan tuntemattomalle aikuiselle – ja vähintään yhtä vaikeata vastaansanominen voi olla, jos .

Opettajan kannattaa kuunnella erityisen herkällä korvalla, mikä on oppilaiden kannalta paras hetki puhua hankalista, epämiellyttävistä asioista. Jollakin oppilaalla saattaa olla oma synkkä salaisuus repussaan, kun taas toiselle asia ei ole tullut mieleenkään. Ryhmän jäsenten on aina sallittua olla vastaamatta tai kieltäytyä harjoituksesta. Sinä pedagogina tiedät, milloin on aika keskeyttää ja tehdä jotakin ihan muuta. Sano silloin, että nyt on aika lopettaa ja että palaatte asiaan myöhemmin. Luonnollisesti jatkat aiheesta tarpeen mukaan jonkun yksittäisen oppilaan kanssa.

Materiaalissa ei puhuta eksplisiittisesti seksuaalisesta häirinnästä tai seksuaalisista loukkauksista, mutta siinä on esimerkkejä tilanteista, joissa niistä on kyse. Lue aina harjoitus huolellisesti läpi ennen kuin alat tehdä sitä oppilaiden kanssa, jotta saat käsityksen, onko se sopiva juuri sinun oppilasryhmällesi ja juuri tässä tilanteessa.

Muista, että sinulla on lasten kanssa työskentelevänä velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos olet huolissasi jostakin lapsesta. Tehtäväsi ei kuitenkaan ole ”löytää todisteita” siitä, että lasta kohdellaan kaltoin, sinun huolesi riittää ilmoittamisen perusteeksi.

Stella ja salaisuus -kirjan ja siihen kuuluvan opetusmateriaalin työstäminen saattaa herättää reaktioita. Kuten yleensäkin työssäsi, pidä silmällä oppilaiden signaaleja, vaikket olisikaan epäluuloinen. Ajattele, että sinä saatat olla oppilaan ”tärkeä aikuinen”. Kuuntele aina lasta, joka haluaa kertoa jotakin, ja tiedosta, että huonon salaisuuden kertominen saattaa vaatia aikaa.

 

Voit lukea enemmän lapsiin kohdistuvasta häirinnästä esimerkiksi Childhoodin sivustolta  tai suomeksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta

 

Ehdotus työjärjestykseksi

 • Kerro, että Stella ja salaisuus on uusi ääneenlukukirjanne
 • Esittele kirja: katselkaa yhdessä kirjan nimeä ja kansikuvaa ja miettikää, millaisia asioita kirja käsittelee.
 • Kuinka monesta lapsesta kirja kertoo?
 • Kuka kuvan lapsista on Stella?
 • Miltä lapsista kuvan perusteella tuntuu?
 • Mitä yhdellä lapsista on kädessään?
 • Mikä on salaisuus?
 • Onko olemassa erilaisia salaisuuksia?
 • Millainen voisi olla hyvä salaisuus?
 • Millainen voisi olla huono salaisuus?

 

* Käytä pohjana kappaletta Lapsen oikeus ja kerro YK:n sopimuksesta, joka käsittelee lasten oikeuksia eli niin sanotusta Lapsen oikeuksien sopimuksesta.

* Selitä, että lapset kirjassa Stella ja salaisuus kohtaavat erilaisia vaikeuksia ja että teidän tarkoituksenne on keskustella niistä tarkemmin.

* Lukekaa kirja yhdessä, luku kerrallaan.

* Tästä opettajanmateriaalista löytyy jokaiseen lukuun liittyviä kysymyksiä, joihin voitte luvun lukemisen jälkeen vastata yhdessä.

* Kun kirja on luettu, voitte tehdä harjoituksen Jos olisit Stellan saappaissa.

* Voitte milloin tahansa ottaa muut kopioitavat materiaalit käyttöön ja tehdä harjoitukset, teidän ei tarvitse lukea koko kirjaa sitä ennen.

* Minitarinat sopivat käytettäviksi parhaiten silloin kun koko Stella ja salaisuus -kirja on luettu. Ne ovat itsenäisiä kertomuksia, joilla on avoin loppu. Niitä voi käyttää keskustelun virittäjinä ja niiden avulla voi jatkaa hankalien tilanteiden ja huonojen salaisuuksien työstämistä.

Onnea hyvin tärkeään työhön!

Katarina Neiman Hedensjö

 

Lapsen oikeudet

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus eli tavallisemmin Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20. marraskuuta 1989. Sopimus on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodesta 1991 lähtien.

Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet

 • Kaikilla lapsilla on samat oikeudet ja kaikki ovat yhtä arvokkaita. Ketään ei saa syrjiä.
 • Lapsen paras on etusijalla kaikissa lapsia koskevissa toimenpiteissä.
 • Jokaisella lapsella on oikeus jäädä henkiin, elää ja kehittyä.
 • Lapsilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja saada ne kuulluiksi kaikissa heitä koskevissa kysymyksissä. Kun lapsen mielipiteitä tarkastellaan, on otettava huomioon hänen ikänsä ja kypsyytensä.

Näin Ruotsin lapsiasiamies kirjoittaa joistakin lapsen oikeuksista, jotka ovat olennaisia tämän materiaalin kannalta:

 • Niiden, jotka päättävät sinua koskevista asioista, pitää miettiä, mikä on sinulle parasta.
 • Sinulla on oikeus sanoa mielipiteesi. Aikuisten täytyy kuunnella sinun näkemystäsi.
 • Sinulla on oikeus saada tietoa asioista, jotka koskettavat sinua ja elämääsi. Sinulla on myös oikeus saada tietää, mitä maailmassa tapahtuu. Sen, joka kertoo asioista sinulle, täytyy kertoa niistä tavalla, jonka ymmärrät.
 • Sinä olet ainutlaatuinen. Sinulla on oikeus olla sellainen kuin olet. Sinä itse päätät omasta kehostasi, tunteistasi ja ajatuksistasi.
 • Kukaan ei saa tehdä sinulle pahaa. Sinulla on oikeus saada suojaa kaikelta, mikä voi vahingoittaa sinua. Jos sinua kohdellaan kaltoin, sinun kuuluu saada tukea ja apua.

VANHEMMAT JA MUUT AIKUISET EIVÄT SAA:

 • Uhata…
 • Pelotella…
 • Unohtaa…
 • Lyödä…
 • Eristää…
 • Herjata tai haukkua…

SINUA!

 

KUKA ON LAPSI?

Lapseksi lasketaan kaikki alle 18-vuotiaat.

 

KENEN ON VASTUU?

Kun aikuiset tekevät tyhmiä asioita lapsille, vastuu on aina aikuisten! Se ei ole koskaan lapsen vika, vaikka lapsi olisikin tehnyt asioita, joita ei saisi tehdä.

 

Kirjaan liittyviä kysymyksiä

Käykää läpi kysymyksiä aina, kun olette lukeneet kyseisen luvun.

 

Luku 1

 1. Kuka on Ted?
 2. Minkä arvelet olevan syy siihen, ettei Stella tule Camillan lahjasta kovin iloiseksi?
 3. Mitä Stella saa isältään?
 4. Kuka soittaa Stellalle?

Luku 2

 1. Kuka on Raymond?
 2. Missä Stellan äiti on?
 3. Miltä arvelet Stellasta tuntuvan, kun äiti ei ole hänen luonaan?
 4. Minkä salassa pitämänsä asian äiti hänelle kertoo?
 5. Miltä Stellasta tuntuu puhelun jälkeen?

Luku 3

 1. Mitä Stella ajattelee siitä, että hänen pitää aloittaa uudessa koulussa?
 2. Mikä on koulupuku?
 3. Miltä Stellasta tuntuu se, että hän saa uuden sisaruksen?
 4. Miltä sinusta tuntuisi, jos kuulisit, että saat uuden sisaruksen?
 5. Kuka on Bosse?
 6. Isä sanoo, että Stellan on näytettävä tai sanottava, miltä hänestä tuntuu ja mitä hän haluaa. Mitä Stella siitä ajattelee?

Luku 4

 1. Kuka on Elena?
 2. Elena ei kysele Stellalta paljon. Mitä mieltä Stella on siitä?
 3. Miltä Stellasta tuntuu kotimatkalla?
 4. Mitä Stella saa Elenalta?
 5. Mitä erityistä Elenan Stellalle antamassa lahjassa on?
 6. Uskotko, että joissakin esineissä voi olla taikaa ja että niistä voi olla apua?

Luku 5

 1. Mitä Stella näkee eteisessä tullessaan kotiin?
 2. Mikä siinä poikkeaa siitä, mihin hän on New Yorkissa tottunut?
 3. Miltä Stellasta tuntuu omassa syntymäpäiväjuhlassaan?
 4. Kuka on Ali?
 5. Mitä Charlotte-täti tekee tervehtiessään Stellaa?
 6. Miksi Camilla suuttuu Stellalle?
 7. Mitä Stella ajattelee Tedin tavasta toimia?
 8. Tekikö Stella sinusta oikein lähtiessään juhlista?

Luku 6

 1. Camilla järjestää Stellalle seuraa koulumatkalle. Mitä Stella siitä ajattelee?
 2. Miten Camillan olisi sinun mielestäsi pitänyt toimia?
 3. Onko Stella iloinen siitä, että hänellä on koulun jälkeen tennistunti?
 4. Miltä Stellasta tuntuu, kun hän kuulee, että Camilla on kertonut Alille Stellan äidistä ja tämän tulevasta vauvasta?
 5. Stella sanoo vastaan Alille. Miten?

Luku 7

 1. Mistä syystä arvelet Amiran ja Isabellen yrittävän ystävystyä Stellan kanssa?
 2. Elena välttelee Amiraa ja Isabellea, mistähän syystä?
 3. Mitä Ali sanoo Elenasta?

Luku 8

 1. Kuka on Luka?
 2. Miksi Ted suuttuu?
 3. Camilla tulee surulliseksi, mistä syystä?
 4. Mitä Stella sanoo pistäessään vastaan äidilleen puhelimessa sinä iltana?
 5. Miten hänen äitinsä silloin reagoi?

Luku 9

 1. Mitä Elena ja Ali sanovat, kun Stella sattuu mainitsemaan, että hänellä on ikävä kotiin?
 2. Mitä Ali sanoo halauksista?
 3. Mitä sinä sanoisit ystävälle, joka on surullinen ja ikävöi jotakin?

Luku 10

 1. Mitä Stella tekee, kun Charlotte haluaa halata häntä?
 2. Miten Charlotte silloin reagoi?
 3. Mitä luulet, miksi on toisinaan vaikea kieltäytyä, jos ei halua tehdä jotakin?
 4. Mitä Elena sanoo skippauskortista?
 5. Milloin Alilla olisi mielestään käyttöä skippauskortille?

Luku 11

 1. Kuka on Elenan kanssa kotona illalla?
 2. Miten Elena reagoi, kun hän saa sen selville?
 3. Kun Stella kysyy Elenalta hänen äitinsä miesystävästä, Elena sanoo, ettei hän halua puhua asiasta. Mistä luulet sen johtuvan?
 4. Millaisen salaisuuden Elena sitten kertoo Stellalle?
 5. Kuka muu kuulee salaisuuden?

Luvut 12–13

 1. Mitä Stellan äiti sanoo sinä iltana huonoista salaisuuksista?
 2. Mitä Stella sanoo Isabellelle ja Amiralle?
 3. Miltä arvelet, että Elenasta tuntuu, kun Stella sanoo vastaan Isabellelle ja Amiralle?
 4. Mitä Ted sanoo ystävistä?

Luku 14

 1. Miksi Stellan isä tulee hakemaan hänet koulusta?
 2. Stellalla on Elenan huonon salaisuuden lisäksi myös toinen salaisuus. Muistatko mikä?
 3. Miltä Stellasta tuntuu, kun Elena lähtee kotiin yksin?
 4. Mitä Stellan isä tekee, kun Stella kertoo hänelle salaisuuden?
 5. Miltä luulet, että Stellasta tuntuu, kun hän on saanut salaisuuden kerrottua isälleen?

Luku 15

 1. Mitä Elena sanoo siitä, että Stella on kertonut hänen salaisuutensa?
 2. Kuinka kertomus päättyy?

Ehdotuksia vastauksiksi kysymyksiin

Luku 1

 1. Ted on Stellan bonus-isoveli.
 2. Ehdotus: Ehkä siksi, ettei hän ole vielä ehtinyt itse ajatella, mitä hän haluaisi alkaa harrastaa uudessa asuinmaassaan.
 3. Puhelimen
 4. Stellan äiti soittaa Stellalle.

Luku 2

 1. Raymond on Stellan äidin ystävä (ja nykyinen miesystävä).
 2. Stellan äiti asuu edelleen New Yorkissa, missä Stella ja myös hänen isänsä uuden perheensä kanssa ovat asuneet tähän asti.
 3. Ehdotus: Stellasta tuntuu kummalliselta ja tyhjältä, hän kaipaa äitiään.
 4. Äiti odottaa vauvaa, Stella saa sisaruksen (ja Raymond on vauvan isä).
 5. Hän tuntee itsensä tyhjäksi ja surulliseksi.

Luku 3

 1. Stellaa huolestuttaa, ettei hän saa ystäviä uudessa koulussa.
 2. Stellan aiemmassa koulussa käytettiin koulupukua eli erityisiä, kaikille samanlaisia vaatteita, jotka koulu oli päättänyt.
 3. Ehdotus: Stella tuntee itsensä ulkopuoliseksi, kun äiti on kaukana poissa Raymondin kanssa ja vauva vatsassaan. Hän pelkää, ettei äidillä ole hänelle enää aikaa.
 4. Avoin vastaus
 5. Bosse on Alin koira.
 6. Ehdotus: Stella ajattelee, että ehkä isä ei kuitenkaan halua kuulla, miltä hänestä oikeasti tuntuu. Stella uskoo isän haluavan vain kuulla, että kaikki on huippuhyvin.

Luku 4

 1. Elena on Stellan luokkakaveri, heistä tulee ystävät jo ensimmäisenä päivänä.
 2. Stellan mielestä on ihanaa, ettei Elena kysele koko ajan.
 3. Stella on iloisempi ja helpottunut, koska on saanut uuden ystävän.
 4. Stella saa Elenalta kauniin kiven.
 5. Kivi, jonka Stella saa, voi vaihtaa väriä, ja Elena sanoo uskovansa, että se on maaginen.
 6. Avoin vastaus

Luku 5

 1. Stella näkee eteisessä kokonaisen läjän kenkiä.
 2. Ruotsissa (ja Suomessa) kengät tavataan riisua eteiseen, toisin kuin Yhdysvalloissa.
 3. Ehdotus: Stella ei pidä juhlistaan, ne tuntuvat jäykiltä, koska hän ei tunne vieraita. Hänen mielestään Camillan olisi pitänyt kuunnella hänen toivettaan.
 4. Ali on Stellan luokkakaveri. Hän on myös Stellan bonusäidin ystävän poika.
 5. Charlotte-täti halaa Stellaa ja antaa pusun hänen poskelleen.
 6. Camilla suuttuu, koska Stella antaa Axelille kakkua.
 7. Häneen tekee vaikutuksen se, että Ted uskaltaa tehdä niin kuin haluaa ja kieltäytyä sellaisesta, mistä ei pidä.
 8. Avoin vastaus

Luku 6

 1. Stella ei halua, että Camilla päättää, kenen kanssa hän kulkee koulumatkan, eikä hän halua mennä Alin kanssa.
 2. Ehdotus: Camillan olisi pitänyt kuunnella Stellaa eikä päättää, että hän menee Alin kanssa, vaikka Stella ei sitä halunnut.
 3. Ei, hän ei ole iloinen (mutta hän menee, jotta aikuiset olisivat tyytyväisiä).
 4. Ehdotus: Stella tuntee itsensä petetyksi. Camilla on kertonut sellaista, mitä hänen ei olisi pitänyt Stellan mielestä kertoa.
 5. Ehdotus: Stella sanoo, että Alin pitäisi miettiä, onko ollenkaan mukavaa, jos koira alkaa hyppiä päälle ja haluaa leikkiä, silloin kun toinen ei ole yhtään varautunut. Hän sanoo myös, ettei Ali voi tietää, miltä Stellasta tuntuu muuttaa.

Luku 7

 1. Ehdotus: Amira ja Isabelle vaikuttavat ajattelevan, että on coolia, kun Stella on asunut New Yorkissa.
 2. Ehdotus: Amira ja Isabelle ovat huomautelleet Elenalle rumasti aamulla.
 3. Ali sanoo, ettei Elena ole oikein oma itsensä (ei yhtä iloinen kuin tavallisesti).

Luku 8

 1. Luka on Stellan ja Tedin tennisvalmentaja.
 2. Ehdotus: Ted suuttui, koska hänen äitinsä oli päättänyt, että hänen pitää pelata tennistä, vaikka hän ei oikeastaan halua.
 3. Ehdotus: Camilla tulee surulliseksi, koska hän ajatteli, että Ted pitäisi tenniksestä, ja koska Ted sanoi, että Camilla aina päättää kaikesta.
 4. Ehdotus: Stella sanoo, että äidin pitäisi kuunnella tarkemmin. Stella on itse ratkaissut tennisongelman.
 5. Ehdotus: Hänen äitinsä ymmärtää kuunnelleensa huonosti, mitä Stella sanoi, ja lupaa parantaa tapansa siinä suhteessa.

Luku 9

 1. Elena ja Ali sanovat, että he ymmärtävät, että Stellalla on ikävä vanhoja kavereitaan ja että he haluavat olla Stellan ystäviä.
 2. Ali sanoo, että ei tarvitse halailla ellei halua.
 3. Avoin vastaus

Luku 10

 1. Stella pistää vastaan, hän sanoo, ettei ole kovin halailevainen.
 2. Ehdotus: Charlotte yllättyy, koska hän ei ole tullut ajatelleeksi, että Stellasta halailu ei ehkä tunnu mukavalta. Mutta hän kuuntelee, mitä Stellalla on sanottavanaan ja ymmärtää, että Stellan mielestä on liian aikaista halailla, koska he eivät tunne toisiaan kunnolla.
 3. Ehdotus: Joskus voi olla vaikea kieltäytyä, koska ei haluaisi loukata toista. Toisinaan saattaa pelätä, että toinen tulee surulliseksi tai suuttuu.
 4. Elena sanoo, että olisi hyvä, jos olisi skippauskortti joka toimisi tosielämässä.
 5. Ali vitsailee ja sanoo, että haluaisi käyttää skippauskorttia mm. päästäkseen tekemästä läksyjä.

Luku 11

 1. Elenan äidin miesystävä on Elenan kanssa kotona kun äiti on töissä.
 2. Hän suuttuu ja paiskaa puhelimen kädestään.
 3. Ehdotus: Jotakin ikävää on tapahtunut.
 4. Elena kertoo, että hänen äitinsä miesystävä on tullut hänen huoneeseensa illalla, kun oli luullut Elenan nukkuvan, ja seisonut tuijottamassa Elenaa erittäin epämukavalla tavalla.
 5. Alikin kuulee salaisuuden, oven läpi.

Luvut 12–13

 1. Ehdotus: Stellan äiti sanoo, että jotkut salaisuudet ovat liian raskaita lasten kannettavaksi.
 2. Stella sanoo vastaan Isabellelle ja Amiralle. Hän sanoo, että heidän pitäisi antaa muiden pukeutua niin kuin itse haluavat.
 3. Ehdotus: Elena ilahtuu, että Stella pitää hänen puoliaan. Tuntuu hyvältä, kun joku auttaa vastaamaan ilkeisiin huomautuksiin.
 4. Ted sanoo, että todellisia ystäviä ovat sellaiset, joihin voi luottaa.

Luku 14

 1. Stellan isä tulee hakemaan Stellan koulusta, koska hän haluaa jutella ja pelata tennistä Stellan kanssa.
 2. Toinen salaisuus on se, että Ali on kuullut ja tietää Elenan salaisuudesta, vaikka Elena ei tiedä sitä.
 3. Ehdotus: Stella on huolissaan, kun Elena lähtee kotiin yksin.
 4. Stellan isä sanoo, että hän nostaa taakan Stellan harteilta ja ottaa sen kantaakseen. Hän myös keksii suunnitelman illaksi: he voisivat hakea Elenan ja sanoa, että on sovittu hänen olevan yötä Stellan luona.
 5. Ehdotus: Stella on huojentunut, että isä on ”siirtänyt” salaisuuden taakan hänen harteiltaan ja aikoo auttaa Elenaa.

Luku 15

 1. Elena sanoo, että Stella ei osaa pitää salaisuuksia, mutta myöntää sitten, että oli hyvä, kun Stella kertoi salaisuudesta aikuiselle.
 2. Ehdotus: Kertomus päättyy siihen, että Elena voi hyvin. Keskustelkaa mieluusti enemmänkin siitä, miten ajattelette kaiken ratkenneen.

 

Jos olisit Stellan saappaissa…

JOHDANTO

Raivaa tila ja merkitse lattiaan kahdeksan metrin pituinen linja. Laita linjalle viisi kylttiä, joissa on alla olevat sanat. Kerro, että ilmaus ”olla jonkun saappaissa” tarkoittaa sitä, että ajattelee itsensä jonkun toisen asemaan ja että oppilaiden pitää nyt kuvitella joitakin niistä tilanteista, joihin Stella joutuu.

 

KIVAA              OOKOO           HANKALAA            RASITTAVAA                          HIRVEÄÄ        

 

HARJOITUS

Lue yksi väite kerrallaan ja pyydä oppilaita asettumaan haluamalleen paikalle ”asteikolla”. Anna halukkaille tilaisuus kertoa, miksi he asettuivat juuri sen sanan kohdalle.

 

MITÄ MIELTÄ OLET JOISTAKIN ASIOISTA, JOTKA TAPAHTUVAT STELLALLE?

 

 • Stella muuttaa Ruotsiin isänsä ja tämän uuden perheen kanssa.

Jos minun pitäisi muuttaa toiseen maahan mukanani vain osa perheestäni, se olisi…

 

 • Stella aloittaa uudessa koulussa.

Jos minun pitäisi aloittaa uudessa koulussa, se olisi…

 

 • Stella alkaa pelata tennistä, koska hänen bonusäitinsä haluaa sitä.

Jos minun pitäisi aloittaa harrastus, koska joku muu haluaa, se olisi…

 

 • Stella saa kuulla, että hän saa vielä uuden sisaruksen.

Jos minä saisin kuulla saavani uuden pikkusisaruksen, se olisi…

 

 • Stellan bonusäidin täti halaa Stellaa.

Jos joku tuntematon sukulainen halaisi minua, se olisi…

 

 • Stella osallistuu syntymäpäiväjuhliinsa, vaikka ei oikeastaan haluaisi.

Jos joku olisi järjestänyt minulle juhlat, joita en olisi halunnut, se olisi…

 

 • Stella sanoo vastaan Isabellelle ja Amiralle, kun nämä ovat olleet ilkeitä Elenalle.

Jos sanoisin vastaan luokkakavereille, jotka ovat ilkeitä jollekin toiselle, se olisi…

 

 • Stella sanoo vastaan Alille ja hänen koiralleen Bosselle.

Jos sanoisin vastaan koiran omistajalle ja tämän lemmikille, se olisi…

 

 • Stella saa kuulla huonon salaisuuden ystävältään Elenalta.

Jos saisin kuulla huonon salaisuuden ystävältäni, se olisi…

 

 • Stella kertoo salaisuuden isälleen, vaikka on luvannut olla kertomatta.

Jos kertoisin eteenpäin jonkun toisen huonon salaisuuden, se olisi…

 

Pulmalaput 1

JOHDANTO

Kerro oppilaille, että joskus voi olla vaikeaa tietää, KUINKA salainen jokin salaisuus on tai ONKO se edes salaisuus. Saattaa myös olla vaikeaa tietää, mitä sitten tapahtuu, jos salaisuuden kertoo.

Jos on epävarma, voi olla hyvä kertoa salaisuus YHDELLE ihmiselle, mielellään sellaiselle aikuiselle, johon luottaa, jolloin voi saada apua sen miettimiseen, mitä asiasta pitäisi ajatella ja mitä sille voi tehdä. Kerro oppilaille, että tässä harjoituksessa ei ole välttämättä aina itsestään selvää, ”oikeaa” vastausta.

 

HARJOITUS

Kopioi ja leikkaa lappuja niin paljon, että niitä riittää kaikille. Jos harjoitusta tekee kokonainen luokka, kahdella oppilaalla voi hyvin olla sama kysymys, koska vastaukset voivat vaihdella. Anna yhden oppilaan kerrallaan ottaa lappu, lukea sen ääneen ja vastata, mitä hän asiasta ajattelee. Vaihtoehtoisesti sinä pedagogina voit lukea lapun ääneen.

 

ONKO TÄMÄ SALAISUUS VAI EI?

NOSTA LAPPU JA LUE. KERRO, MITÄ MIELTÄ SINÄ OLET.

 

 

Näit, että Aaro otti neljä pannukakkua, vaikka sai ottaa kolme.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Kuulit Lean sanovan tosi ilkeän asian luokkakaveristasi Marekista.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Tiedät, että Saga pelkää lastenvahtiaan, koska hän on tehnyt Sagalle ikäviä asioita.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Näit, että Freddi, joka työskentelee iltapäiväkerhossa, piteli yhtä lasta seinää vasten ja haukkui häntä.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Luit ruman sanan, jonka joku oli kirjoittanut vessan seinään.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Tiedät, mitä isosiskosi saa syntymäpäivälahjaksi, ja hän yrittää saada sinut paljastamaan, mitä se on.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Kuulit vanhempiesi riitelevän kovaa ja isäsi karjui, että hän haluaa erota.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Luit snapin, että kaverisi muuttaa Amerikkaan, mutta tiedät, ettei se ole totta.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Huomasit, että joku mies otti sinusta uimahallissa valokuvan.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Pulmalaput 2

 

JOHDANTO

Kerro oppilaille, että tämä harjoitus muistuttaa Pulmalappu 1 -harjoitusta, mutta tällä kertaa henkilö on sanonut selvästi, että salaisuus ON salainen ja pyytänyt, että ET kerro siitä. SILTI saattaa olla niin, että siitä pitäisi kertoa jollekulle.

Muistuta, että jos on epävarma, voi olla hyvä kertoa salaisuus YHDELLE ihmiselle, mielellään sellaiselle aikuiselle, johon luottaa, jolloin voi saada apua sen miettimiseen, mitä asiasta pitäisi ajatella ja mitä sille voi tehdä. Kerro oppilaille, että myöskään näihin tilanteisiin ei ole aina itsestään selvää oikeaa vastausta.

 

HARJOITUS

Kopioi ja leikkaa lappuja niin että niitä riittää jokaiselle. Anna yhden oppilaan kerrallaan nostaa lappu, lukea se ääneen ja vastata, mitä mieltä hän on, tai vaihtoehtoisesti sinä pedagogina luet laput ääneen.

 

SSH! ÄLÄ SANO SANAAKAAN, TÄMÄ ON SALAISUUS.

NOSTA LAPPU JA LUE. KERRO, MITÄ MIELTÄ SINÄ OLET.

 

 

Brita saa koiran pääsiäislomalla, mutta hän ei halua, että kaikki saavat tietää siitä etukäteen.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Malte on tukkinut vessanpytyn ja kun pytty vedetään, vedet valuvat yli laidan, mutta hän pyytää, ettet kertoisi siitä.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Ingrid sanoi, että hän aikoo kutsua juhliinsa kaikki muut paitsi Frejan, mutta jos kerrot siitä jollekulle, hän ei kutsu sinuakaan.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Mikael näyttää, että on saanut puhelimeensa kuvan nakusta miehestä, mutta hän sanoo, että olet kuoleman oma, jos kerrot kenellekään.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Kristiina on tehnyt musiikkivideon, jossa hänellä on tosi paljon meikkiä ja tosi vähän vaatteita. Hän aikoo laittaa sen YouTubeen, etkä sinä saa missään tapauksessa kertoa siitä aikuisille.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Mummosi kertoo olevansa sairas, ja sinä tulet tosi surulliseksi. Hän sanoo, ettet saa sanoa siitä mitään kenellekään.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Samira sanoo, että hänen pikkuhousujaan katoaa pesutuvasta ja ne on varmasti vienyt joku ällöttävä ukko, joka keräilee lasten pikkuhousuja, mutta et saa sanoa siitä kenellekään.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Kalle kertoo, että hänen valmentajansa on ottanut hänestä valokuvia pukuhuoneessa, kun hänellä on ollut päällään vain kalsarit. Hän ei halua, että kerrot asiasta kenellekään.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

José näyttää, että hän on saanut kännykkäänsä kummallisia viestejä joltakin hämärältä tyypiltä, mutta et saa kertoa siitä, koska silloin puhelin ehkä otettaisiin häneltä pois.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Hassan aikoo kysyä rinnakkaisluokan tytöltä diskossa perjantaina, alkaisiko tyttö olla hänen kanssaan, eikä hän halua, että kukaan saa kuulla siitä etukäteen, paitsi sinä.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Mona näyttää käsivarressaan olevaa isoa mustelmaa, joka on tullut, kun hänen isänsä on tarttunut häneen kipeästi, mutta sinä et missään tapauksessa saa kertoa siitä kenellekään.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

Jamilah on löytänyt tupakan ja haluaa että sinä kuvaat, kun hän muka polttaa sitä. Hän käskee sinun pysyä asiasta hiljaa.

Kerrotko asiasta? Miksi? Kenelle?

 

 

 

Salaisuuksista

Keskustelkaa salaisuuksista

 

Keskustelkaa, mikä ero on hyvillä ja huonoilla salaisuuksilla. Hyvä salaisuus on jotakin, josta tulee iloiseksi. Huono salaisuus on raskas ja rasittava kantaa; jollekin käy huonosti tai saattaa tulla käymään huonosti.

 

MILLAINEN VOI OLLA HYVÄ SALAISUUS?

MILLAINEN VOI OLLA HUONO SALAISUUS?

Kerro, että yksi keino voi olla kysyä itseltään salaisuuden kuulemisen jälkeen: ”Onko tämä asia, joka voi olla jollekulle vaarallinen?” Jos asia on niin, kyseessä on huono salaisuus, ja silloin se kannattaa kertoa jollekin aikuiselle johon luottaa. Jos on epävarma siitä, onko salaisuus jollekin haitaksi tai vaaraksi, silloinkin kannattaa kertoa jollekin aikuiselle, johon luottaa, ja silloin aikuinen voi auttaa arvioimaan asiaa.

 

… kaverille kertomisesta

On tärkeää, että huonoa salaisuutta ei kanna yksin. Jos jollekulle on tapahtunut vaikeita asioita, hän useimmiten kertoo siitä. On tavallista, että lapsi kertoo salaisuutensa kaverilleen. Monien mielestä kertominen auttaa ja tuntuu hyvältä. On kuitenkin tärkeää kertoa myös aikuiselle, jotta voi saada apua.

 

JOS KERTOISIT HUONON SALAISUUDEN JOLLEKULLE, MITEN HALUAISIT, ETTÄ SIIHEN REAGOITAISIIN?

MITÄ SINUN MIELESTÄSI SELLAISEN KAVERIN PITÄISI TEHDÄ, JOKA SAA KUULLA HUONON SALAISUUDEN?

MITÄ SINUSTA SELLAISEN AIKUISEN TULEE TEHDÄ, JOKA SAA KUULLA SALAISUUDESTA?

 

… jos ystävä kertoo sinulle

Huonon salaisuuden kuuleminen saattaa tuntua raskaalta. Sellainen, joka on ollut mukana jossakin pahassa ja tyhmässä, kertoo usein ensimmäiseksi jollekin sellaiselle, johon luottaa. Oletko sinä se ihminen? Silloin olet tärkeä ystävä, jota kohtaan on osoitettu suurta luottamusta. Siitä että kuuntelet, on ystävällesi apua. Jatka ystävyyttänne kuten ennenkin ja tehkää yhdessä samanlaisia asioita kuin teette tavallisestikin. Kuuntele edelleen ystävääsi ja pidä häneen yhteyttä. Osoita, että otat hänet vakavasti. Valitse sitten aikuinen, johon luotat, ja kerro hänelle huono salaisuus, niin että saat apua asian kanssa toimimiseen.

 

KUINKA VOI AUTTAA YSTÄVÄÄ, JOLLA ON HUONO SALAISUUS?

KUINKA OLLAAN HYVÄ YSTÄVÄ SELLAISELLE, JOLLA ON VAIKEAA?

MILLOIN ON KATALAA KERTOA SALAISUUDESTA?

MILLOIN ON TÄRKEÄÄ KERTOA SALAISUUDESTA?

 

 

Ein sanomisesta

 

Puhukaa siitä, miten sanotaan ei

 

Puhukaa siitä, miten sanotaan ei ja milloin on tärkeää osata sanoa ja näyttää kielto.

 

Kerro, että lapsesta saattaa tuntua erityisen kurjalta sanoa vastaan aikuiselle, mutta lapsella on ehdottomasti siihen oikeus. Vaikka aikuiset saattaisivat korottaa ääntään ja kuulostaa hyvin vihaisilta ja he ovat suuria, vahvoja ja uhkaavia, on hyvä tietää, että sellaisissa tilanteissa, jotka eivät ole lapselle hyväksi, lapsella on oikeus sanoa ei. Lapsella on oikeus tuntea, että aikuinen kuuntelee.

 

Joskus voi tuntua epäkohteliaalta ja jopa ilkeältä sanoa ei, vaikka tilanne on ikävä. On helpompi sanoa ei suoraan esitettyyn kysymykseen, mutta voi olla, että henkilö ei kysy vaan vain tekee jotakin, esimerkiksi halaa. Silloin voi olla hyvä pystyä osoittamaan kieltäytymisensä.

 

 

ONKO SINULLA VINKKEJÄ, MITEN USKALTAA SANOA VASTAAN?

PYSTYYKÖ EIN SANOMAAN ERI TAVOIN?

ONKO MUITA SANOJA, JOTKA TARKOITTAVAT KIELTOA?

VOIKO KIELLON NÄYTTÄÄ?

MILTÄ TUNTUU, KUN HALUAISI SANOA EI, MUTTA EI USKALLA?

MITEN DIGIMAAILMASSA VOI KIELTÄYTYÄ?

 

 

Mitä vastaus tarkoittaa?

JOHDANTO

Tämä harjoitus on hyvä tehdä pareittain ryhmän edessä. Jos joku oppilas ei halua osallistua, hän voi hyvin jäädä katsojaksi.

 

HARJOITUS

Oppilas nostaa kysymyslapun ja lukee kysymyksen. Toinen oppilas nostaa vastauslapun ja tekee tai sanoo mitä siinä lukee. Keskustelkaa jälkeenpäin, oliko vastaus helposti ymmärrettävissä. Oliko joku vastauksista tai eleistä sellainen, joka oli selkeämpi kuin toiset?

 

Haluatko leikkiä?

Katso alas jalkoihisi äläkä sano mitään.

 

Haluatko hieronnan?

”En nyt.”

 

Haluatko karkkia?

Pudista päätäsi.

 

Tuletko autoni kyytiin?

Lähde pois.

 

Voitko huolehtia hetken koirastani?

”Olen allerginen.” / ”Olen vilustunut.”

 

Halaisitko minua?

”Äiti on kieltänyt.”

 

Haluatko lisää ruokaa?

Kohauta olkapäitäsi.

 

Jäätkö yöksi minun luokseni?

”En ikinä.”

 

Saanko ottaa sinusta valokuvan?

”En nyt ehdi.”

 

Istuisitko polvelleni?

 

 

Tulisitko luokseni?

Katso toisaalle.

 

Mennäänkö kylpyyn?

”Ei.”

 

Ottaisitko minusta kuvia?

”En missään tapauksessa.”

 

Saanko pitää sinua kädestä?

”En halua.”

 

 

Ei ja seis!

JOHDANTO

Jotta voisi tuntea itsensä varmemmaksi, on tärkeää oppia tunnistamaan oma äänensä ja käyttämään kehonkieltään. Alla olevassa harjoituksessa kieltäytymistä liioitellaan hauskalla tavalla.

 

HARJOITUS

Opettele sanomaan todella ponnekkaasti: ei, seis, lopeta, odota ja en halua. Ei ole tarpeen huutaa, mutta kannattaa käyttää vahvaa ja päättäväistä ääntä ja tehdä asiaan kuuluvat eleet. Opetelkaa ensiksi eleet, ennen kuin laulatte laulun yhdessä.

 

– Ei (polje jalkaa lattiaan)

– Seis (kohota käsi eteesi käsivarsi ojennettuna)

– Lopeta (taivuta käsivarsiasi hieman ja työnnä kädet sitten nopeasti alas vartalon sivuille)

– Odota (kohota käsi kasvojesi viereen, käsivarsi taivutettuna)

– En halua (laita kädet puuskaan vartalon eteen)

 

HÄMÄ-HÄMÄ EI JA SEIS

No niin, nyt ylös, on aika hiukan liikkua! Laulakaa Hämä-hämä ei ja seis yhdessä, ja tehkää ei- ja seis-liikkeet. Se saattaa olla aluksi hiukan hankalaa ja saatat tehdä vahingossa Hämä-hämä-häkin liikkeet.

 

(Sävel: Hämä-hämä-häkki)

 

Hämä-hämä EI EI

Kiipes LOPETA

Tuli sade ODOTA

Hämähäkin SEIS

Aurinko EN HALUA

Kuivas ODOTA

Hämä-hämä EI EI

 

 

Minun reviirini

JOHDANTO

Kaikilla on oikeus päättää omasta ruumiistaan. Kaikilla meillä on omat rajamme sen suhteen, mikä tuntuu mukavalta toisten koskettaessa tai katsoessa meitä. Jotkut ihmiset nimittäin pitävät halailemisesta, kun taas toisten mielestä sellainen läheisyys ei tunnu mukavalta. Silloin on oikeus sanoa ei, ja on oikeus siihen, että mielipidettä kunnioitetaan.

 

… yksityisistä ruumiinosista

Jotkut ruumiimme osat ovat erityisen yksityisiä, kuten esimerkiksi pippeli, pimppi ja suu. Niitä kenelläkään ei ole oikeutta koskettaa, ei epämieluisalla tavalla eikä silloin kun sinä et halua. Saattaa tulla tilanteita, joissa jonkun täytyy katsoa tai tutkia sinun yksityisiä alueitasi, esimerkiksi jos olet joutunut onnettomuuteen. Silloin ihmisten pitää tehdä se kunnioittavalla tavalla.

 

… näkymätön henkilökohtainen raja

Jos jonkun ihmisen tuntee hyvin ja pitää hänestä, voi istua tai seistä aivan hänen lähellään ilman että se tuntuu kummalliselta. Esimerkiksi kaksi ystävää, jotka katsovat ruutua yhdessä, tai joku perheestä, joka makaa sängyssä vieressä lukemassa kirjaa. Vieraaseen ihmiseen ottaa mielellään vähän välimatkaa. Tuntuu epämiellyttävältä, jos joku vaikka tulee lähelle kasvoja kuiskaamaan jotakin, tai jos joku seisoo ihan likellä jonossa, vaikka takana olisi kuinka paljon tilaa. Tietysti on mahdollista myös, ettei tunnu hyvältä olla lähellä sellaista jonka tuntee.

 

HARJOITUS

Kokeile, minkä kokoinen on sinun henkilökohtainen reviirisi. Mene jonkun luo puhumaan ja pysähdy sille etäisyydelle, joka tuntuu sopivalta. Kuinka lähelle päädyit? Kyynärvarren mitan päähän? Vai kokonaisen käsivarren?

 

 

Avunhakulista

 

Sellaiset salaisuudet, jotka tuntuvat hauskoilta ja hyviltä, saa pitää omana tietonaan. Sellaiset salaisuudet, jotka tuntuvat raskailta ja huonoilta, kannattaa kertoa. Tässä on vinkkejä sellaisista tärkeistä aikuisista, joille voit kertoa ja jotka voivat auttaa sinua. Mieti, kuka olisi sinun mielestäsi sellainen, jolle voisit kertoa huonon salaisuuden.

 

 

VINKKEJÄ TÄRKEISTÄ AIKUISISTA

Vanhemmat

Muut sukulaiset

Ystävien vanhemmat

Vanhempien ystävät

Opettajat

Vapaa-ajanohjaajat

Koulukuraattori

Kouluterveydenhoitaja tai koululääkäri

Joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva, esimerkiksi erityisopettaja, rehtori

Harrastuksen ohjaaja

Naapuri

 

 

Poliisi 112 – soita ja kerro, jos jotakin vaarallista tai laitonta on tapahtumassa juuri nyt.

 

Poliisin neuvontapuhelin 0295 419 800 – soita ja kerro, jos jotakin vaarallista tai laitonta on tapahtunut.

 

Lasten ja nuorten puhelin (Mannerheimin lastensuojeluliitto) puh. 116 111

(ma-pe klo 14—20 ja la-su klo 17—20)

 

Poikien puhelin puh. 0800 94884 (ma-pe klo 13—18)

 

Amuletti

 

Joillakin ihmisillä on esine, joka heidän mielestään auttaa heitä olemaan rohkeita tai tuottaa heille onnea. Sellaista esinettä kutsutaan amuletiksi. Muistatko mitä Elena antaa Stellalle? Muistatko jonkun kerran, jona Stella kokee saavansa amuletistaan rohkeutta ja voimaa?

 

Kuvittele, että sinulla olisi amuletti. Millainen se olisi? Piirrä ja kirjoita.

 

Jos uskot, että amuletit oikeasti toimivat ja voivat auttaa jotakuta, millä tavoin ajattelet niiden auttavan?

 

 

Minitarinoita

 

MITÄ TAPAHTUU SEURAAVAKSI?

LUKEKAA TARINA YHDESSÄ ÄÄNEEN. KESKUSTELKAA, MITEN TARINA VOISI JATKUA.

 

Miriamin kissanpentu

Miriam istuu portailla rivitalonsa edessä. Hän on maailman onnellisin. Tiedättekö miksi? Koska hän on saanut kissanpennun. Ihan ikioman, lämpöisen, pehmeän, elävän kissanpennun, joka on niin suloinen, että Miriamia ihan naurattaa. Nyt kissanpentu nukkuu Miriamin sylissä ja Miriam istuu ihan hiljaa ja vain katselee sitä. Hän hymyilee ja hänen sydämensä tuntuu olevan tulvillaan rakkautta.

 

Yhtäkkiä hän kuulee autonoven paukahtavan kiinni ja nostaa katseensa. Hänen naapurinsa Pelle on tulossa kotiin isänsä kanssa. Miriam näkee, että Pellen isä retuuttaa häntä kovakouraisesti käsivarresta ulos takapenkiltä. Pellellä on päällään jalkapalloilijan peliasu. Hänen isänsä haukkuu häntä matalalla, kireällä äänellä. Hän on niin vihainen, että ihan kiehuu. ”Senkin tomppeli jänishousu. Kai sinä nyt sen tajuat, että sinun täytyy POTKAISTA kun saat pallon. Ääh. Minä HÄPEÄN, minun poikani on SURKEIN kaikista.”

 

He eivät ole vielä huomanneet Miriamia, hän istuu niin hiljaa kuin vain pystyy. Juuri kun Pellen isä on tyrkkinyt hänet eteenpäin sorakäytävää ja sisään ulko-ovesta, hän huomaa Miriamin. Hän harppoo tämän luo pitkin, vihaisin askelin ja hänen silmänsä ovat pikimustat. Miriam pelkää kuollakseen ja yrittää käpertyä kasaan. Hän kietoo kätensä kissanpennun ympärille ja painaa päänsä alas. ”Jos sanot sanankin tästä jollekulle, niin kuristan sinun ällöttävän kissasi, ymmärrätkö?” Pellen isä sähisee ihan hänen korvansa vieressä. Miriam nyökkää melkein huomaamattomasti. Mies menee kotiinsa. Miriam alkaa itkeä. Koko hänen ruumiinsa tärisee. Kissanpentu herää ja alkaa venytellä itseään. Oi mikä onni, että se ei kuullut.

VOI, VOI, MITENKÄHÄN TÄMÄ PÄÄTTYY? MITÄ LUULET MIRIAMIN NYT TEKEVÄN?

 

Jos on tarpeen, ota käyttöön seuraavat kysymykset käynnistääksesi keskustelun.

 • Saako toisia uhkailla?
 • Mitä Pellen sinun mielestäsi pitäisi tehdä, kun hänen isänsä haukkuu häntä?
 • Uskaltaako Miriam päästää kissansa ulos (se on ulkokissa)?
 • Mitä tapahtuu, jos Miriam kertoo jollekin aikuiselle?
 • Mitä tapahtuu, jos Mirian ei kerro kenellekään?

 

 

Samuel käy kaupassa

 

Samuel on mennyt keskustaan ihan yksikseen. Äiti on päästänyt hänet ensimmäistä kertaa. Hänellä on pankkikortti ja sen tunnusluku ja hänen pitää ostaa teetä ja mustikkakeittoa äidille, joka on sairaana. Vähän väliä hän tunnustelee, onko lappu, jossa on äidin salainen tunnusluku, vielä hänen takkinsa taskussa.

 

Hän etsii teehyllyä pitkään. Kiertelee ja kiertelee kaupassa. Pastaa, vessapaperia, karkkeja – mutta ei teetä. Hän on käynyt tässä kaupassa tuhansia kertoja, mutta silloin hän on kiinnittänyt huomiota vain siihen, mistä löytyvät juustonaksut ja appelsiinimehu – asiat, joista hän pitää. Hän tuntee kuinka silmät kyyneltyvät, miksi ihmeessä hän ei löydä teehyllyä?

 

Sitten tulee joku nainen ja kysyy, onko kaikki hyvin. Samuel alkaa itkeä kunnolla ja kertoo, että äiti on sairaana ja hän pitää teestä ja nyt Samuel on etsinyt jo tosi pitkään. Nainen tarttuu hänen käteensä ja kuljettaa kulmauksen taakse. Siellä teehyllyt ovat! Nainen auttaa Samuelia valitsemaan teen, jota Samuel arvelee äidin käyttävän. Viimein hän voi mennä kassalle maksamaan.

 

Nainen istuu penkillä kaupan ulkopuolella. Samuel hymyilee ja heilauttaa hiukan kättään kiitokseksi avusta. Hänen täytyy nyt kiirehtiä kotiin äitinsä luo. Mutta nainen vinkkaa häntä tulemaan, eikä Samuel tietenkään halua olla töykeä, joten hän menee naisen luo.

 

”Sinä olet suloinen poika”, nainen sanoo ja taputtaa hänen poskeaan. Samuel huomaa nyt, että nainen tuoksuu voimakkaasti hajuvedeltä. Samuelia kaduttaa, että hän meni naisen luo, hän haluaa todellakin vain lähteä kotiin, heti paikalla. ”Voisin tarjota sinulle marenkikakkua”, nainen sanoo.

 

Samuel on ihan hiljaa. Hän ei tiedä, mitä vastata. Hänen vatsassaan on möykky ja hänen on vaikea hengittää. Nainen ehkä tulee tosi vihaiseksi, jos hän juoksee pois. ”Annatko äitisi kortin niin minä ostan marenkeja, minulla ei ole niitä kotona. Mutta älä kerro äidillesi”, nainen sanoo.

Samuelia oksettaa ja itkettää yhtä aikaa. Hän katsoo alas maahan.

 

APUA! MITÄ SAMUELIN PITÄISI TEHDÄ?

 

Jos on tarpeen, ota käyttöön seuraavat kysymykset käynnistääksesi keskustelun.

 

 • Miksi Samuelia kaduttaa, että hän meni naisen luo tultuaan kaupasta?
 • Onko siinä jotakin pahaa, että nainen haluaa tarjota hänelle marenkikakkua?
 • Mistä syystä arvelet Samuelin haluavan kiirehtiä kotiin?
 • Mitä tapahtuu, jos Samuel kertoo jollekin aikuiselle?
 • Mitä tapahtuu, jos Samuel ei kerro kenellekään?

 

Emmaa hävettää

Emman ja Liljan on tarkoitus leikkiä leikkikentällä heidän kotiensa takana, niin heidän äitinsä ovat päättäneet. He asuvat naapureina ja tänään äidit haluavat hiukan omaa aikaa, kahvitella ja jutella keskenään. Emmaa harmittaa, ei ole hauskaa joutua heitetyksi ulos omasta kodistaan. Hänkin ehkä haluaisi olla kotona ja viettää omaa aikaa yhdessä äidin kanssa. Eikö Liljan äiti tullut ajatelleeksi sitä?

Lilja on kaksi vuotta Emmaa nuorempi, ja se on tosi paljon. Emman mielestä on hauska leikkiä Liljan kanssa sisällä, mutta täällä ulkona, missä kaikki voivat nähdä heidät, hän ei pysty rentoutumaan ja leikkimään tavalliseen tapaan. Emman koulussa jotkut ovat sitä mieltä, että on tyhmää leikkiä pikkulasten kanssa. Nyt Emma tajuaa olevansa samaa mieltä.

Lilja jankuttaa, että he leikkisivät äitejä. Hänellä on kaiken lisäksi mukana naurettava nukkensa. Noloa! Emma sanoo Liljalle, että tämä voi mennä keinumaan. Lilja vaikuttaa yllättyneeltä. Mitä Emma sitten tekisi? Emma valehtelee, että hänen mahansa on kipeä ja hänen täytyy olla rauhassa.

Hetken kuluttua kentälle tulevat Eddie ja Arash Emman luokalta. Emma yrittää näyttää siltä kuin odottaisi jotakuta. Jotakuta itsensä ikäistä. Pojilla on koripallo ja he alkavat heitellä sitä koriin. Yhtäkkiä Arash heittää pallon sinne missä Emma seisoo. Hän hymyilee ja tarjoaa Emmalle mahdollisuutta tulla mukaan pelaamaan.

Kun Lilja huutaa, Emma ei ole huomaavinaankaan. Emma kuljettaa ja syöttää. Viimein Lilja tulee kiskomaan Emman tunikasta, jotta tämä kuuntelisi, ja ennen kuin Emma ehtii ajatella mitään, hän on tuupannut Liljaa niin kovaa, että tämä kaatuu ja pudottaa nukkensa. Lilja alkaa itkeä. Hän nousee ja alkaa juosta kohti taloa. Nukke on jäänyt sottaiseen soraan.

Emma menee paniikkiin, mitä tuo nolo kakara nyt oikein tekee? Hän juoksee perään ja saa otteen Liljan hupparista. Lilja näyttää pelästyneeltä ja surulliselta, mutta sitä Emma ei valitettavasti pysty nyt ajattelemaan. ”Sano, että tipahdit keinusta, kun me leikimme, tajuatko? Jos sanot, että minä tyrkkäsin sinua, niin kerron sinun koulukavereillesi, että olet kakkinut housuihisi.”

 

VOI EI. EMMA UHKAILEE LILJAA. SE EI OLE OLLENKAAN HYVÄ JUTTU… MITÄ EMMAN PITÄISI NYT TEHDÄ?

 

Jos on tarpeen, ota käyttöön seuraavat kysymykset käynnistääksesi keskustelun.

 • Miksi Emma ärsyyntyy Liljaan?
 • Emma tuuppaa Liljaa, mutta ei pyydä anteeksi, miksi?
 • Emma uhkailee Liljaa, mutta mitä hänen pitäisi sen sijaan tehdä?
 • Mitä tapahtuu, jos Emma kertoo äidilleen?
 • Mitä tapahtuu, jos Lilja kertoo äidilleen?

 

 

Carlos uimahallissa

Aina ennen kuin pääsee hyppäämään veteen, tuntuu viluiselta. Carlos on kietonut kädet ympärilleen ja hytisee. Viimein Lena tulee ja he saavat mennä altaaseen. Carlos on vedessä oikea kala, hän oppi uimaan jo viisivuotiaana ja pystyy pidättämään hengitystään puoli minuuttia. Hänen isällään on tapana kutsua häntä haiksi.

Tänään Christina on sairaana ja apuohjaaja Åsa on vahtimassa uimista Lenan kanssa. He sukeltelevat renkaita, harjoittelevat uintiliikkeitä ja leikkivät hippaa. On tosi hauskaa yrittää juosta vedessä! Carlos nauraa niin että hän vahingossa hörppää vettä.

Tunti loppuu aivan liian pian. On aika mennä suihkuun, sanoo Lena. Jos joku pojista tarvitsee apua, he voivat tulla sanomaan Åsalle, joka istuu aivan pukuhuoneen ulkopuolella, Lena kertoo.

Carlos suihkuttaa itsensä lämpöisellä vedellä ja saippuoi huolellisesti, myös hiukset. Hän sulkee silmänsä ja huuhtelee. Yhtäkkiä hän värähtää ja astuu äkkiä sivuun. Joku hipaisi kosteaa liukasta ihoaan hänen peppuaan vasten. Carloksella on vaahtoa silmissään ja hänen täytyy huudella se pois, ennen kuin hän pystyy katsomaan ympärilleen. Ketään ei enää näy suihkuissa. Kummallista. Carlos pesee takapuolensa vielä kerran, jotta saisi epämiellyttävän tuntemuksen pois.

Saunassa Mille ja Amir istuvat kylki kyljessä ja tirskuvat. Ylimmällä lauteella istuu alaston mies, ja Carlos ajattelee, että he nauravat miehelle. Kun Carlos kiipeää Millen ja Amirin luo, hän huomaa, että mies katsoo häntä ja hymyilee. Epämiellyttävä olo tulee takaisin ja kylmät väreet kulkevat pitkin hänen selkäpiitään, vaikka hän on lämpimässä saunassa. Carlos kääntää katseensa ja kietoo pyyhkeen tiukemmin ympärilleen ja lähtee nopeasti pukuhuoneeseen. Hän tuntee olevansa aivan punainen ja hänen kurkkuaan kuristaa niin että hän tuskin pystyy hengittämään. Mille ja Amir tirskuvat edelleen tullessaan pukemaan. ”Tosi outo tyyppi”, sanoo Amir. ”Näitkö sä sen?” Carlos nyökkää ja yrittää hänkin nauraa. ”Sairaan outo.” ”Ei sanota Lenalle mitään, koska muuten se ei enää päästäisi meitä uimaan”, Amir sanoo sitten.

 

KUINKA TÄMÄ JATKUU? MITÄ CARLOS NYT AJATTELEE? MITÄ ARVELET HÄNEN TEKEVÄN?

 

Tarvittaessa käytä seuraavia kysymyksiä keskustelun käynnistäjinä.

 • Mitä arvelet Carloksen tunteneen suihkussa?
 • Miksi pojat eivät halua Carloksen kertovan aikuiselle?
 • Mitä tapahtuu, jos hän kertoo?
 • Mitä tapahtuu, ellei hän kerro?

 

Ludvigin lastenvahti

Äiti ja isä ovat menossa ravintolaan illalliselle äidin pomon kanssa. Ludvig huomaa, että he laittautuvat erityisen hienoiksi. On varmaan ihanaa olla aikuinen, kun saa laittaa hienon kampauksen ja mennä taksilla hienoille illallisille tai hauskoihin juhliin. Yleensä, kun äiti ja isä ovat poissa, Ludvigin isosisko hoitaa häntä, mutta tänään hänellä on treffit. Treffikumppanin nimi on Gustav ja he menevät syömään Taco Bariin ja sitten elokuviin.

Ludvigin isosisko on auttanut hommaamaan toisen lastenvahdin, hän on oikeastaan Gustavin kaveri, William nimeltään. Ludvigin isä on ostanut sipsejä ja dippiä, Fanta exoticia, viinirypäleitä ja jotain hauskoja karkkeja, jollaisia Ludvig ei ole aiemmin nähnyt. Kun äiti solmii isän solmiota ja laittaa itselleen huulipunaa, Ludvig valmistautuu viihtyisään iltaan. Hän laittaa sipsit hienoon kulhoon. Hän sekoittaa kermaviilin jauheeseen ja vaikka siihen jää sekoittamisen jälkeen joitain pieniä klimppejä, dippi maistuu tosi hyvältä, kun Ludvig maistaa sitä vähän sormellaan.

Viimein William tulee. Ludvigin mielestä hän on tosi coolin näköinen. Hänellä on pitkä otsatukka, joka roikkuu puoliksi silmien päällä. Hän on takuulla huippu jalkapallossa. Äiti ja isä sanovat heipat ja Ludvigin mielestä on noloa, kun äiti nauraa ja sanoo hänen odottaneen ja valmistelleen viihtyisää iltaa.

William haluaa katsoa jalkapalloa. Ludvig on olevinaan kuin se kiinnostaisi häntäkin. ”Onko lisää Fantaa?” William kysyy hetken kuluttua, ja Ludvig ilahtuu, sehän tarkoittaa, että Williamin mielestä limu oli hyvää. Hän juoksee hakemaan pullon jääkaapista ja täyttää Williamin lasin. Kun peli loppuu, William haluaa katsoa vielä toisen ottelun, mutta noloa kyllä Ludvigin perheellä ei ole sitä kanavaa, josta matsi tulisi. William huokaisee ja sanoo, ettei hän jaksa katsoa sitä puhelimesta. Kyllähän Ludvig sen ymmärtää, ja häntä hävettää, että heillä on niin surkeat kanavat.

”Me voidaan olla totuutta tai tehtävää”, William ehdottaa sitten. Ludvig ei tiedä, mitä se on, mutta hän sanoo joo. Ilmeisesti kannattaa valita tehtävä, jos on aloittelija, joten Ludvig valitsee sen. ”Haa! Sun tehtävä on, että sun pitää ottaa kalsarit pois ja ottaa kuva ja lähettää se Frejalle mun luokalta”, William nauraa. ”Mitä?” Ludvig yrittää hymyillä. Mutta hänen alahuulensa alkaa vapista. Tämä on tosi kummallinen leikki, hän ajattelee. Vai mitä? ”Ja siis ei voi jättää tekemättä, muuten joku kuolee.” William ei naura enää, hän katsoo Ludvigia vakavana.

 

MITÄ OIKEIN TAPAHTUU? ONKO TÄMÄ OKEI? MITÄ LUDVIG NYT TEKEE?

 

Tarvittaessa käytä seuraavia kysymyksiä keskustelun käynnistäjinä.

 • Ludvigia huolestuttaa, että lastenvahdilla on tylsää, mitä siitä ajattelet?
 • Mitä voi tehdä, jos kesken leikin muuttaakin mielensä eikä halua olla mukana?
 • Kuinka voi sanoa vastaan jollekin vanhemmalle?
 • Mitä tapahtuu, jos Ludvig ei kerro aikuiselle?
 • Mitä tapahtuu, jos hän kertoo?

 

Emily rakastaa salibandya

Emily harrastaa salibandya. Harjoituksia on kahdesti viikossa, ja hän odottaa niitä aina. Salibandy on hauskinta mitä hän tietää! Seuraavaksi hauskinta on tehdä musiikkivideoita. Emilyn salibandyssa käy tyttö, jonka nimi on Arisa. Hän on ihan huippu maalivahti. Emily ja Arisa ovat jo suunnitelleet, että heistä molemmista tulee ammattilaisia. Arisa käy toista koulua, mutta ei se oikeastaan haittaa – salibandyssa he ovat kavereita. Emily on pyytänyt, että hänen vanhempansa eivät hakisi häntä heti harjoitusten jälkeen, sillä hän ja Arisa haluavat viettää hiukan aikaa pukuhuoneessa, puhua ja nauraa – ja kuvata musiikkivideoita. Melkein joka viikko Arisa keksii jonkin uuden tanssin, jonka he voivat esittää johonkin uuteen biisiin. Jos Arisasta ei tule salibandyn ammattilainen, hänestä tulee artisti, siitä Emily on varma.

Tällä kaudella heillä on lauantaisin uusi valmentaja. Hänen nimensä on Jocke. Emily tietää, että Jocke on todella hyvä pelaamaan, melkein julkkis. Kuitenkin Jockessa on jotakin mistä hän ei pidä. Sitä on vaikea selittää, mutta Emily on huomannut, että Jocke ottaa aina hänet näyttämään esimerkkiä muille. Aluksi hän ilahtui ja oli ylpeä siitä, että Jocke valitsi hänet, mutta sitten se alkoi tuntua hänestä rasittavalta. Jocke kietoo aina kätensä Emilyn ympärille ja pitelee häntä näyttäessään jotakin hänen mailallaan. Hän työntää kasvonsa hyvin lähelle, ja Emily tuntee itsensä hermostuneeksi. Koska hän ei sanonut mitään aluksi, tuntuisi hassulta sanoa siitä jotakin nyt. Entä jos Jocke pahoittaa mielensä eikä enää haluakaan olla heidän valmentajansa?

Tämän päivän treenit ovat ohi ja Emily ja Arisa kuvaavat uusinta tanssiaan. Arisalla on selfie-tikku, jolla hän kuvaa. Emily on superkeskittynyt askeliin eikä huomaa, että Jocke on tullut pukuhuoneeseen. Kun hän huomaa tämän, hän säikähtää niin että hänen suustaan pääsee pieni huudahdus. Jocke vain hymyilee ja kysyy, auttaisiko hän kuvaamisessa. Arisa ilahtuu ja sanoo kyllä, mutta Emily tuntee vatsassaan möykyn. ”Teidän pitäisi ottaa puserot pois ja olla vain topeissa, niin kuin tunnetut tähdet”, Jocke sanoo sitten. ”Nostakaa vähän shortsejannekin.” Emilyn tulee ihan kylmä, tämä ei tunnu enää hauskalta, hän ei halua olla mukana. Eikö tämä ole Arisan mielestä epämukavaa? Voi, kunpa isä tulisi pian.

 

MITEN TÄMÄ TILANNE JATKUU? MITÄ EMILY TEKEE?

 

Tarvittaessa käytä seuraavia kysymyksiä keskustelun käynnistäjinä.

 • Kuinka Emily voi tietää, onko Jocke vain siisti vai onko hän outo ja inhottava?
 • Uskaltaako hän sanoa vastaan? Miten?
 • Mitä arvelet Arisan ajattelevan asiasta?
 • Mitä tapahtuu, jos Emily kertoo jollekin aikuisille?
 • Mitä tapahtuu, jos hän ei kerro kenellekään aikuiselle?

 

Leon leikki

Leo hyppii trampoliinilla kaverinsa Karimin pihalla. Heillä on aina trampoliinilla tosi hauskaa, ja he jaksavat hyppiä vaikka kuinka pitkään. Juuri nyt he ovat keksineet leikin, jossa pitää yrittää väistellä erilaisia palloja. Leon mielestä se tuntuu siltä kuin olisi tietokonepelissä. Leikissä saa pisteitä ja miinuspisteitä, ja jos saa osuman pienestä mustasta pallosta, kuolee. He ovat keksineet, että jos kuolee, täytyy laskeutua trampoliinilta ja juosta kierros sen ympäri saadakseen uuden elämän.

Kun Karimin pikkusisko Lilah tulee ulos ja sanoo, että hänkin haluaa hyppiä, Karimia kiukuttaa. ”Sinä ja Sally hypitte eilen. Nyt on kyllä mun vuoroni!” hän sanoo ärtyneellä äänellä. ”Tämä leikki ei sovi pikkukakaroille”, hän lisää. Leon mielestä Karimin pikkusisko on suloisinta mitä voi olla. Hän jopa tuoksuu suloiselta. Nyt Leo haluaa olla kiltti ja kuiskaa Karimille, että Lilah voitaisiin ottaa mukaan yhdellä ehdolla. ”Ok, voidaan me koittaa”, Karim mutisee. Leo hymyilee ystävällisesti Lilahille ja kutsuu hänet trampoliinille. Hän selittää tarkkaan tietokonepelimaailman trampoliinisäännöt.

Kun Leo on lopettanut selittämisen, Lilah katsoo Karimia. Vaikuttaa siltä kuin hän haluaisi kysyä veljeltään jotakin, mutta Karim vain tuijottaa jalkoihinsa. Silloin Lilah sanoo, että hän voi olla mukana hetken, sitten hän ehkä menee sisälle piirtämään.

Leo on keksinyt sellaisen säännön, että sen, johon musta pallo osuu ja joka kuolee, pitää mennä trampoliinin alle makaamaan ja laskea sataan, sen sijaan että pitäisi juosta trampoliinin ympäri. Samaan aikaan toisen täytyy yrittää vangita Lilah ja siitä voittaa tuhat ekstrapistettä. Leo on innokas ja alkaa pomppia. Karim ja Lilah eivät vaikuta yhtä ilahtuneilta mutta hekin hyppivät. Aika pian Karim saa osuman mustasta pallosta ja hän kapuaa alas.

”Jes”, Leo kiljaisee ja juoksee Lilahin perään, tämä ulvoo ja kaatuu. Leon on helppo heittäytyä hänen päälleen makaamaan ja pidellä häntä kiinni. ”Nyt sä olet mun vankini! Tuhat pistettä!” hän sanoo tyytyväisenä. ”Mä en halua olla mukana”, Lilah protestoi ja kiemurtelee. Leon mielestä hän ei voi lopettaa kesken kaiken. Hän pitelee Lilahia aina vain kovemmin, ja yhtäkkiä hän on antanut pusun tytön lämpöiselle, pehmeälle poskelle. Silloin Lilah alkaa itkeä hiljaa. Leo hermostuu, oli virhe olla kiva ja ottaa Lilah mukaan. Hölmö pikkukakara. Hänen olisi pitänyt kuunnella Karimia! Nyt hän kuiskaa nopeasti Lilahille, että jos tämä sanoo jotakin Karimille tai vanhemmilleen, hän ottaa tämän oikeaksi vangiksi kotinsa kellariin.

 

VOI EI. MITÄ TAPAHTUU? MITÄ LEO NYT TEKEE?

 

Tarvittaessa käytä seuraavia kysymyksiä keskustelun käynnistäjinä.

 • Jos joku on suostunut tulemaan mukaan leikkiin, onko okei lopettaa se kesken kaiken?
 • Miksi Leo hermostuu, kun Lilah alkaa itkeä?
 • Miltä tuntuu pidellä jotakin, joka pyristelee vastaan?
 • Mitä tapahtuu, jos Leo kertoo jollekin aikuiselle?
 • Mitä tapahtuu, jos Leo ei kerro kellekään aikuiselle?

 

Tämä opettajamateriaali liittyy kirjaan Stella ja salaisuus, jonka on julkaissut suomeksi Kustannusosakeyhtiö Otava.

Kirjailija: Madeleine Bernadotte, Karini Gustafson-Teixeira ja Marie Oskarsson.

 

Stella ja salaisuus – opettajamateriaali

 

Kirjoittaja: Katarina Neiman Hedensjö

Projektinjohtaja: Eva Skarp

Graafinen suunnittelu: Marit Messing

Kuvitus: Stina Lövkvist

Suomennos: Katriina Kauppila