Keskiluokan nousu, lasku ja pelot

NOUSUN TOIVOSTA PUTOAMISEN PELKOON
Länsimaissa kansalaisten enemmistö uskoo kuuluvansa keskiluokkaan.

1900-luvun jälkipuoliskolla keskiluokkaisuus merkitsi elämänhallintaa ja optimismia.
Kansainvälisen työvoimakilpailun, vapaiden pääomaliikkeiden ja automaation myötä länsimaiden keskiluokan on vallannut pelko menettää saavutettu. Putoamisuhka johtaa siihen, että soimataan itseä, vetäydytään hallittavien asioiden pariin, trimmataan yksilöllistä kilpailukykyä tai pelastetaan oma arvo jonkin suuremman ryhmän jäsenenä suhteessa toisiin ryhmiin.
Ajan virtauksia syvällisesti tarkastelevassa kirjassa pohditaan, kuinka keskiluokka voi säilyttääkseen toimintakykynsä ja toivonsa, kun pelisäännöt muuttuvat jatkuvasti.

Avainsana:  Juha Siltala Tietokirjat