Georg Henrik von Wright

https://otava.fi/wp-content/uploads/2015/12/wright_w.jpg

Akateemikko Georg Henrik von Wright syntyi 14.6.1916 Helsingissä. Hän kuoli 16.6.2003 kotonaan Helsingissä.

von Wright oli yksi 1900-luvun logiikan ja analyyttisen filosofian kansainvälisesti tunnetuimmista hahmoista. von Wright opiskeli filosofiaa Eino Kailan oppilaana, väitteli tohtoriksi 25-vuotiaana induktion ongelmasta. Helsingin yliopiston filosofian ruotsinkieliseksi professoriksi hänet nimitettiin vain 29-vuotiaana. von Wright opiskeli Cambridgessa Ludwig Wittgensteinin oppilaana ja toimi myöhemmin professorina Wittgensteinin seuraajana.

Suomalaisessa tieteessä von Wright tuli tunnetuksi erityisesti logiikan, arvojen, normien teorian ja etiikan tutkimuksillaan. Von Wrightin kirjallinen tuotanto on hyvin laaja – hänen julkaisuluettelonsa sisältää yli 400 nimikettä. Suuri yleisö tuntee von Wrightin lähinnä esseistään.