Kivet ja mineraalit Suomen luonnossa

Opas esittelee sanoin ja kuvin Suomen kallioperästä ja siinä esiintyvistä kivistä ja mineraaleista.