In English

Johannes Ekholm

Jo­han­nes Ek­holm (s. 1984) on näytelmäkirjailija, joka on työskennellyt myös graa­fi­sena suun­nit­te­li­jana. Hän on julkaissut keskustelua herättäneen teok­sen Graa­fi­nen suun­nit­te­lu: käy­tän­nöt, tek­nii­kat, stra­te­giat ja kä­si­kir­joit­ta­nut Q-teatterin Kas­par Hau­ser -näy­tel­män.

Kaikki teokset

  • Rakkaus niinku, 2016

Palkinnot

  • Kalevin Jäntin palkinto, 2016