In English

Maa (OPS 2016)

Maa on uudenlainen, uuden opetussuunnitelman mukainen yläkoulun maantiedon oppimateriaalisarja, joka auttaa ymmärtämään maantietoa luonnon- ja ihmismaantieteen pohjalta. Maa ohjaa myös ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Sarja kannustaa maantieteellisen tutkimusten tekoon ja tarjoaa toimivat välineet vertailun, analysoinnin ja arvioinnin tueksi.

Maa on visuaalisesti näyttävä sarja. Selkeä ja informatiivinen kuvitus auttaa joka oppilasta ymmärtämään maantietoa. Teksti on jaettu helposti hallittaviin kokonaisuuksiin. Maan avulla on helppo eriyttää ylös- ja alaspäin.

Maa noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää >

Maa-oppikirjojen sisällys Lue lisää >

Sarja on saatavilla myös ruotsiksi! Lue lisää >

Oppilaan materiaalit

Oppikirjat ja tehtäväkirjat ilmestyvät myös digikirjoina!

Maa Elämän planeetta

Maa Elämän planeetta tutustuttaa Maa-planeetan luonnonilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen. Kirja kertoo havainnollisesti mm. maapalloon ilmastosta, kasvillisuudesta, vesi- ja kivikehästä sekä niiden vaikutuksesta planeettamme olosuhteisiin. Kirjan lopussa perehdytään myös maantieteellisen tutkimuksen tekoon.

Tutustu kirjan näytesivuihin

Maa Kotina maailma

Maa Kotina maailma keskittyy ihmisen toimintaan maapallolla ja sen vaikutukseen ympäristöömme. Tärkeitä aihepiirejä ovat mm. väestönkasvu, kulttuurit ja konfliktit, luonnonvarat ja elinkeinot, köyhien ja rikkaiden maailma, kestävää kehitys ja tulevaisuuden näkymät. Kirjan lopussa perehdytään maantieteellisen tutkimuksen tekoon.

Ilmestyy keväällä 2017.

Maa Suomesta maailmalle

Maa Suomesta maailmalle laajentaa oppilaan kotimaan tuntemusta sekä auttaa hahmottamaan Suomen asemaa Euroopassa ja maailmassa. Suomen maantiedettä tarkastellaan perinteisesti luonnon ja ihmisen toiminnan kannalta. Myös monikulttuurisuudella, kestävällä kehityksellä, luonnonsuojelulla sekä aluetutkimuksella on tärkeä rooli.

Ilmestyy keväällä 2018.

Maa Elämän planeetta Tehtävät

Oppikirjan sisältöön perustuvat monipuoliset tehtävät syventävät oppilaan maantieteellistä tuntemusta ja auttavat häntä hahmottamaan asioita.

Tutustu työkirjan näytelukuun

 

Maa Kotina maailma Tehtävät

Maa Suomesta maailmalle Tehtävät

Digikirja

Oppikirjan tilalle voi valita samansisältöisen, mutta rikasteilla höystetyn digikirjan ja tehtäväkirjan sijalle vastaavat digitehtävät.

Maa Elämän planeetta Digikirja

Digikirjassa on sama sisältö kuin oppikirjassa, mutta mukana on myös rikasteita kuten animaatioita ja videoita sekä ääneen luettua tekstiä.

Tutustu Maa Elämän Planeetta -digikirjan demoon

 

Maa Kotina maailma

Digikirjassa on sama sisältö kuin oppikirjassa, mutta mukana on myös rikasteita kuten animaatioita ja videoita sekä ääneen luettua tekstiä.

Maa Suomesta maailmalle

Digikirjassa on sama sisältö kuin oppikirjassa, mutta mukana on myös rikasteita kuten animaatioita ja videoita sekä ääneen luettua tekstiä.

Maa Elämän planeetta Digitehtävät

Digitehtävissä on tehtäväkirjan tehtävät sähköisessä muodossa. Mukana mm. sähköinen tarkistus ja pelillisiä elementtejä.

Maa Kotina maailma Digitehtävät

Maa Suomesta maailmalle Digitehtävät

Sähköinen materiaali

Opettajan digiopetusaineisto sisältää runsaasti havainnollistavaa materiaalia opetuksen tueksi. Oppikirjan kuvia voidaan tarkastella erikseen, ja opetettaviin ilmiöihin voidaan perehtyä animaatioiden ja videoiden avulla. Mukana on mm. geomediaa, sekä monenlaista lisämateriaalia esimerkiksi toiminnallisuudesta ja tutkivasta oppimisesta. Digiopetusaineisto sisältää myös digikirjan rikasteineen.

Oppikirjailijat

Heidi Fabritius

Asun ja opetan Lohjalla. Haluan kasvattaa oppilaistani avoimia ja asioista kiinnostuneita maailmankansalaisia, jotka vaikuttavat omalta osaltaan maailmaan. Minulle rakkaimpia maisemia ovat Lohjanharju, Tammerkoski ja Heinäveden järvet kanavineen. Lempipaikkani on varmasti mökin laiturilla istuen, katse horisontissa.

Sanna Jortikka

Olen töissä Tampereella, Pyynikinharjun maisemissa. Liikun paljon luonnossa, usein karttaa tutkien. Samoilen metsissä koirien kanssa, poimin marjoja ja sieniä sekä talvisin hiihdän. Haluaisin välittää oppilaille luonnonläheistä ja kestävää elämäntapaa. Maantiedossa minua kiinnostavat erityisesti jännittävät luonnonilmiöt.

Laura-Leena Mäkinen

Olen tamperelainen opettaja. Viihdyn niin Suomen metsissä kuin maailman suurkaupungeissa. Matkustaminen on rakkain harrastukseni ja aina kun mahdollista, lähden tutustumaan uusiin paikkoihin. Oppilaita haluan opettaa tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, erityisesti ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, mikä onkin mielestäni maantiedon ydin.

Tiia Nikkanen

Asun Lahdessa ja toimin opettajana sekä ylä- että alakoulussa. Liikun mielelläni luonnossa ja vien usein myös oppilaani tutkimaan koulun lähiympäristöä. Haluan ohjata ja kannustaa oppilaita tutkimaan ja ottamaan itse selvää heitä kiinnostavista asioista. Maantietoon liittyen minua on aina kiehtonut uusiin kulttuureihin tutustuminen ja matkustaminen.