In English

Bravo!

Alakoulun A2-ruotsin oppimateriaali

Bravo! avaa näkökulmia suomenruotsalaiseen, ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen lasten ja nuorten elämään. Nyt A2-ruotsi on hauskaa ja helppoa, sillä Bravo! tekee myös arkipäivän asioista — urheilusta, musiikista, leikeistä ja läksyistä — mielikuvitusseikkailuja. Ruotsi on hauskaa ja helppoa!

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä >

Bravo!

ISBN-numero: 9511190377

Osta kirja »»

Oppilaan materiaalit

Bravo! 1 Läsebok

Tekstikirjojen kappaleet käsittelevät lapsille tuttuja aiheita, mutta samalla ne houkuttelevat käyttämään mielikuvitusta. Vaikka tekstit ovat toisistaan irrallisia, niitä sitoo yhteen jännittävä tapahtumasarja. Jokaisen tekstin yhteydessä on lyhyt dialogi. Jokaiseen tekstiin liittyy myös aihepiirin mukainen kuvasanasto. Kirjassa on paljon tekstien aihepiireihin liittyviä lauluja kuunneltavaksi, leikittäväksi ja laulettavaksi.

Näytesivu

Bravo! 2 Läsebok

Näytesivu

Bravo! 1 Arbetsbok

Harjoituskirjan alussa opetellaan esittäytymäään ruotsiksi, kuunnellaan, puhutaan, lauletaan ja leikitään yhdessä noin neljän oppitunnin ajan, ennen kuin otetaan tekstikirja ja kynä esiin!

Uuden tekstin aihepiiriin heittäydytään viritystehtävän avulla: keskustellaan suomeksi, leikitään mielikuvilla, kuunnellaan tai piirretään. Puhe- ja puheenymmärtämistehtäviä on runsaasti. Kirjalliset tehtävät soveltuvat mainiosti kotona tehtäviksi. Monipuoliset tehtävät harjoittavat kaikkia kielitaidon osa-alueita, ja niissä on huomioitu erilaiset oppimistyylit sekä soveltuvuus erilaisille opetusryhmille.

Tekstien sanastot ovat harjoituskirjassa. Sanastoissa sanat on taivutettu kokonaan ja fraasit on annettu sellaisenaan. Lisäksi sanoihin on merkitty painot ja annettu ääntämisohjeet ääntämisen ja kirjoittamisen poiketessa toisistaan. Aakkosellinen sanasto on tekstikirjassa.

Harjoituskirjoissa oppilasta ohjataan arvioimaan opiskelutaitojaan, edistymistään ja oppimistuloksiaan tasaisin väliajoin.

Katso näytesivut.

Bravo! 2 Arbetsbok

Katso näytesivut.

Bravo! 1 Oppilaan äänite

Sisältää kaikki tekstit, dialogit ja ääntämisharjoitukset. Uutta oppilaan CD:ssä ovat kotitehtäväksi tarkoitetut kuullunymmärtämistehtävät.

Opettajan materiaalit

Sähköinen materiaali

Bravo! 1 CD-rom

Interaktiivisia lisäharjoituksia kouluun tai kotiin. Harjoitukset vahvistavat opittua sanastoa ja rakenteita kuvan ja äänen avulla. Oppilas voi harjoitella kappalekohtaisesti tai testata taitojaan. CD-romin voi ostaa yksittäiskappaleena kotikäyttöön tai koululisenssiversiona.

Oppikirjailijat