In English

Juuri (LOPS 2016)

Uusi sarja lukion pitkään matematiikkaan

Juuri on uuden opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalikokonaisuus, jonka käyttäminen on helppoa opetustyylistä riippumatta. Eritasoisten opiskelijoiden tarpeisiin on kiinnitetty erityistä huomiota sekä teoriassa että tehtävissä. Juuri korostaa laskemisen lisäksi myös päättelyä ja perusteluita ja yhdistää matematiikan konkreettisiin sovelluksiin.

Juuri huomioi uudistuvaan ylioppilaskokeeseen liittyvät tarpeet ja mahdollistaa uusien apuvälineiden hyödyntämisen. GeoGebra on kiinteä osa sarjaa: sitä käytetään sekä havainnollistamisessa että uudenlaisissa tehtävätyypeissä.

Opiskelijan materiaalit

Juuri 13 ja Kertaus ilmestyvät lukuvuodeksi 2018−2019.

Kirjojen ISBN:t saat poimittua hinnastosta käyttämällä hakusanaa Juuri.

Juuri 2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2)

Kirjan sisällysluettelo >

Kurssin tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 3 Geometria (MAA3)

Kirjan sisällysluettelo >

Kurssin tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 4 Vektorit (MAA4)

Kirjan sisällysluettelo >

Kurssin tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 5 Analyyttinen geometria (MAA5)

Kirjan sisällysluettelo >

Kurssin tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 6 Derivaatta (MAA6)

Materiaalia on mahdollista käyttää myös vanhan opetussuunnitelman mukaisella kurssilla MAA7.

Kirjan sisällysluettelo >

Kirjan tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 7 Trigonometriset funktiot (MAA7)

Kirjan sisällysluettelo >

Kurssin tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 8 Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)

Kirjan sisällysluettelo >

Kirjan tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 9 Integraalilaskenta (MAA9)

Materiaalia on mahdollista käyttää myös vanhan opetussuunnitelman mukaisella kurssilla MAA10.

Kirjan sisällysluettelo >

Kirjan tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 10 Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Ilmestyy helmikuussa 2018 (6-jaksojärjestelmän 5. jakso)

Juuri 11 Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

Kirjan sisällysluettelo >

Kirjan tavoitteet >

Kirja on ilmestynyt.

Juuri 12 Algoritmit matematiikassa (MAA12)

Ilmestyy toukokuussa 2018.

Digikirja

Opiskelija voi valita oppikirjan tilalle samansisältöisen digikirjan, joka sisältää mm.

 • kirjan tekstit ja kuvat
 • GeoGebra-appletteja
 • opastusvideoita
 • interaktiivisia piirroksia
 • digitestejä
 • kertausosion tehtävien ratkaisut.

Tehtäviin on mahdollista vastata digikirjassa sähköisesti ja osaan niistä saa välittömän palautteen. Digikirjassa on käytössä teksti- ja kaavaeditori. Ratkaisujen kirjoittamisessa voi hyödyntää myös esimerkiksi LibreOfficea tai muita YTL:n sallimia ohjelmistoja. Digikirjaan sisältyy myös itsearviointityökalu, jonka avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa kehittymistä. Työkalu suosittelee hankaliin kohtiin aiemmin käsiteltyä sisältöä, jonka kertaamisesta voi olla hyötyä.

Otavan digikirjat ovat laiteriippumattomia. Niiden HTML5-pohjaista sisältöä voi lukea ja käyttää millä tahansa päätelaitteella, jossa on verkkoyhteys.

Opiskelija käyttää digikirjaa Opiskelijan maailma -verkkopalvelussa.

Opettaja, kokeile Juuren digikirjoja 30 päivää veloituksetta >

Juuri 2 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 3 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 4 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 5 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 6 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 7 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 8 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 9 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 10 digikirja

Ilmestyy helmikuussa 2018.

Juuri 11 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Juuri 12 digikirja

Ilmestyy kesäkuussa 2018.

Opettajan materiaalit

Kurssikohtainen digiopetusaineisto on laajennettu digikirja, joka sisältää mm.

 • samannäköisen ja samalla tavalla toimivan digikirjan kuin opiskelijalla on käytössään
 • kaikkien tehtävien ratkaisut (pdf + docx)
 • alalukujen ydintavoitteet
 • testejä
 • muokattavia koetehtäviä, jotka on myös tallennettu zip-tiedostoksi, jonka voi viedä suoraan Abittiin

Opettaja saa digiopetusaineiston lisenssin käyttäjäetuna, kun kurssin kirja tai digikirja on koulun kirjalistalla. Digiopetusaineisto on opettajan käytössä Otavan Opepalvelussa aina 1. elokuuta alkaen vuoden kerrallaan. Omat muistiinpanot ja merkinnät säilyvät, kun käyttö jatkuu ja käyttäjäetulisenssi uusitaan.

Kokeile Juuren digiopetusaineistoja 30 päivää veloituksetta >

Yleistietoa digiopetusaineistoista löydät täältä.

Juuri 2 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 3 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 4 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 5 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 6 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 7 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 8 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 9 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 10 digiopetusaineisto

Ilmestyy helmikuussa 2018.

Juuri 11 digiopetusaineisto

Tuote on ilmestynyt.

Juuri 12 digiopetusaineisto

Ilmestyy kesäkuussa 2018.

Sähköinen materiaali

Esimerkiksi painetun kirjan hankkinut opiskelija voi käyttää alla olevia materiaaleja vapaasti ilman kirjautumista. Sähköisiin materiaaleihin liittyvät kohdat on merkitty logoilla painettuihin kirjoihin. Digikirjassa rikasteet on upotettu kohtiin, joihin ne liittyvät.

Juuri 6

Juuri 7

Juuri 8

Juuri 9

Oppikirjailijat

Markus Hähkiöniemi

Markus Hähkiöniemi toimii matematiikan pedagogiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän on väitellyt matematiikan oppimisesta ja on matematiikan pedagogiikan dosentti. Markus tutkii mm. matemaattista ajattelua, GeoGebran opetuskäyttöä ja luokkahuonevuorovaikutusta. Aiemmin hän on toiminut lukion matematiikan lehtorina.

Satu Juhala

Satu Juhala toimii matematiikan, IB-matematiikan ja tietotekniikan opettajana Vantaalla Tikkurilan lukiossa. Tämän lisäksi hän ohjaa Helsingin yliopiston opetusharjoittelijoita sekä suomeksi että englanniksi. Alun perin yliopistouralle tähdännyt Satu päätyi jatkotutkinnon jälkeen opettajaksi, koska hurahti opettamiseen ja opetuksen kehittämiseen opetusharjoittelussa. Omassa työssään hän kehittää jatkuvasti opiskelijalähtöistä opetusta.

Petri Juutinen

Petri Juutinen toimii matematiikan aineenopettajakoulutuksesta vastaavana professorina Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Hänellä on vuosien kokemus matematiikan opettamisesta korkeakoulutasolla.

Anni Laitinen

Anni Laitinen työskentelee Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella yliopistonopettajana. Todennäköisyysteorian väitöstutkimuksen sekä opettajaopintojen jälkeen hän on toiminut erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä Jyväskylässä ja ulkomailla. Viime vuosina Anni on keskittynyt matematiikan yliopisto-opintojen alkuvaiheen opetuksen kehittämiseen.

Sari Louhikallio-Fomin

Sari Louhikallio-Fomin on matematiikan opettaja Siilinjärven lukiossa. Hän on toiminut matematiikan opetuksen kehittäjänä ja kouluttajana parin vuosikymmenen ajan.

Erkki Luoma-aho

Erkki Luoma-aho on Schildtin lukiossa Jyväskylässä opettava matematiikan lehtori, joka on laatinut aiemmin matematiikan oppimateriaaleja yläkouluun. Hän on GeoGebra-aktiivi, joka on mm. osallistunut ohjelmiston suomentamiseen ja kirjoittanut sen käyttöoppaan. Erkki on aktiivinen myös MAOL ry:n toiminnassa niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Hän on kiinnostunut koulumatematiikan käsitteiden kehittymisestä ja on kirjoittanut verkkojulkaisun matematiikan peruskäsitteiden historiasta.

Terhi Raittila

Terhi Raittila on Loimaan lukion matematiikan opettaja, joka on opettanut viime vuosina pääasiassa pitkän matematiikan ryhmiä. Opetuskokemusta täydentää perusopetuksen matematiikan, valmennuskurssien ja kesäkurssien opettajana toimiminen. Terhi on kiinnostunut uusista oppimistavoista ja opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksesta oppimisprosessissa.

Tommi Tikka

Tommi Tikka opettaa pitkää matematiikkaa Kiuruveden lukiossa. Tommi on ollut pitkään mukana tekemässä yläkoulun ja lukion matematiikan oppimateriaaleja.