In English

Kustannusosakeyhtiö Otava lahjoitti kuva-arkistonsa Museovirastolle

Otava on lahjoittanut historiallisesti merkittävän kuva-arkistonsa, yhteensä noin 140 000 kuvaa, Museovirastolle. Aineisto sisältää kirjoihin hankittua materiaalia pääosin ajalta ennen 1960-lukua. Ajallisesti aineistossa ovat parhaiten edustettuina 1920- ja 1930-luvut.

Lahjoitus turvaa aineiston säilymisen kansallisena kulttuuriperintönä ja varmistaa kuville asianmukaiset arkistotilat. Siirron jälkeen kuvat tulevat myös aiempaa laajemmin yleisön saataville.

Arkisto