In English

Otava julkaisee Juha Siltalan kirjan keskiluokasta

juha-siltala_kh_05

Juha Siltalan uusi teos käsittelee länsimaisen keskiluokan nykytilaa ja selviytymiskeinoja.

Professori Juha Siltala tarttuu uudessa kirjassaan polttavan ajankohtaiseen teemaan: länsimaisten yhteiskuntien vakauden pohjana olevan keskiluokan nykytilaan.

Taloudellisen nousun vuosikymmeninä länsimainen keskiluokka uskoi tulevaisuuteen, nyt suuri osa pelkää saavutettujen asemien menettämistä. 1900-luvun jälkipuoliskolla työtä tekemällä saattoi saavuttaa turvatun elintason, hankkia asunnon ja kouluttaa jälkeläisiä.  Keskiluokkaa oli länsimaissa kolmannes tai jopa puolet väestöstä. Keskiluokkaisuus merkitsi elämänhallintaa ja optimismia.

Työn globaalin hintakilpailun, automaation, vapaiden pääomaliikkeiden ja hyvinvointivaltioiden veropohjan rapautumisen myötä länsimaiden keskiluokan on vallannut menettämisen pelko. Kohtuullisin ponnistuksin ei enää voi säilyttää kohtuullista asemaa. Sosiaalinen nousu on vähentynyt ja putoaminen on tullut mahdolliseksi. 

Kolme neljästä länsimaalaisesta katsoo kuuluvansa keskiluokkaan, ja koulutukselta on totuttu odottamaan parempia asemia. Normin ja mahdollisuuksien ristiriita ajaa stressaantumaan, trimmaamaan yksilöllistä kilpailukykyä, etuilemaan tai lannistumaan, vetäytymään tai keskittymään pieniin ja hallittaviin asioihin.

Juha Siltalan Keskiluokan nousu, lasku ja pelot -kirja ilmestyy 21. maaliskuuta 2017.

 Juha Siltala (s. 1957) on Helsingin yliopiston Suomen historian professori. Hänet tunnetaan psykohistoriallisista tutkimuksistaan ja yhteiskunnallisista kannanotoistaan. Hänen teoksensa Työelämän huonontumisen lyhyt historia (Otava, 2004) herätti laajaa keskustelua.

Lisätietoja: Kustannusosakeyhtiö Otava Kirsi Tähjänjoki, kirsi.tahjanjoki@otava.fi +348 40 7255374
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Kirjailijakuvat ja kansi: http://mediapankki.otava.fi/

Kustannusosakeyhtiö Otava on johtava yleisen kirjallisuuden ja oppimateriaalien kustantaja Suomessa. Olemme osa Otava-konsernia, jonka liiketoiminta-alueita ovat kirjat, kauppa, lehdet ja uudet liiketoiminnot.

 

 

Arkisto