In English

Antti Hietalahden tutkimus paljastaa: Hitler havitteli etupiirijaolla Petsamon nikkeliä Saksalle

9789511300236Saksan valtakunnankansleri Adolf Hitler luovutti Suomen Neuvostoliiton etupiiriin syksyllä 1939 painostaakseen puna-armeijan uhalla Suomea suuntaamaan aikanaan käynnistyvät Petsamon nikkelitoimitukset Saksaan. Näin vakuuttaa toimittaja, filosofian maisteri Antti Hietalahti tuoreessa Talvisodan salainen strategia –kirjassaan. Hietalahti esittää aiemmista tutkimustuloksista selvästi poikkeavia tulkintoja niin talvisodasta, sen taustoista kuin välirauhan ajasta. Kirja ilmestyy 9. syyskuuta Otavan kustantamana.

Tulkinnat perustuvat vähälle huomiolle jääneeseen Saksan kiinnostukseen Jäämeren kalastusta ja Petsamossa harjoitettavaa kalanjalostusta kohtaan maailmansotien välisenä aikana. Saksa tavoitteli kalastusalan yritystoiminnalla vaikutusvaltaa Petsamon nikkeliesiintymiin, joiden tutkimista ja hyväksikäyttöä koskevan toimiluvan Suomi myönsi brittiläiselle The Mond Nickel Companylle (Mond) vuonna 1934.

Saksa halusi toimiluvan, koska se oli sotataloudellisesti elintärkeässä nikkelihuollossa lähes täysin Kanadan nikkelitoimitusten varassa. Hitlerin suunnitelmiin kuului Saksa-johtoisen eurooppalaisen suurtalousalueen muodostaminen, joten pelkona oli Kanadan nikkelitoimitusten tyrehtyminen länsimaiden kauppasaartoon mahdollisessa sotatilanteessa. Saksan sotatalousviranomaisille oli selvää, ettei kompensoivaa tuotantoa ollut saatavissa riittävästi mistään muualta kuin Petsamosta.

Saksalaisten kalastusta kohtaan osoittamaa kiinnostusta on pidetty vain episodina vailla suurta historiallista merkitystä. Hietalahden mukaan tulkinta on perin virheellinen, sillä Hitler teki Suomelle selväksi, että Saksa ottaa haluamansa Petsamosta tavalla tai toisella ja että keinovalikoimasta ei puuttuisi Suomen asettaminen Neuvostoliiton uhan alaiseksi.

Hietalahden mukaan Hitler ei luovuttanut Suomea Neuvostoliiton etupiiriin Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksen lisäpöytäkirjalla Moskovassa elokuussa 1939, vaan Suomen asema jäi avoimeksi. Kun maailmansota puhkesi ja länsimaat julistivat Saksalle kauppasaarron, Kolmannen valtakunnan diplomatia ja lehdistö painottivat, että Suomen on harjoitettava moitteetonta puolueettomuutta, jota mikään maa ei saa murtaa. Muussa tapauksessa Saksa tekisi omat johtopäätökset, jotka eivät olisi Suomelle mieluisia. Suomen olisi siis mitätöitävä Mondin toimilupa Petsamossa Saksan hyväksi.

Kun Suomi ei menetellyt Saksan haluamalla tavalla, hyökkäämättömyyssopimuksen allekirjoittanut ulkoministeri Joachim von Ribbentrop matkusti uudelleen Moskovaan sopimaan Saksan ja Neuvostoliiton raja- ja ystävyyssopimuksesta, joka allekirjoitettiin 28.9.1939. Suomi määriteltiin Kremlin intressialueeseen.

Saksalaiset muistuttivat, että Suomella oli muuttuneessa poliittisessa tilanteessa mahdollisuus suunnata Petsamon nikkelituotantoa Saksaan. Suomen valtion ja Mondin välisen sopimuksen sotatilapykälä kun antoi Suomelle mahdollisuuden puuttua brittiyhtiön oikeuksiin Suomen ollessa sodassa tai muuten uhanalaisessa asemassa.

Kun saksalaiset kyselivät talvisodan kynnyksellä Petsamon nikkeliä, voidaan Hietalahden mielestä olla vakuuttuneita siitä, että Suomen luovuttaminen Neuvostoliiton etupiiriin oli Hitleriltä taktinen veto nikkelitoimitusten varmistamiseksi Saksan sotataloudelle.

Tieto muuttaa käsityksiä niin talvisodasta kuin välirauhan ajasta, jolloin Suomi sovelsi nikkelitoimiluvan sotatilapykälää Saksan toiveiden mukaisesti. Siitä oli sovittu Saksan kanssa jo talvisodan aikana, Hietalahti toteaa.

FM Antti Hietalahti (s.1954) on työskennellyt toimittajana vuodesta 1982 lähtien.

Lehdistökappaleet ja Hietalahden haastattelupyynnöt: Viestintävastaava Tarja Kopra, tarja.kopra @ otava.fi, gsm. 050 4688 948

Kuvat: Otavan kuvapankista on ladattavissa sekä kirjan kansikuva että kuusi kirjassa olevaa kuvituskuvaa lehtiartikkeleiden ja arvostelujen yhteydessä käytettäväksi. http://mediapankki.otava.fi/

 

 

Arkisto