In English

Timo Vihavaiselle vuoden historiateos-palkinto

Historian Ystäväin Liitto nimesi vuoden 2014 historiateokseksi Timo Vihavaisen teoksen Vanhan Venäjän paluu.

Timo Vihavainen - Vanhan Venäjän paluu

Perusteluissa todetaan:

Teoksen ansio on pyrkimyksessä ymmärtää Venäjän tapahtumia sen omista lähtökohdista käsin, mutta samalla ulkopuolisen neutraalisti, puolustelematta tai tuomitsematta. Professori Vihavainen kohdistaa tutkivan katseensa keisari-Venäjän aikaan, josta hän hakee juuria nyky-Venäjän arvoille ja teoille ja josta hän löytää yhtäläisyyksiä eritoten slavofiilien ja nykyajan teoreetikkojen välille. Myös poliittisen johdon ja älymystön sekä venäläisen ja eurooppalaisen kulttuurin vastakkainasettelussa on paljon samaa.

Vihavainen sivaltaa ajatuksiaan nasevasti ja käyttää ahkerasti ironiaa ja sarkasmia. Hänellä on kyky herättää lukija ajatuksineen dialogiin kanssaan, oli lukija sitten samaa tai eri mieltä. Teos on tekijänsä näköinen rohkean poleeminen ja anteeksipyytelemätön analyysi Venäjän historiasta ja politiikasta.

Vuoden historiateospalkinnon kriteerinä on, että valittu teos on erittäin ansiokkaasti edistänyt historiallisen tietämyksen laajenemista ja syvenemistä suomalaisen yleisön keskuudessa.

Arkisto