In English

Jukka Tarkan Karhun kainalossa on Vuoden historiateos

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkan viime syksynä ilmestynyt teos Karhun kainalossa – Suomen kylmä sota 1947–1990 on Vuoden historiateos 2012.

Historian ystäväin liitto julkisti historiateoksen 8.2.2013 Suomalaisilla historiapäivillä Lahdessa.

Ote perusteluista:

Jukka Tarkan kirja Karhun kainalossa on yleiskatsaus Suomen poliittisesta kehityksestä ja asenneilmastosta vuodesta 1947 vuoteen 1990. Tarkka on tehnyt laajan ja perusteellisen yhteenvedon ilmiöistä, jotka hänen sanojensa mukaan ”vaikuttivat siihen, että Suomen myötäilevää ja joskus nöyristelevää politiikkaa pidettiin järkevänä ja joskus välttämättömänä, vaikka se ei ollut järkevää.”

Tutkitulta ajanjaksolta ei vielä ole läheskään kaikista asioista saatavissa alkuperäislähteitä. Aikakaudesta jo ns. Kekkosen aikana kirjoittanut tohtori Tarkka käyttää hyväkseen dokumenttiaineistoa, päiväkirjoja, jo tehtyjä tutkimuksia sekä muistelmia, joita on runsaasti ilmestynyt. Näin hän on saanut aikaan havainnollisen, luettavan ja perusteellisen kokonaiskuvan ajasta, jota on myös kuvattu sanalla suomettumisaika.

Dosentti Seppo Aallon teos teos Sotakaupunki. Helsingin Vanhankaupungin historia 1550—1639 sai kunniamaininnan.

Palkintolautakunta toteaa: “Se esittelee monipuolisesti ja kiinnostavasti Suomenlahden merkittävimmäksi kaupungiksi tarkoitetun Helsingin elämää ja asemaa taloudellisten voimien ja sotien alituisesti muuttamassa kuviossa.”

Palkintolautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana prof. Ohto Manninen sekä jäseninä lehtori Markku Liuskari ja fil.maist. Veikko Löyttyniemi.

Arkisto