In English
Kohti tasa-arvoatulopolitiikan aika 1 : Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 1969-1977
  • ISBN: 9789511262527
  • Kääntäjä:
  • Julkaisuaika: 2012
  • 587 sivua
  • Kuvitettu
  • Kirjastoluokka: 36.133

Tapio Bergholm

Kohti tasa-arvoa

tulopolitiikan aika 1 : Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 1969-1977

SAK:n historia avaa näkökulmia tulopoliittisiin neuvotteluihin ja sopimuksiin, jotka kohdistuivat palkkoihin, eläkkeisiin, lomiin ja moniin muihin työläisten arkeen olennaisesti vaikuttaneisiin tekijöihin. Ammattiyhdistysliike vaikutti vahvasti siihen, että työolot muuttuivat turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi.

Suomi koki ripeän rakennemuutoksen 1970-luvulla, kun maatalousyhteiskunta alkoi muuttua palveluyhteiskunnaksi. Naiset syöksyivät työmarkkinoille. Naisten lisääntynyt palkkatyö vauhditti SAK:n järjestöllistä nousua ja muutti heidän asemaansa pysyvästi.

Muuttoliike kaupunkeihin ja Ruotsiin oli runsasta. Työelämässä kuohui, kun Suomi nousi lakkotilastojen kärkeen. Ruotsiin suuntautunut muutto synnytti työvoimapulan, joka tarjosi työntekijöille poikkeuksellisen etulyöntiaseman ja lisäsi työtaistelujen määrää 1970-luvun alussa.

Poliittinen kamppailu ja yhteistyö sosialidemokraattien ja kommunistien välillä oli olennainen osa noiden vuosien ammattiyhdistystoimintaa. Tutkimus tarkentaa kuvaa SKP:n ja SDP:n sisäisistä kiistoista.