In English
Suomen nisäkkäät

Anders Bjärvall, Staffan Ullström

Suomen nisäkkäät

Uusimpiin tutkimustuloksiin perustuvassa teoksessa kerrotaan lajituntomerkkien ja levinneisyystietojen lisäksi kunkin lajin elintavoista ja käyttäytymisestä, elinympäristöstä, ravinnosta sekä pesimisestä ja lisääntymisestä. Luonnonsuojelun kannalta olennaiset tiedot lajien uhanalaisuudesta perustuvat vuonna 2010 valmistuneeseen uhanalaisuusluokitukseen.

Eläimet on kuvattu omassa elinympäristössään, ja osakuvissa esitetään muun muassa jälkiä, jätöksiä ja eri vuodenaikojen pukuja.