In English
Maailman taiteen historia

Hugh Honour, John Fleming

Maailman taiteen historia

Hugh Honourin ja John Flemingin palkittu teos kartoittaa maailman taiteen historiaa varhaisimmista luolamaalauksista ja muinaisen Egyptin temppeleistä aina 1990-luvun videotaiteeseen ja uusimpiin installaatioihin

Merkittävät taideteokset ovat paljon muutakin kuin esteettistä mielihyvää tuottavia esineitä ja ihmisen nerouden ilmauksia. Ne syventävät itsetuntemustamme, laajentavat tietoisuutta omasta ja muiden kulttuuriperinnöstä ja lisäävät suvaitsevaisuuttamme toisenlaisia elämäntapoja kohtaan.

Maailman taiteen historia esittelee kuvataiteet osana ihmiskunnan historiaa ja tarkastelee taideteoksia niiden alkuperäisissä yhteyksissä, museo-olosuhteista irrotettuina. Kirjaa on sen ensimmäisestä painoksesta (suom. 1992) saakka pidetty ajankohtaisimpana ja laaja-alaisimpana koskaan julkaistuna yksiosaisena taiteen historiana. Asiantunteva ja valaiseva selvitys kattaa taiteen koko kirjon maalaustaiteesta kuvanveistoon, arkkitehtuurista valokuvaukseen, tekstiilitaiteista keramiikkaan, emalimaalaukseen, kulta- ja hopeatöihin ja 1990-luvun videotaiteeseen.

Ajallisesti ja maantieteellisesti laajassa aineistossa käsitellään muun muassa ulkoeurooppalaista taidetta perusteellisemmin kuin missään aikaisemmassa taiteen historiassa.

Selkeää ja sujuvaa tekstiä täydentävä runsas kuvitus edustaa taideilmaisun merkittävimpiä tyylikausia ja alueellisia ja yksilöllisiä tyylejä.

Hugh Honour ja John Fleming ovat aikamme johtavia taidehistorioitsijoita. He ovat 1960-luvulta lähtien julkaisseet useita taidehistoriaa käsitteleviä teoksia.