In English

Titaani (OPS 2016)

Uusi yläkoulun fysiikka ja kemia

Titaani on uusi yläkoulun fysiikan ja kemian oppimateriaalisarja. Titaanissa opiskeltavat asiat on esitetty selkeästi oppilaiden ikätasoon soveltuvalla tavalla. Tehtäväkokonaisuudet sopivat erilaisille oppijoille.

Titaani mahdollistaa kiireettömän etenemisen opetuksessa. Opetusvideot tukevat opetusta ja ennakkokäsitysten kartoittamista. Tutkimukset havainnollistavat käsiteltäviä ilmiöitä ja kehittävät oppilaan ajattelun taitoja. Titaani ohjaa kokeelliseen työskentelyyn ja omakohtaiseen oivaltamiseen – osan koejärjestelyistä oppilaat suunnittelevat itse. Perinteisten tehtävien lisäksi mukana on simulaatioihin perustuvia tehtäviä.

Titaani fysiikka 7–9 seitsemännen ja kahdeksannen luokan aineisto on käytössäsi syksyllä 2017.

Titaani kemia 7–9 seitsemännen luokan aineisto on käytössäsi syksyllä 2017.

Titaani noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää.

Titaani fysiikka 7-9 -oppikirjan malliluku.

Titaani kemia 7-9 -oppikirjan malliluku.

Tulosta Titaani-tuotekortti (pdf) >

Oppilaan materiaalit

Oppilaan kirjaan on koottu koko yläkoulun fysiikan tai kemian teoria. Oppikirja on saatavilla myös digikirjana.

Oppikirjan lisäksi Titaaniin kuuluvat vuosiluokkakohtaiset työkirjat, painettuna ja digikirjana. Tehtävät etenevät helpoimmasta vaikeampaan, joten ne soveltuvat sekä tukea tarvitseville että lisähaastetta kaipaaville. Mukana on myös oppilastöitä sekä digitaalisilla välineillä tehtäviä tutkimuksia ja simulaatioita. Mallivastaukset tehtäviin löytyvät opettajan digiopetusaineistosta.

Fysiikka

Titaani Fysiikka 7-9 Oppikirja

Titaani fysiikka 7–9 -oppikirjaan on koottu koko yläkoulun fysiikan teoria niin, että siinä olevat jaksot voidaan käsitellä koulun oman opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti missä järjestyksessä tahansa. Oppikirjojen selkeä rakenne tarjoaa luontevan mahdollisuuden eriyttämiseen.

Titaani fysiikka 7–9 -oppikirjan malliluku >

Titaani Fysiikka Tehtävät 1

Titaani Fysiikka Tehtävät 1 sisältää tehtäviä jaksoihin Fysiikan maailma ja Ääni ja valo.

Titaani Fysiikka Tehtävät 2

Titaani Fysiikka Tehtävät 2 sisältää tehtäviä jaksoihin Voima ja liike sekä Lämpö.

Käytössäsi syksyllä 2017.

Titaani Fysiikka Tehtävät 3

Titaani Fysiikka Tehtävät 3 sisältää tehtäviä jaksoihin Sähkö ja magnetismi sekä Maailmankaikkeus.

Käytössäsi syksyllä 2018.

Kemia

Titaani Kemia 7-9 Oppikirja

Titaani kemia 7–9 -oppikirjaan on koottu koko yläkoulun kemian teoria niin, että siinä olevat jaksot voidaan käsitellä koulun oman opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti missä järjestyksessä tahansa. Oppikirjojen selkeä rakenne tarjoaa luontevan mahdollisuuden eriyttämiseen.

Titaani kemia 7–9 -oppikirjan malliluku >

Käytössäsi syksyllä 2017.

Titaani Kemia Tehtävät 1

Titaani Kemia Tehtävät 1 sisältää tehtäviä jaksoihin Kemian maailma ja Vesi ja ilma.

Käytössäsi syksyllä 2017.

Titaani Kemia Tehtävät 2

Titaani Kemia Tehtävät 2 sisältää tehtäviä jaksoihin Atomeista yhdisteiksi, Hiilen kemiaa sekä Kemiaa kotona.

Käytössäsi syksyllä 2018.

Titaani Kemia Tehtävät 3

Titaani Kemia Tehtävät 3 sisältää tehtäviä jaksoihin Suolat ja metallit sekä Kemian sovelluksia.

Käytössäsi syksyllä 2018.

Digikirja

Titaani fysiikka ja kemia on saatavilla myös digitaalisesti.

Digikirjat vastaavat sisällöltään painettuja kirjoja. Lisäksi digikirjassa on runsaasti Titaani-sarjaa varten kuvattuja videoita ja oppikirjan tekstit voi myös kuunnella. Digikirja sisältää digitaalisesti toteutettuna samat tehtävät kuin painettu kirja. Kaikkien tehtävien vastaukset ovat digiopetusaineistossa, jossa on myös muokattavia koetehtäviä sekä mallikokeita.

Digitehtävät vastaavat painettujen tehtäväkirjojen tehtäviä. Digitehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai lataamalla oman tiedoston. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata omaa edistymistään.

Fysiikka

Titaani Fysiikka 7-9 Digikirja

Titaani fysiikka 7-9 digikirja vastaa sisällöltään painettua kirjaa Titaani fysiikka 7-9. Lisäksi digikirjassa on runsaasti Titaani-sarjaa varten kuvattuja videoita ja oppikirjan tekstit voi myös kuunnella.

Titaani Fysiikka Digitehtävät 1

Titaani Fysiikka Digitehtävät 1 sisältää tehtäviä jaksoihin Fysiikan maailma ja Ääni ja valo.

Titaani Fysiikka Digitehtävät 2

Titaani Fysiikka Digitehtävät 2 sisältää tehtäviä jaksoihin Voima ja liike sekä Lämpö.

Käytössäsi syksyllä 2017.

Titaani Fysiikka Digitehtävät 3

Titaani Fysiikka Digitehtävät 3 sisältää tehtäviä jaksoihin Sähkö ja magnetismi sekä Maailmankaikkeus.

Käytössäsi syksyllä 2018.

Kemia

Titaani Kemia 7-9 Digikirja

Titaani kemia 7-9 digikirja vastaa sisällöltään painettua kirjaa Titaani kemia 7-9. Lisäksi digikirjassa on runsaasti Titaani-sarjaa varten kuvattuja videoita ja oppikirjan tekstit voi myös kuunnella.

Käytössäsi syksyllä 2017.

Titaani Kemia Digitehtävät 1

Titaani Kemia Digitehtävät 1 sisältää tehtäviä jaksoihin Kemian maailma ja Vesi ja ilma.

Käytössäsi syksyllä 2017.

Titaani Kemia Digitehtävät 2

Titaani Kemia Digitehtävät 2 sisältää tehtäviä jaksoihin Atomeista yhdisteiksi, Hiilen kemiaa sekä Kemiaa kotona.

Käytössäsi syksyllä 2018.

Titaani Kemia Digitehtävät 3

Titaani Kemia Digitehtävät 3 sisältää tehtäviä jaksoihin Suolat ja metallit sekä Kemian sovelluksia.

Käytössäsi syksyllä 2018.

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaalina on vuosiluokkakohtainen digiopetusaineisto.

Digiopetusaineisto on tukena oppituntien suunnittelussa ja toteutuksessa. Se sisältää mm.

  • Titaaniin kuvatut videot selityksineen
  • Oppikirjan tutkimusten taustatietoa opettajalle
  • Oppilaan digikirjan
  • Kaikkien tehtävien vastaukset
  • Mallikokeita ja koetehtäviä

 

Oppikirjailijat

Martti Heinonen

Martti Heinonen on toiminut pitkään ensin matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorina, ja sittemmin rehtorina yläkoulussa ja lukiossa Kiuruvedellä.

Erityisen kiinnostunut Martti on oppimista parantavista ja opetustyötä helpottavista toimintatavoista ja menetelmistä. Kiinnostava ja oppilaan kokemusmaailmasta lähtevä oppimateriaali on hänen mielestään keskeinen avain hyviin oppimistuloksiin.

Jukka Kohtamäki

Jukka Kohtamäki opettaa Hakkarin koulussa Lempäälässä fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa. Hän oli mukana OPS 2016 -projektissa fysiikan työryhmän jäsenenä sekä etäjäsenenä kemian ja ympäristöopin työryhmissä.

Oppitunneilla Jukka pyrkii herättämään oppilaiden kiinnostuksen ja saamaan heidät miettimään ja päättelemään. Hyviä keinoja tähän ovat esimerkiksi havainnollistavat oppilastyöt ja niiden pohjalta käytävät opetuskeskustelut.

Mikko Korhonen

Mikko Korhonen on toiminut opettajan työssä viisitoista vuotta. Hän opettaa fysiikkaa, matematiikkaa ja tietotekniikkaa.

Oppitunneilla Mikko pyrkii herättämään opiskelijoiden kiinnostuksen käsiteltävään ilmiöön esimerkiksi oppilastyön tai demonstraation avulla. Fysiikan lelut ja sähköiset mittalaitteet kuuluvat oleellisina osina hänen fysiikan oppitunneilleen. Hänen mukaansa oppilastyöt ovat tärkeä osa oppimista.

Helena Muilu

Helena Muilu on ollut kemian ja fysiikan opettaja Jyväskylän normaalikoulussa jo yli kaksikymmentäviisi vuotta.

Helena on erityisen kiinnostunut ilmiölähtöisestä opiskelusta ja oppilaita aktivoivista työtavoista. Hän haluaa haastaa oppilaat kehittämään ajatteluaan myös luonnontieteellisten asioiden parissa.

Tommi Virtanen

Tommi Virtanen on toiminut kemian opettajana vähän yli kymmenen vuotta. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on opettanut Espoossa.

Tommin mielestä opettamisen tulee olla oppilaslähtöistä. Hän haluaa, että oppilaat pitävät luonnontieteitä kiinnostavina ja tärkeinä oppiaineina.