In English

Studio Deutsch

B2-saksan oppimateriaalipaketti 8. ja 9. luokille

Kompakti ja käyttäjäystävällinen Studio Deutsch -sarja sisältää sekä 8. että 9. luokan erilliset oppikirjat, työkirjat, äänitteet ja lisämateriaalit. Tekstien aiheet ovat vaihtelevia ja rakenteet on esitetty selkeästi ja johdonmukaisesti. Studio Deutsch tarjoaa runsaasti vaihtelevaa materiaalia suulliseen harjoitteluun, ja kannustaa ottamaan vastuun omasta oppimisesta. Harjoituskirjan minidialogit ja niiden sovellukset kehittävät vähitellen oppilaan puhevalmiutta ja harjoittavat keskeisimpiä viestintätilanteita.

Studio Deutsch

ISBN-numero: 951117780X

Osta kirja »»

Oppilaan materiaalit

Studio Deutsch 1 Texte

Tekstikirjassa on 16 juonellista, huumorilla maustettua tekstikappaletta, joissa seurataan Die Skorpione -tv-sarjan kuvauksia ja nuorten frankfurtilaisten näyttelijöiden, Monan, Hayrettinin ja Ralfin arkielämää studion ulkopuolella. Heidän mukanaan oppilas tutustuu Saksaan ja saksalaiseen arkikulttuuriin: kirjassa käydään koulussa, kahvilassa ja elokuvissa sekä matkustetaan Müncheniin. Nuoret tapaavat ystäviään, harrastavat ja ratkovat arkipäivän ongelmia niin kotona kuin koulussakin. Lisätekstit tarjoavat monipuolisesti maantuntemusta sekä saksalaisia traditioita. Tekstien lomassa on kevennyksinä saksalaisia lauluja sekä tekstiviestejä.

Studio Deutsch 1 Übungen

Studio Deutsch Übungen tarjoaa monipuolisen, vaihteleviin työtapoihin ohjaavan harjoittelumateriaalin, joka jatkaa tekstien teemojen parissa. Kappaleeseen mennään ennakointitehtävien avulla. Tekstin sisällön ymmärtämistä testaavista tehtävistä edetään vaiheittain sanasto- ja rakenneharjoitusten kautta suullisiin sovelluksiin. Minidialogien avulla opetellaan kappaleen keskeisin sisältö, tehdään suullisia sovelluksia ja laajennetaan aihetta oppilaan omaan kokemusmaailmaan. Oppilas oppii tervehtimään, esittäytymään, kertomaan itsestään, perheestään, koulustaan ja harrastuksistaan sekä selviytymään yleisimmissä arkipäivän tilanteissa. Myös kuullunymmärtämistä ja reagointia harjoitellaan runsaasti ja monipuolisesti. Maantuntemus ja kulttuurierot tulevat luontevasti esiin myös harjoituksissa.

Studio Deutsch 2 Texte

Tekstikirjassa matkataan Zickzack-makasiiniohjelman mukana Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa sekä tutustutaan mielenkiintoisiin aihepiireihin. Makasiini-ohjelman juontajien Marian ja Jakobin johdolla tutustutaan monipuolisesti saksalaisnuorten arkeen. Zickzack-ohjelman jokaisella jaksolla on oma teemansa, mm. ruokailu, elokuvissa käyminen, asuminen, pukeutuminen ja ostosten tekeminen. Ohjelmassa nuoret ottavat kantaa perhejuhliin, koulunkäyntiin, maahanmuuttajiin, terveellisiin elämäntapoihin ja ympäristön tilaan. Kirjan tekstien lomassa on mukana aihepiiriin sopivaa musiikkia ja muuta autenttista materiaalia. Lisätekstit tarjoavat maantuntemuksellista tietoa Itävallasta, Sveitsistä ja Suomesta sekä saksankielisten maiden juhlaperinteestä

Studio Deutsch 2 Übungen

Studio Deutsch 2 Übungen syventää tekstikirjan aihepiirejä. Sanasto- ja rakenneharjoituksissa opitaan uutta, mutta myös kerrataan 8. luokan asioita. Pääpaino on edelleen puhutussa kielessä. Kappaleen keskeisin sisältö suullistetaan ja sitä laajennetaan 8. luokan materiaalista tuttuun tapaan minidialogeissa. Oppilas oppii asioimaan ravintolassa ja matkatoimistossa, tekemään ostoksia, kertomaan harrastuksistaan, asumisestaan, kotiseudustaan ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Lisäksi hän oppii ilmaisemaan monipuolisesti mielipiteensä eri asioista. Kuullunymmärtämisharjoitukset, reagointitehtävät ja vaihtelevat kirjoitusharjoitukset auttavat oppilasta omaksumaan luontevaa kielenkäyttöä.

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaali

Opettajan materiaali tarjoaa opettajalle käsittelyvihjeitä, taustatietoja ja kalvopohjia sekä oppilaille runsaasti lisäharjoitusmateriaalia, kuten suullisia tehtäviä, pari- ja ryhmätyöharjoituksia sekä pelejä.

Ratkaisut

Ratkaisuissa oikeat vastaukset on sijoitettu harjoituskirjan tehtäväpohjiin.

Arviointimateriaali

Arviointimateriaali sisältää kokeet sekä paperiversiona että muokattavana versiona CD-romilla.
Kuullunymmärtämiskokeet löytyvät erillisenä mp3-tiedostona.

Luokkaäänite

Oppikirjailijat

Anna Aro
Niina Ikonen
Pirjo Jaakamo
Roman Schatz
Tiina Viholainen