In English

Premiär

B-ruotsin oppimateriaali yläluokille

Premiär on elämyksellinen B-ruotsin sarja, joka painottaa suullisen kielitaidon oppimista. Se tuo ruotsin kielen lähelle oppilasta ja aktivoi kaikki aistit. Premiär-sarja toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa, ja kieliaineksen taso ja materiaalin määrä ovat kohdallaan. Sarjan vauhdikas videomateriaali ja näiltä verkkosivuilta löytyvä materiaali ovat motivoivia ja tekevät ruotsin opiskelusta hauskaa.

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä >
Katso käyttäjäedut tästä >

Premiär

ISBN-numero: 9511203797

Osta kirja »»

Oppilaan materiaalit

Premiär 1 Textbok

Kirjan suomenruotsalaiset päähenkilöt Kenneth, Emma, Hasse ja Maria sekä heidän perheensä tulevat tutuiksi niin kirjan haastattelujen kuin oppilaan oman harjoittelun myötä. Hauskat kuuntelutehtävät kertovat lisää nuorten tiestä kohti Kometen-laulukilpailun finaalia. Kenellä on mutkia matkassa? Kenellä homma on hanskassa? Kirjan dialogit ja kuuntelutehtävät tutustuttavat myös nuorten perheisiin, harrastuksiin, koulunkäyntiin, musiikkimakuun ja erilaisiin arkielämään liittyviin asioihin.

Premiär 1 Studiebok

Harjoituskirjassa on runsaasti oppikirjan eri osioihin liittyviä tehtäviä, joista on helppo poimia tarvittavat harjoitukset. Eriyttävä materiaali löytyy perustason tehtävistä. Kielioppi esitetään hauskojen kuvien ja esimerkkilauseiden avulla. Kirjassa on runsaasti sekä suullisista että kuuntelutehtäviä. Tehtävien avulla oppilaat voivat testata omaa oppimistaan. Harjoituskirja alkaa Rampfeber-osiolla, joka tutustuttaa oppilaan ruotsin kieleen ja opettaa perusfraasit.

Premiär 2 Textbok

Kirjassa seurataan ruotsalaisen Evan ja suomalaisen Santerin tapaamista, tutustumista ja ihastumista kouluvierailulla Ruotsissa. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Ruotsiin, joten ruotsalainen kulttuuri seuraa mukana luonnollisena osana materiaalia. Painopiste on edelleen puhumisen harjoittelussa. Kirjassa harjoitellaan esim. puhumaan kotitöistä, pukeutumisesta ja säästä, sopimaan tapaamisesta, kertomaan voinnista sekä kysymään ja neuvomaan tietä.

Premiär 2 Studiebok

Harjoituskirja alkaa Resfeber-osiolla, jossa kerrataan edellisen vuoden asioita. Muuten kirja noudattaa pääpiirteittäin samaa rakennetta kuin Premiär 1 Studiebok monipuolisine, eri osa-alueita harjoittavine tehtävineen. Lisäksi kirjan lopussa on kattava kieliopin kertausosio.

Premiär 3 Textbok

Kaikki tapahtumat sijoittuvat Färsaarilla järjestettävään Ung i Norden -tapahtumaan, jossa nuoret tutustuvat eri pohjoismaihin ja niiden kulttuureihin. Vuoropuheluosuudet käsittelevät mm. matkustamista, tulevaisuudensuunnitelmia, ammatteja ja ympäristöasioita.

Premiär 3 Studiebok

Harjoituskirjan teemat alkavat Ung i Norden -leirikuunnelman avulla. Kirja noudattaa pitkälti muiden Premiär-harjoituskirjojen rakennetta. Lopussa on kattava kieliopin kertausosio.

Kometen Premiär

Kometen on vauhdikas 5-jaksoinen lisämateriaali 7. luokan kirjaan. Ohjelmassa seurataan Kennethin, Emman, Hassen ja Marian elämää ja valmistautumista Idols-tyyliseen Kometen-laulukilpailuun.

Ohjelma soveltuu käytettäväksi myös itsenäisesti ilman oppikirjaa. Saatavana on myös tehtävävihko, joka sisältää monipuoliset aktivointitehtävät ohjelman katseluun ja käsittelyyn.

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaali

Opettajan materiaalissa on kertaavia ja syventäviä sanasto- ja kielioppiharjoituksia, pelejä ja leikkejä, suullisia harjoituksia, kuuntelutehtävien tekstit sekä monenlaista taustatietoa opettajalle. Materiaali tarjoaa hyvät mahdollisuudet eriyttämiseen ja tuo opetukseen virikkeitä ja vaihtelua. Kattava arviointimateriaali sisältää runsaasti sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä.

Premiär 1 E opettajan opas erityisopetukseen

Opas on tarkoitettu lähinnä erityisopettajalle. Jokaiselle luokkatasolle on oma oppaansa.

> Katso näytesivuja: Opettajan opas erityisopetukseen 1

> Katso näytesivuja: Opettajan opas erityisopetukseen 2

> Katso näytesivuja: Opettajan opas erityisopetukseen 3

Arviointimateriaali

Kattava arviointimateriaali sisältää runsaasti sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä. Kuvasanasto- ja rakenneharjoituksia on paljon, samoin kuin tekstinymmärtämistehtäviä ja kuullunymmärtämistehtäviä. Tehtävistä on helppo koota erilaisia kokeita rinnakkaisryhmille, tai niitä voi käyttää lisäharjoituksina hitaammin eteneville ja nopeasti edistyneille oppilaille.

> Katso sisällysluettelo

Ratkaisut

Harjoitusten vastaukset on sijoitettuna tehtäväpohjiin. Ratkaisut ovat saatavana myös sähköisinä.

Oppikirjailijat

Karin Ihalainen
Leena Tiainen
Johanna Hjorth
Marja Hiltunen
Heli Hänninen-Snellman
Inkeri Kulusjärvi
Marja-Leena Hillamo