In English

Pii (OPS 2016)

Yläkoulun matematiikka

Käyttäjien toiveiden mukaisesti uudistettu Pii-sarja raikastaa yläkoulun matematiikan opetuksen. Tuore sisältö ja 11 vuosiviikkotunnin mukainen rakenne tekevät Piin käyttämisestä helppoa niin nykyisessä kuin tulevassakin OPSissa.

Pii auttaa erilaisia oppijoita ymmärtämään ja oivaltamaan matematiikkaa ja matemaattista ajattelua. Sarja tukee vaihtelevien työtapojen käyttöä ja mahdollistaa mm. toiminnallisen matematiikan ja tvt:n hyödyntämisen.

Uuden opetussuunnitelman mukana tuleva ohjelmointi on huomioitu Piissä kaikilla vuosiluokilla. Digiopetusaineistoihin sisältyy ohjelmointiharjoituksia, jotka kytkeytyvät luontevasti matematiikan sisältöihin. Samalla opitaan käyttämään matematiikassa hyödyllisiä ohjelmia. 9. luokan oppikirjassa aiemmin opitut ohjelmoinnillisen ajattelun taidot yhdistetään keskeisiin ohjelmointikäsitteisiin ja -rakenteisiin.

Piin tuoteperhe muodostaa laajan ja helppokäyttöisen oppimateriaalikokonaisuuden. Digiopetusaineistot, digilisätehtävät ja digikirjat ovat kiinteä osa uudistettua sarjaa. Piihin kuuluvat myös painetut opettajan aineistot.

Uudistettu Pii on uuden opetussuunnitelman mukainen.
Lue lisää >

OPSin tavoitteet T1–T20 ja sisältöalueet S1–S6 Piissä >

Uudistettu Pii soveltuu 11 vvt:n tuntijakoon.
Katso tästä miten >

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä >
Katso käyttäjäedut tästä >

Pii (OPS 2016)

ISBN-numero: 9789511277330

Osta kirja »»

Oppilaan materiaalit

Uudistetuissa oppikirjoissa yksi luku vastaa yhtä oppituntia. Teoriaa on tiivistetty, ja asiasisällöt ovat entistä havainnollisempia. Myös erityisopetuksen lakimuutos on huomioitu.

Oppikirjan luku sisältää teorian ja esimerkkejä, kolmentasoisia harjoitustehtäviä, kotitehtäviä ja pulman. Lisäksi useimmissa luvuissa on lahjakkaat oppilaat huomioiva ekstraosio. Jokaisen jakson päättää uusi tiivistelmäsivu.

Oppikirjojen kuvitus pyrkii yhdistämään matematiikan luontevalla tavalla oppilaan arkielämään.

Pii 7 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Luvut ja laskutoimitukset
2 Luvuista kirjaimiin
3 Pisteistä kuvioita ja kappaleita.

Kirjan sisällysluettelo >

Pii 8 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Mittoja ja pinta-aloja
2 Prosentteja ja potensseja
3 Funktioita ja yhtälöitä.

Kirjan sisällysluettelo >

Pii 9 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Polynomeja ja yhtälöpareja
2 Kuvioita ja kappaleita
3 Kertausta.

Kirjan sisällysluettelo >

Pii π matematiikka

Sisältää jaksot
1 Tilastot ja todennäköisyys
2 Yhdenmuotoisuus ja trigonometria.

Kirjan käsittelyn voi aloittaa millä tahansa vuosiluokista 7‒9.

Kirjan sisällysluettelo >

Digikirja

Piin kaikki oppikirjat julkaistaan myös digikirjoina. Pii-digikirjat sisältävät koko oppikirjan aineksen, simulaatioita ja lisätehtäviä, joten opetus on helppo suunnitella myös sähköisenä. Osaan tehtävistä oppilas saa välittömän palautteen ja osa tehtävistä tehdään vihkoon. Opettaja pystyy seuraamaan raportin avulla, mitä oppilaat ovat digikirjassa tehneet.

Kokeile demoa tästä >

Demossa ovat auki jakson 1 alkuosa ja jakson 3 alku- ja loppuosat.

Pii 7 Digikirja

Tuote on ilmestynyt.

Kokeile digikirjaa 30 päivää veloituksetta >

Opettajan materiaalit

Nelivärinen painettu opettajan aineisto on Pii-sarjan käyttäjäetu.

Opettajan aineisto on oppikirjakohtainen ja sisältää oppikirjan pienennetyt aukeamat. Oppaaseen sisältyvät luvuittain myös tuntisuunnitelmat 45 ja 75 minuutin oppitunneille, kaikkien tehtävien vastaukset, keskeiset asiasisällöt, toteuttamisvihjeitä, päässälaskuja ja valmiita kokeita vastauksineen.

Pii digiopetusaineistot

Digiopetusaineistot ovat kätevä tapa elävöittää opetusta, havainnollistaa matematiikkaa ja tuoda TVT mukaan opetukseen. Oppikirjakohtaisten opetusaineistojen materiaaleihin kuuluvat mm.

 • oppikirjan aukeamat, joiden yksityiskohtia voi suurentaa
 • vaiheistetut esimerkit
 • tehtävien vastaukset, joiden alakohdat on vaiheistettu
 • koti- ja kertaustehtävien ratkaisut
 • simulaatiot ja vaikeita aiheita havainnollistavat materiaalit
 • ohjelmointiharjoituksia kaikille vuosiluokille
 • päässälaskut
 • tulostettavat ja esitettävät lisämateriaalit
 • laaja Opettajalle-osio
 • valmiit testit ja kokeet
 • muokattavat word-koetehtäväpankit.

Kokeile Piin digiopetusaineistoja 30 päivää veloituksetta >

Yleistietoa digiopetusaineistoista löydät täältä.

Pii 7 Opettajan aineisto

Sisältää jaksot
1 Luvut ja laskutoimitukset
2 Luvuista kirjaimiin
3 Pisteistä kuvioita ja kappaleita.

Tutustu näytesivuihin >

Pii 7 Digiopetusaineisto

Pii 8 Opettajan aineisto

Sisältää jaksot
1 Mittoja ja pinta-aloja
2 Prosentteja ja potensseja
3 Funktioita ja yhtälöitä.

Pii 8 Digiopetusaineisto

Pii 9 Opettajan aineisto

Sisältää jaksot
1 Polynomeja ja yhtälöpareja
2 Kuvioita ja kappaleita
3 Kertausta.

Pii 9 Digiopetusaineisto

Pii π Opettajan aineisto

Sisältää jaksot
1 Tilastot ja todennäköisyys
2 Yhdenmuotoisuus ja trigonometria.

Pii π Digiopetusaineisto

Pii Toiminnallista matematiikkaa

Suosittu toiminnallisen matematiikan opas vuosiluokille 7–9. Kirja sisältää teoriaa, yli 40 monistettavaa tehtäväsivua sekä mallivastaukset.

Tutustu näytesivuihin >

Sähköinen materiaali

Pii Digilisätehtävät
Oppikirjan sisältöihin sidotut pelilliset tehtävät tukevat ja monipuolistavat opetussisältöjä ja auttavat kertaamisessa. Materiaalia voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella, koulussa ja kotona!

Kokeile Pii 7 Digilisätehtäviä 30 päivää veloituksetta >

Pii 7 Digilisätehtävät

Tekijä: Maarit Savolainen

Tuote on ilmestynyt.

Pii 8 Digilisätehtävät

Tuote on ilmestynyt.

Erityismateriaalit

Uudistetuissa, opetussuunnitelman perusteiden mukaisissa
Pii E -oppikirjoissa on samat teoriasivut ja ensimmäiset tehtävät kuin vastaavassa yleisopetuksen oppikirjassa.
Harjoitus- ja kotitehtävät tehdään joko kirjaan tai vihkoon. E-kirjan sivunumerointi noudattaa yleisopetuksen kirjan sivunumerointia.

E-oppikirjoja voivat käyttää yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat. Kirjat soveltuvat oppimateriaaleiksi yleisopetukseen integroiduille oppilaille, maahanmuuttajille, pienryhmille ja -luokille sekä muille tukea tarvitseville. E-oppikirjojen käyttö ei edellytä päätöstä erityisestä tuesta.

E-kirjan vastaukset ja yleisopetuksen kirjan ja E-kirjan tehtävien vastaavuudet löydät Opepalvelusta.

Pii 7 E matematiikka

Sisältää jaksot
1 Luvut ja laskutoimitukset
2 Luvuista kirjaimiin
3 Pisteistä kuvioita ja kappaleita.

Tutustu näytesivuihin >

Pii 8 E matematiikka

Sisältää jaksot
1 Mittoja ja pinta-aloja
2 Prosentteja ja potensseja
3 Funktioita ja yhtälöitä.

Tutustu näytesivuihin >

Pii 9 E matematiikka

Sisältää jaksot
1 Polynomeja ja yhtälöpareja
2 Kuvioita ja kappaleita
3 Kertausta.

Tutustu näytesivuihin >

Pii π E matematiikka

Sisältää jaksot
1 Tilastot ja todennäköisyys
2 Yhdenmuotoisuus ja trigonometria.

Kirjan käsittelyn voi aloittaa millä tahansa vuosiluokista 7‒9.

Tutustu näytesivuihin >

Oppikirjailijat

Martti Heinonen

Martti Heinonen on tietokirjailija Kiuruvedeltä. Hänellä on laaja kokemus oppikirjojen tekemisestä kaikille luokka-asteille sekä peruskoulussa että lukiossa sekä takana pitkä ura opettajan ja rehtorin työssä.

Markus Luoma

Markus Luoma on turkulainen matematiikan opettaja, jolla on kokemusta mm. matematiikkapainotteisten luokkien opetuksesta. Hän on ollut tekijänä matematiikan oppimateriaalisarjoissa ja kouluttanut opettajia tietotekniikan opetuskäyttöön.

Leena Mannila

Leena Mannila on raumalainen matematiikan opettaja, jolla on kokemusta matemaattisten aineiden ja tietotekniikan opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa. Hän on toiminut Rauman opettajankoulutuslaitoksessa matematiikan didaktikkona ja kehittää edelleen aktiivisesti matematiikan opetusta ja oppimista. Leena on MAOL ry:n puheenjohtaja ja Dimension edellinen päätoimittaja. Hän on ollut oppikirjailijana yli 10 vuotta.

Kati Rautakorpi-Salmio

Kati Rautakorpi-Salmio toimii matemaattisten aineiden opettajana Puolalan koulussa Turussa. Hänellä on kokemusta matematiikan opettamisesta eritasoisille ja -taustaisille oppilasryhmille sekä yläkoulussa että lukiossa. Kati on opettanut mm. maahanmuuttajia, ammatillisen perusopetuksen opiskelijoita sekä lisäopetusryhmiä
(10. luokka).

Timo Tapiainen

Timo Tapiainen on oululainen yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja, joka on perehtynyt toiminnalliseen matematiikkaan. Oman opetustyönsä ohella hän toimii kouluttajana Oulun Matikkamaassa ja on myös MAOL ry:n hallituksen jäsen.

Tommi Tikka

Tommi Tikka on lukion matematiikan opettaja Kiuruvedeltä. Hän on ollut pitkään mukana tekemässä matematiikan oppimateriaaleja yläkouluun ja lukioon.

Timo Urpiola

Timo Urpiola on ylöjärveläinen yläkoulun erityisopettaja, jolla on pitkä kokemus oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämisestä, niveltämisestä ja koulun ulkopuolisesta opetuksesta. Hän on kirjoittanut oppikirjoja niin ala- kuin yläkouluun.