In English

Koulun biologia

Menestyksekäs Koulun biologia -sarja esittää selkeät asiakokonaisuudet ja antaa aineistoa eri työtapoihin. Koulun biologia -sarjassa työskennellään laboratoriossa, tutkitaan maastossa sekä tehdään ryhmätöitä ja tehtäviä internetissä.

Koulun biologia

ISBN-numero: 9511196324

Osta kirja »»

Oppilaan materiaalit

Koulun biologia Sisävedet

Koulun biologia Sisävedet painottaa lajintuntemusta, eläinten käyttäytymistä ja eliöiden sopeutumista vesiympäristöön. Tarkastelun kohteena ovat myös vesiekosysteemin rakenne ja toiminta sekä ihmisen vaikutus vesiluontoon.

Koulun biologia Metsät ja suot

Koulun biologia Metsät ja suot kertoo mm. metsäekosysteemin rakenteesta ja toiminnasta. Kirja auttaa oppilasta pohtimaan oman elinympäristön metsien tilaa ja ympäristön muuttumista

Koulun biologia Ihminen

Koulun biologia Ihminen -kirjassa tutustutaan ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä ihmisen lisääntymiseen ja seksuaalisuuden biologiseen perustaan. Lisäksi tutustutaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä

Koulun biologia: opiskeluvihkot

Opiskeluvihkoissa on perustehtäviä, ryhmätöitä, tutkimustehtäviä, laboratoriotehtäviä, maastotehtäviä ja nettitehtäviä.

Oppikirjailijat

* Merja Kuisma
* Pirkko Lehtiö
* Matti Leinonen
* Teuvo Nyberg
* Simo Veistola