In English

Aleksis

Yläkoulun äidinkieli ja kirjallisuus

Suositussa Aleksis-sarjassa yhdistyvät tekstitaidot, kielen tutkiminen, kirjoitusharjoitukset sekä kirjallisuus, oppiaineen sydän.

Aleksis-sarjan oppi- ja harjoituskirjan tekstit on uudistettu äidinkielen opettajien antaman palautteen perusteella. Sarja on nyt entistäkin toimivampi ja selkeämpi. Iso suomen kielioppi on otettu huomioon niiltä osin kuin se on mielekästä perusopetuksen kannalta. Uudet tehtävät on porrastettu selkeästi perustehtäviin ja haasteellisiin tutkimus- ja pohdintatehtäviin.

Myös aiempaa sarjaa on edelleen saatavilla.

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä >
Katso käyttäjäedut tästä >

Aleksis

ISBN-numero: 9511210009

Osta kirja »»

Oppilaan materiaalit

Aleksis 7 äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirjassa keskitytään kielen ja kielenhuollon sekä kirjoittamisen perustaitojen hallintaan. Kirjassa esitellään kirjallisuuden lajit ja tutustutaan tarkemmin nuortenkirjallisuuteen, satuun ja sarjakuvaan. Myös arjessa selviämiseen tarvittavaa medialukutaitoa harjoitellaan.

Aleksis 7 harjoituksia äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 7 Harjoituksia on uudistunut kannesta kanteen. Tekstitaitoja on terävöitetty ja perustehtäviä lisätty. Näkyvimmin on uudistunut ulkoasu. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella on säilytetty rakenne ja selkeys sekä sarjaan kuuluva huumori.

Aleksis 8 äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirjassa tutkitaan erilaisia vaikuttamisen keinoja. Mainokset, elokuvat ja televisio vaikuttavat arkeemme joka päivä. Kahdeksannella luokalla luetaan fantasiaa, kauhua, scifiä ja dekkareita. Runo avataan perusteellisesti ja opitaan lukemaan erilaisia runoja.

Aleksis 8 harjoituksia äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 8 Harjoituksia jatkaa selkeällä ja iloisella uudistuneella ulkoasulla. Kirjallisuudessa novellit ovat uudistuneet. Kieliasioissa keskitytään perusharjoituksiin.

Aleksis 9 äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirjassa keskitytään suomen kieleen, kotimaisen kirjallisuuden klassikoihin ja nykykirjallisuuteen ja tutkitaan suomalaista identiteettiä. Oppikirjassa on monenlaisia kirjoittamisharjoituksia, ja kirjallisuusjakso on aiempaa laajempi ja monipuolisempi.

Aleksis 9 harjoituksia äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 9 Harjoituksia sisältää entistä enemmän kirjallisuus- ja murreharjoituksia. Kirjoittamisessa ilotellaan kielellä. Erityispiirteenä on kotimaiseen kirjallisuuteen liittyvä juliste. Kirjallisuustietä pitkin kulkemalla oppilaat pääsevät hoksaamaan kirjallisuutemme kulmakiviä.

Erityismateriaalit

Aleksis E-oppikirjat ovat äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja, jotka on tehty erityisopetuksen ja yleisopetuksen eriyttämisen tarpeisiin. Ne ovat yhdistettyjä oppi- ja harjoituskirjoja. Kirjat noudattavat Aleksis-sarjan rakennetta.

E-oppikirjojen kieli on tiivistä ja havainnollista, ja niiden sanastoa ja lauserakenteita on yksinkertaistettu. Opettajien toiveesta ulkoasu ja formaatti ovat samat kuin Aleksis-oppikirjoissa, eikä E-kirja näin ollen leimaa oppilasta.

Aleksis 7E äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 7E:n avulla opit pikkuhiljaa tutkimaan kieltä ja kirjallisuutta. Kieli on ajattelun ja itseilmaisun väline. Kirjojen maailmassa taas saat kokea monenlaisia elämyksiä.

Aleksis 8E äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 8E tutkii vaikuttamisen keinoja. Vaikuttaminen on kielenkäyttöä, joten verbioppia ja lauseoppia tutkitaan perusteellisesti. Omaa kirjoittamista harjoitellaan rakentamalla yleisönosastokirjoitus ja arvostelu. Lukulistalla on fantasiaa, kauhua, scifiä ja dekkareita. Myös runoa käsitellään monelta kannalta. Medialukutaitojakso perehdyttää vaikuttamiseen mainosten, elokuvien ja television kautta.

Aleksis 9E äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 9E keskittyy suomen kielen taustan ja ominaispiirteiden selvittelyyn. Kirjallisuusjakso painottuu kotimaisen kirjallisuuden klassikoihin ja nykykirjallisuuteen. Samalla tutkitaan suomalaista identiteettiä. Kirjassa on monipuolisia kirjoittamistehtäviä, joiden avulla harjaantuu päteväksi kirjoittajaksi.

Opettajan materiaalit

Opettajan oppaat

Opettajan oppaissa on kokeita, kirjallisuustehtäviä ja aihekokonaisuuksia ainekirjoitustunneille. Artikkeleissa pohditaan, mitä kielen- ja kirjallisuudentutkimuksessa on viime vuosina tapahtunut ja miten uudistukset vaikuttavat opetukseen ja oppimateriaaleihin.

Sähköinen materiaali

Opettajien käyttöön tarkoitetusta sähköisestä opetusaineistosta löytyy:

  • koetyökalu, jolla voi kätevästi laatia omat kokeet
  • näyttelijä Eero Saarisen ääneen lukemat Aleksis-sarjan novellit
  • kirjailijavideoita, joihin liittyy kirjallisuuskatkelmatehtäviä
  • opettajan oppaat pdf-tiedostoina
  • oppikirjan tehtävien vastaukset
  • harjoitustehtäviä muokattavassa muodossa
  • laaja nettilinkkilista.

Mukana on myös opetusta tukevaa lisämateriaalia draamasta.

Tutustu myös Seitsemän veljestä -nettimateriaaliin!

Lisämateriaalit

Aleksis Puumerkki

Tehtäväkirja soveltuu yläasteikäisten käsialan mekaaniseen harjoittamiseen. Se sisältää niin kirjain-, sanasto- kuin virkeharjoituksiakin. Kirjoittamisharjoitukset kehittävät myös muita kädentaitoja, kuten piirtämistä, ja tehtävien aihepiireissä voi hyödyntää eri oppiaineista tuttuja asioita – kuin myös omaa luovuutta.

Aleksis Lukupassi I ja II

Aleksis lukupassit motivoivat lukemaan ja kehittämään omaa lukuharrastusta. Lukupassien kysymysten avulla kirjallisuuteen avautuu uusia näkökulmia, mikä tarjoaa mahdollisuuden omalle pohdinnalle ja lukukokemuksen syventämiselle.

Aleksis 9 Murrenäytteet

Aleksis murrenäytteet -kokonaisuus sisältää CD:n ja tekstivihkon. Tavoitteena on oppia vertailemaan murteiden ilmaisutapoja. CD sisältää kymmenen näytettä Suomen murteista. Tekstivihkossa on oppilaille monistepohjia, joissa on kysymyksiä näytteistä, sekä opettajaa varten litteroidut näytteet ja taustatietoa murteista. Aleksis 9 Murrenäytteet toimii myös ilman oppikirjaa.

Oppikirjailijat

Inkeri Hellström
Jari Kuusento
Heleena Puolitaival
Sari Lottonen
Erja Matinlassi
Helena Ruuska