In English

Tuhattaituri

Alakoulun matematiikka

Matematiikan kiehtova maailma avautuu jokaiselle Tuhattaiturissa.
Innostus tarttuu oppilaisiin, kun lasketaan monipuolisia tehtäviä, pelataan, puuhataan ja ratkotaan ongelmia. Oppikirjan helppokäyttöinen rakenne sekä toimivat ratkaisut tuovat iloa myös opettamiseen.

Tuhattaituri on eriyttämisen taituri, ja ottaa jokaisen oppilaan huomioon. Sarja antaa uusien asioiden oppimiselle riittävästi aikaa, mikä tukee matemaattisen ajattelun todellista kehittymistä.

Etsitkö uutta Tuhattaituria? Löydät sen täältä: www.otava.fi/tuhattaituriuusi

Tuhattaituri

ISBN-numero: 9789511208044

Osta kirja »»

Oppilaan materiaalit

Tuhattaituri 1a

Kaikille oppilaille löytyy innostavaa tekemistä, kun yhdessä Kasse-harakan ja Kurre-oravan kanssa lasketaan, leikitään ja pelataan. Kasse ja Kurre ovat mukana myös monissa hauskoissa matemaattisissa seikkailuissa.

Tuhattaituri 1b

Kasse-harakan ja Kurre-oravan kanssa harjoitellaan kymmenylitystä, tutustutaan lukuihin 0-100 sekä opetellaan geometrian peruskäsitteitä. Jo 1a-kirjasta tutut toimintatunnit ja taitoradat innostavat oppilaita matematiikan maailmaan.

Tuhattaituri 2a

Toisella luokalla harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskuja sekä tutustutaan kertolaskuihin ja murtolukuhin. Iloiset kaverukset Kasse ja Kurre ovat mukana kirjan tehtävissä ja peleissä.

Tuhattaituri 2b

Kirjassa harjoitellaan kellonaikoja, kertolaskuja ja allekkainlaskua. Kasse ja Kurre ovat mukana hauskoissa ja vauhdikkaissa tarinoissa. Kirjan kaunis kuvitus ja monipuoliset tehtävät houkuttelevat lasta matematiikan maailmaan.

Tuhattaituri 3a

Kolmannen luokan syyslukukaudella opetellaan mm. kertotaulut 2–9 sekä jakolaskua. Kaikille oppilaille löytyy kiinnostavaa tekemistä kirjan monipuolisista harjoituksista ja peleistä.

Tuhattaituri 3b

Kirjassa harjoitellaan murtolukuja, kellonaikoja ja laskutoimituksia lukualueella 0-10 000 sekä otetaan mm. selvää, miten piiri ja pinta-ala lasketaan. Kaikille oppilaille löytyy kiinnostavaa tekemistä kirjan monipuolisista harjoituksista ja peleistä.

Tuhattaituri 4a

Kerto- ja jakolaskut tulevat tutuiksi kaikille oppilaille. Peruslaskutoimituksia harjoitellaan innostavien tehtävien ja pelien avulla. Erilaisten harjoitusten joukosta jokainen löytää omat suosikkinsa.

Tuhattaituri 4b

Neljännen luokan kevätlukukaudella harjoitellaan murto- ja desimaalilukuja, pituuden yksiköitä ja pyöristämistä sekä tutustutaan mm. erilaisiin tasokuvioihin ja koordinaatistoon. Jokainen oppilas löytää omat suosikkinsa tehtävien joukosta.

Tuhattaituri 5a

Kirjassa kerrataan peruslaskutoimituksia sekä harjoitellaan murtolukuja ja geometriaa. Geometriassa opetellaan mm. ympyrän piirtämistä harpilla, kulmien mittaamista piirtokolmiolla sekä kappaleiden ja kuvioiden tunnistamista.

Tuhattaituri 5a Vihkokirja

Vaihtoehto täytettävälle oppikirjalle. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Vihkokirjaa ja täytettävää oppikirjaa voi käyttää rinnakkain samassa luokassa.

Tuhattaituri 5b

Viidennen luokan kevätlukukaudella harjoitellaan desimaaliluvuilla laskemista, kerrataan mittayksiköitä ja geometriassa lasketaan muun muassa kuvioiden pinta-alaa. Uutena asiana opetellaan prosentin käsite ja tutustutaan prosenttilaskuihin.

Tuhattaituri 5b Vihkokirja

Vaihtoehto täytettävälle oppikirjalle. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Vihkokirjaa ja täytettävää oppikirjaa voi käyttää rinnakkain samassa luokassa.

Tuhattaituri 6a

Murtolukujaksossa opitaan laventamaan ja laskemaan yhteen- ja vähennyslaskua erinimisillä murtoluvuilla. Geometriassa tutustutaan mittakaavaan, säännöllisiin kappaleisiin sekä tilavuuden käsitteeseen.

Tuhattaituri 6a Vihkokirja

Vaihtoehto täytettävälle oppikirjalle. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Vihkokirjaa ja täytettävää oppikirjaa voi käyttää rinnakkain samassa luokassa.

Tuhattaituri 6b

Kuudennen luokan kevätlukukaudella Tuhattaiturissa lasketaan desimaaliluvuilla, opiskellaan prosenttilaskuja sekä nopeus- ja aikalaskuja.

Tuhattaituri 6b Vihkokirja

Vaihtoehto täytettävälle oppikirjalle. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Vihkokirjaa ja täytettävää oppikirjaa voi käyttää rinnakkain samassa luokassa.

Opettajan materiaalit

Tuhattaituri Opettajan oppaat

Helppokäyttöisistä oppaista löytyvät mm. ehdotukset tunnin kuluksi, taulukuvat, toiminnallisia ideoita, moniste- ja kalvopohjia, opettajalle lisätietoa sekä kokeet.

Tuhattaituri Vastauskirjat

Vastauskirjat ovat saatavilla sekä painettuina että sähköisinä (pdf).

Tuhattaituri Kokeet

Kokeet A ja Kokeet B luokille 1–4

Kokeet-vihkonen sisältää summatiivisen kokeen jokaiseen jaksoon sekä loppukokeen. A- ja B-versiot ovat samantasoiset.

Katso myös uudet sähköiset kokeet luokille 1–6!

Sähköinen materiaali

Tuhattaituri Sähköinen opetusaineisto 1–6

Luo hauskoja oppimishetkiä Tuhattaiturin sähköisten opetusaineistojen avulla!

* Oppikirjan voi kätevästi heijastaa taululle.
* Tehtävien vastaukset ja päässälaskut saa esille myös yksitellen.
* Opetustuokioissa uudet asiat ovat animoituina.
* Pulmat sopivat myös itsenäiseen työskentelyyn.
* Työkalut, joilla voi kirjoittaa muistiinpanoja tai tehtävien vastauksia.
* Kertausosiossa edellisen vuosiluokan keskeisiä asioita.
* Kokeet-osiossa on valmiita kokeita pdf-muodossa
sekä
Rakenna koe -työkalu, jolla voi muokata juuri sellaisen kokeen kuin haluaa. Huom. Sähköiset kokeet voi ostaa myös erikseen.

Tuhattaituri Sähköiset kokeet 1–6

* Valmiita kokeita pdf-muodossa.
* Kokeista A- ja B-versiot, joista A on samantasoinen kuin opettajan oppaan koe ja B haastavampi.
* Rakenna koe -työkalu, jolla opettaja voi muokata juuri sellaisen kokeen kuin haluaa.
* Mukana myös E-kokeet, samat kuin E opettajan oppaassa.
* Huom. Sähköiset kokeet sisältyvät sähköiseen opetusaineistoon.

Kokeile veloituksetta Tuhattaiturin sähköisiä aineistoja 30 päivän ajan Otavan Opepalvelussa!

UUTTA! Tuhattaituri Sähköiset oppilaan aineistot 1–4

Sähköisiä tehtäviä 1.-4. luokkien oppilaille!
Oppikirjan sisältöihin sidotut tehtävät ja pelit tukevat ja monipuolistavat oppikirjojen opetussisältöjä ja antavat onnistumisen iloa.
Sopii käytettäväksi tietokoneella ja tabletilla, koulussa ja kotona!

Erityismateriaalit

Tuhattaituri E-oppikirjat

Tuhattaiturin E-oppikirjat soveltuvat yleisopetukseen integroiduille oppilaille, tehostetun tuen, pienryhmien ja erityisluokkien oppilaille. E-kirjojen perusrakenne noudattaa yleisopetuksen Tuhattaituri-kirjan rakennetta eli jokaista oppituntia kohden on neljä sivua. E-kirja noudattaa opetussuunnitelmaa, eikä kirjan käyttö edellytä erityisen tuen päätöstä oppimäärän yksilöllistämisestä.

Tuhattaituri E Opettajan oppaat

Tuhattaituri E Opettajan oppaat täydentävät yleisopetuksen oppaita. Ne sisältävät tuntikohtaisten ohjeiden lisäksi erityisoppilaille sovelletut versiot yleisopetuksen oppaiden liitteistä ja summatiivisista kokeista.

Lisämateriaalit

Tuhattaituri Tukiopetus

Tukiopetus-vihkoset noudattavat oppikirjojen sisältöjä. Jokaisessa kappaleessa on kolme sivua: ohjeet opettajalle ja kaksi sivua monistepohjia.

Tuhattaituri Pulmat

Pulmat-vihkoset sopivat haastetta kaipaaville oppilaille ja eriyttävät ylöspäin. Tehtävät syventävät opittua ja kehittävät
päättelytaitoa, ongelmanratkaisua ja havainnointia. Pulmavihkojen tehtäviä voi ratkaista yksin, parin kanssa tai pienessä ryhmässä.

Pulmat 3–6-vihkosten vastaukset on saatavilla pdf-tiedostoina Otavan verkkokaupasta.

Tuhattaituri Kuori

Pakkauksissa on 20 kpl syyslukukauden kuoria ja 20 kpl kevätlukukauden kuoria.

Tuhattaituri 1 Laulut (cd)

Matemaattisten asioiden muistamista helpottavia lauluja.

Tuhattaituri 2-3 Laulut (cd)

Matemaattisten asioiden muistamista helpottavia lauluja.

Tuhattaituri leimasimet

Kolme kivaa leimasinta luokkatyöskentelyyn.

Tuhattaituri numerokortit

A4-kokoiset numerokortit. Mukana myös Satalinna-, Lukusuora- ja Kertotaulu-julisteet.

Tuhattaituri käsinuket

Kasse ja Kurre ovat saatavilla käsinukkeina. Tilaukset ja tiedustelut: Satu-Bertta Oy,
puh. (05) 379 1840, gsm (050) 593 1237, satubertta.fi

Oppilaille

UUTTA! Saatavilla on nyt myös Tuhattaiturin sähköiset aineistot 1.–4. luokkien oppilaille!
Oppikirjan sisältöihin sidotut tehtävät toimivat tietokoneella ja tabletilla, koulussa ja kotona.

Oppikirjailijat

Tuhattaituri 1–2
Katariina Asikainen
Sirpa Haapaniemi
Sirpa Mörsky
Arto Tikkanen
Päivi Vehmas
Juha Voima

Tuhattaituri 3–6
Katariina Asikainen
Kimmo Nyrhinen
Pekka Rokka
Päivi Vehmas

Tuhattaituri 1 E – 2 E
Kerttu Ristola
Tiina Tapaninaho
Lea Tirronen
Leena Vaaraniemi

Tuhattaituri 3 E – 6 E
Jaana Karppinen
Päivi Kiviluoma
Timo Urpiola

Tuhattaituri 1–6 Sähköiset opetusaineistot
Katariina Asikainen, Mari Backman,
Sirpa Haapaniemi, Eero Jurvelin,
Sirpa Mörsky, Arto Tikkanen,
Jyrki Uusi-Viitala, Niko Virtanen,
Juha Voima, Päivi Vehmas

Tuhattaituri 1–2 Oppilaan sähköinen aineisto
Mari Backman
Arto Tikkanen
Juha Voima

Tuhattaituri 3–4 Oppilaan sähköinen aineisto
Katariina Asikainen
Kimmo Nyrhinen
Pekka Rokka
Päivi Vehmas

Tuhattaituri 1 Laulut CD
Satu Sallamaa

Tuhattaituri 2–3 Laulut CD
Ismo Koskela
Rike Pietilä
Tommi Salmela

Esittelyvideo

Tutustu videon avulla Tuhattaiturin uusiin sähköisiin oppilaan tehtäviin luokille 1-4: