In English

Sydän 1-2 (OPS 2016)

Uusi Sydän-sarja tuo sykettä uskontotunneille! Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen, keskusteluun ja yhdessä tekemiseen. Oppilaita myös kannustetaan esittämään omia mielipiteitään sekä osallistumaan ja vaikuttamaan. Sydän on toiminnallinen materiaali: tunneilla opitaan yhdessä tekemällä, pohtimalla ja tutkimalla. Oppilaitten monilukutaitoa kehitetään esim. erilaisin tekstilajein, valokuvin ja oppikirjan lopussa olevan sanaston avulla.

Sydän on yleissivistävä oppimateriaali, jossa käsitellään mm. tunteita, vastuun kantamista ja suhdetta omaan uskontoon. Kristinuskon lisäksi tutustutaan juutalaisuuteen ja islamiin. Muiden uskontojen tuntemus auttaa oppilaita kasvamaan monikulttuuriseen maailmaan ja lisää suvaitsevuutta. Sydän-sarja myös auttaa oppilaita rakentamaan omaa maailmankatsomustaan.

Sydän 2 ilmestyy 2017.

Oppilaan materiaalit

Sydän 1 Oppikirja

Oppikirjan lapsenomainen, värikäs ja moderni kuvitus sekä monipuoliset, entistä laajemmat tekstit kannustavat oppimaan. Sydämessä on paljon materiaalia, jota voi käsitellä koko luokan kanssa uskonnosta riippumatta: eettiset kysymykset, kuten lapsen oikeudet, juhlajakso sekä uuden opetussuunnitelman mukaiset jaksot tunteista ja muista uskonnoista. Kirjan lopusta löytyy raamatunkertomuksia ja sanasto.

Sydän 1 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjasta löytyy paljon oppikirjaan perustuvia sisällöllisiä tehtäviä. Kirjassa on yhdessä tehtäviä harjoituksia: keskustelu- ja draamatehtäviä. Eettisissä sydäntehtävissä paneudutaan mm. aiheisiin, joista nykylapset puhuvat: eri sukunimet perheissä, erilaiset tavat eri kulttuureissa. Mediat ovat kirjassa mukana valokuvauksen ja videoinnin muodossa. Jotkut tehtävät on tarkoitettu tehtäväksi kotona yhdessä vanhempien kanssa. Jokaisen jakson lopussa on projektitehtävä ja itsearviointi. Projekteissa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, yhteistoiminnallisuutta ja yhteisen päämäärän saavuttamista. Itsearvioinneissa seurataan oman oppimisen edistymisen lisäksi koululaistaitojen kehittymistä ja toisen huomioon ottamista.

Opettajan materiaalit

Opettajan opas tarjoaa opettajalle ohjeita ja ideoita oppituntien pitämiseen. Kirja sisältää musiikki-CD:n, jossa on lauluja ja yksi virsi.

Sähköinen materiaali

Sydän 1 Digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle ohjeita ja ideoita oppituntien pitämiseen ja antaa mahdollisuuden rikastuttaa opetusta erilaisilla tehtävillä.

Jokaiseen lukuun on useita tehtäviä: kuuntelemista, kuvien tarkastelua, pohdinta- ja päättelytehtäviä. Lisäksi materiaalista löytyy ääneen luettuja Raamatun kertomuksia, videoita sekä yksi laulu- ja yksi virsiäänite.

 

Tutustu Sydän 1 Digiopetusaineiston demoon tästä!

Oppikirjailijat

Anni Niittynen
Marjo Similä
Karoliina Vidgrén
Kuvitus Maija Hurme

Läksykortit

Tulosta tästä läksykortit luokkasi seinälle!

Sydän 1 läksykortti >

Tehtäväpaketti

Pääsiäinen

Tutustu Sydän 1 Tehtäviä -kirjan aukeamaan Pääsiäisen perinteitä ja kokeile tehtäviä oppitunnilla. Katso myös oppikirjan aukeamat.

Tehtäviä: Pääsiäisen perinteitä >
Tehtäviä: Juhlista vanhin >

Sydän 1 Oppikirja: Pääsiäisen perinteitä ja Juhlista vanhin >