In English

Kipinä (OPS 2016)

Uusi äidinkielen ja kirjallisuuden sarja luokille 3–6

Kipinän mielikuvitusta ruokkiva tarina, lämmin kuvitus ja samaistuttavat hahmot sytyttävät lukemisen ja kirjoittamisen ilon.

Kipinän toimiva kokonaisuus antaa opettajalle vapauden keskittyä opettamiseen. Runsas valikoima erilaisia tekstejä sekä niihin liittyvät monipuoliset ja luovat tehtävät harjoittavat raikkaasti mm. monilukutaitoa, lukustrategioita ja vuorovaikutustaitoja. E- ja S2-tehtäväkirjat tarjoavat vahvat eriyttämismahdollisuudet.

Uudenlainen digimateriaali on selkeä ja monipuolinen paketti opetuksen tueksi.

Uusi Kipinä 3 digikirja ilmestyy kesällä 2017!
Tutustu demoon.
Tutustu ohjevideoon.

 

Kipinä noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää.
Sarjaan on vaihdettu uuden opetussuunnitelman mukaiset mallikirjaimet. Lue lisää. 

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä. 
Katso käyttäjäedut tästä.

Haluatko kysyä Kipinästä, antaa palautetta tai osallistua kehitystyöhön? Laita viestiä osoitteeseen kipina@otava.fi.

Oppilaan materiaalit

Kipinä sytyttää lukemisen ja kirjoittamisen liekin!

Kipinä 3

Jännittävän kertomuksen sankarit ovat kolmasluokkalaiset Viljo ja Rana, jotka selvittävät hämärtyvän Sanaskylän arvoitusta.

Jokainen oppikirjan seitsemästä jaksosta alkaa jatkokertomuksen osalla. Kertomukseen liittyvät luovat tehtävät vahvistavat oppilaan kielitajua ja sanavarastoa, ja kannustavat käyttämään kehittyvää kieltä luovasti.

Tehtävien avulla harjoitellaan lukemista, kirjoittamista, vuorovaikutusta, itseilmaisua ja oppimisen taitoja. Kirjallisuuskatkelmia, runoja, tietotekstejä ja lehtikirjoituksia lukemalla tutustutaan erilaisiin lukustrategioihin, ja kielitiedon perusasioita kerrataan pitkin kouluvuotta.

Oppikirja eriyttää sekä ylös- että alaspäin.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tutustu näytesivuihin.

Tulossa digikirjana kesällä 2017.

Kipinä 3 tehtäviä

Tehtäväkirja on jaettu oppikirjaa vastaaviin jaksoihin.

Oivaltavat tehtävät etenevät helpoista vaativampiin, ja tähdellä merkityt soveltavat tehtävät eriyttävät ylöspäin. Oppikirjasta tiivistetyt opetustekstit helpottavat tehtäväkirjan käyttöä.

Jokainen jakso päättyy kertaukseen ja itsearviointiin.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tutustu näytesivuihin.

Kipinä 4

Neljäsluokkalaiset Rana ja Viljo pääsevät salaperäisen kirjan tuhoajan jäljille. Kirjallista suolaa lumoavaan jatkokertomukseen tuovat viittaukset lasten- ja nuortenkirjaklassikoihin. Kertomukset etenevät 3. luokan oppikirjan tapaan seitsemässä jaksossa.

Oppikirjassa tutustutuaan erilaisiin tekstilajeihin, vahvistetaan opiskelutaitoja, nautitaan lukemisesta ja harjoitellaan puhumisen taitoja niin esiintyessä kuin arkisissa vuorovaikutustilanteissakin.
Ohjatun kirjoittamisen tehtävien avulla saadaan lisää kipinää kirjoittamiseen, ja vahvistetaan myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja.

Tehtävät vaikeutuvat tehtäväsarjan alusta loppuun, ja vaikeustaso on merkitty niin tehtäviin kuin tekstikatkelmiinkin.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tutustu näytesivuihin.

Kipinä 4 tehtäviä

Käytännönläheiset tehtävät innostavat oppilasta käyttämään kieltä rohkeasti erilaisissa tilanteissa, arvioimaan omaa osaamistaan ja kokeilemaan mielikuvituksen rajoja.

Monipuolisissa tehtävissä kirjoitetaan vaiheittain erilaisia tekstejä ja luetaan huolellisesti ja ymmärtäen niin tieto- kuin kaunokirjallisuuttakin. Lisäksi tiedonhaun ja kriittisen pohdinnan taitoja vahvistetaan hauskasti ja oppilaan ikätasolle sopivasti.

Tehtäväkirja eteen oppikirjan mukaisissa jaksoissa, joista jokainen päättyy kertaukseen ja itsearviointiin.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tutustu näytesivuihin.

Kipinä 5

Sanaskylässä tapahtuu taas kummia, kun salaperäiset unitutkijat saapuvat kylään. Jaksokertomukset ovat kukin itsenäisiä kokonaisuuksiaan, mutta viimeisen kertomuksen avulla juonet nivoutuvat osittain yhteen. Kertomuksissa on tuttuja hahmoja 3. ja 4. luokan oppikirjojen jatkokertomuksista.

Jokainen oppikirjan kuudesta jaksosta alkaa kuvanlukua harjoittavalla valokuvasivulla. Tehtävissä harjaannutaan laajempien kokonaisuuksien hallintaan ja monilukutaitoon, tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja tehdään projekteja. Oppilaiden maailmaan istuvat tekstikatkelmat esittelevät tuoretta kirjallisuutta, mutta mukana on edelleen myös klassikoita. Luettavat tekstit käsittelevät myös muiden oppiaineiden aiheita, jolloin integrointi aineiden välillä on helppoa.

Oppikirja eriyttää sekä ylös- että alaspäin.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tutustu näytesivuihin.

Kipinä 5 tehtäviä

Tehtäväkirjassa opittavaa asiaa harjoitellaan yhden tai kahden aukeaman verran. Tehtävät etenevät helpoista vaativampiin ja mukana on myös omaa tiedonhakua tai luovuutta vaativia tähtitehtäviä.

Mukana on paljon erilaisia tekstejä, luetunymmärtämisen ja kuvanlukemisen tehtäviä sekä itsenäiseen tiedonhakuun ja kriittiseen pohdintaan kannustavia tehtäviä.

Viittaukset oppikirjan sivuihin ja oppikirjasta tiivistetyt opetustekstit helpottavat kirjan käyttöä. Kertaus ja itsearviointi päättävät jokaisen jakson.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tutustu näytesivuihin.

Kipinä 6

Kipinä 6 -kirjassa tutkitaan kieltä, kirjallisuutta, mediaa ja kulttuuria. Kirja vahvistaa ajattelun ja ilmaisun, lukemisen ja tulkinnan, tiedon haun ja soveltamisen sekä erilaisten tekstien tuottamisen taitoja.

Tutustu näytesivuihin.

 

Kipinä 6 tehtäviä

Kipinä 6 tehtäväkirjassa harjoitellaan tiedon haun ja soveltamisen, lukemisen ja tulkinnan, kielitiedon sekä itseilmaisun ja erilaisten tekstien tuottamisen taitoja.

Tutustu näytesivuihin.

Opettajan materiaalit

Valmis paketti opetuksen tueksi.

Opettajan opas

Opettajan opas on valmis paketti opetuksen tueksi. Kullekin vuosiluokalle on oma oppaansa.

Opas sisältää oppikirjan pienennetyn aukeaman, tuntisuunnitelmaehdotuksen ja opittavien asioiden käsittelyvinkkejä. Mukana on myös lista kaikista opittavaan aiheeseen liittyvistä materiaaleista sarjan eri osissa ja oppikirjan tehtävien vastaukset.

Oppaan lopusta löytyvät luetunymmärtämistehtävät ja kokeet arviointiohjeineen. Opettaja voi käyttää arviointimateriaaleja myös tiedon kertaukseen.

Kipinä 3, Kipinä 4 ja Kipinä 5 opettajan oppaat ovat tilattavissa.
Kipinä 6 opettajan opas ilmestyy keväällä 2017.

Opettajan liitteet

Opettajan liitteet sisältää kopioitavia tehtäviä tunnille ja kotiläksyksi. Kullekin vuosiluokalle on oma liitepakettinsa.

Mukana ovat helppolukuiset versiot oppikirjan jatkokertomuksista sekä eritasoisia kielitiedon tehtäviä, luetunymmärtämisen tehtäviä ja yhdessä tehtäviä tutkimustöitä. Tehtävien vaikeustaso vaihtelee helpohkosta vaativaan.

Kipinä 3, Kipinä 4 ja Kipinä 5 opettajan liitteet ovat tilattavissa.
Kipinä 6 opettajan liitteet ilmestyy keväällä 2017.

Tehtävien vastaukset

Perustehtäväkirjan vastaukset on saatavilla painettuna kirjana. E- ja S2-tehtäväkirjojen vastaukset löytyvät opettajan digiopetusaineistosta.

Kipinä 3, Kipinä 4 ja Kipinä 5 tehtävien vastaukset ovat valmiina.

Sähköinen materiaali

Digiopetusaineisto

Helppokäyttöisen opettajan digiopetusaineiston havainnollistavat toiminnot ja innostavat tehtävät saavat kaikki syventymään oppimiseen. Aineisto etenee oppikirjan aukeamien mukaisessa järjestyksessä. Oppikirjan kertomuksiin ja kielitiedon osioihin liittyy aina digitehtäviä yhdessä tehtäviksi.

 • Oppikirja-osio sisältää suurennettavat oppikirjan aukeamat. Jatkokertomuksen osat voi kuunnella näyttelijä Paavo Kerosuon lukemana. Mukana on myös oppikirjan tehtävien vastaukset.
 • Tehtävä-osion monipuolisissa tehtävissä harjoitellaan muun muassa kirjoittamaan vaiheittain ja kerrataan kielitiedon asioita. Vuorovaikutuksellisissa tehtävissä koko luokka voi osallistua esimerkiksi tietokilpailuun tai kielellä leikittelyyn.
 • Tehtäväkirja-osio sisältää suurennettavat perustehtäväkirjan aukeamat sekä tehtäväkirjan vastaukset.
 • Kirjavinkki-osiossa on kirjavinkkejä, joihin liittyy luovia tehtäviä, muun muassa kirjoittamista. Kirjavinkkien tekstikatkelmat sekä kirjavinkkausvideot kannustavat lukemaan lisää. Kirjavinkkareina toimivat erikoiskirjastonhoitaja Jani Nieminen, lasten- ja nuortenkirjailija Veera Salmi sekä Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun 6. luokka. Katso kirjavinkkausvideo Me Rosvolat -kirjasta.
 • Opettajalle-osio sisältää opettajan oppaan ja opettajan liitteet vastauksineen sekä E- ja S2-tehtäväkirjojen vastaukset.
 • Arviointi-osiossa ovat valmiit kokeet sekä koetyökalu, jonka avulla opettaja voi rakentaa sellaisen kokeen kuin itse haluaa. Mukana on myös E- ja S2-kokeisiin soveltuvia tehtäviä, luetunymmärtämistehtäviä, toistokirjoituksia ja lukudiplomitehtäviä.

Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa!
Tulosta pikaopas digiopetusaineiston käytöön (pdf).

Kipinä 3, Kipinä 4 ja Kipinä 5 digiopetusaineistot ovat valmiina.
Kipinä 6 digiopetusaineisto ilmestyy kesällä 2017.

 

Digilisätehtävät

Oppilaan digilisätehtävissä on seitsemän lyhyttä, kuunneltavaa kertomusta, joihin liittyvät hauskat, pelilliset tehtävät harjoittavat muun muassa kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja kielitietoa. Oppilas saa tehtävistä välittömän, palkitsevan palautteen, mikä innostaa tehtävien tekemiseen.

Aineisto soveltuu oppilaan itsenäiseen työskentelyyn sekä yhdessä tunnilla tehtäviksi. Aineisto toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.

Kipinä 5 digilisätehtävissä on raportointityökalu, jonka avulla opettaja voi reaaliaikaisesti seurata, arvioida ja kommentoida yksittäisen oppilaan ja koko ryhmän suorituksia.

Kipinä 3, Kipinä 4 ja Kipinä 5 oppilaan digilisätehtävät ovat valmiina.
Kipinä 6 digilisätehtävät ilmestyvät kesällä 2017.

 

Digikirja

Kipinä 3 -oppikirjan innostava sisältö on saatavilla myös digikirjana. Oppilaan digikirja ilmestyy kesällä 2017.
Tutustu demoon.
Tutustu ohjevideoon.

 • Opetustekstit ja kirjallisuusnäytteet voi kuunnella.
 • Kirjallisuusnäytteet voi myös lukea ja äänittää itse.
 • Kuvia voi suurentaa.
 • Tekstejä ja tehtäviä on rikastettu äänillä ja videoilla.
 • Opetusosuuksia on rikastettu opittavaa asiaa kertaavilla minitehtävillä.
 • Tehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai äänittämällä.
 • Osasta tehtävistä saa automaattisen palautteen.
 • Haku-toiminnolla voi hakea haluamiaan sisältöjä digikirjasta.
 • Sivuille voi tehdä omia muistiinpanoja.
 • Helppokäyttöiseen sanastoon on koottu kirjan tärkeitä käsitteitä ja kirjallisuusnäytteiden sanastoa ja synonyymeja.
 • Digikirjaa voi käyttää kaikilla päätelaitteilla.

Erityismateriaalit

Koko sarja eriyttää ylös- ja alaspäin. Sarjaan kuuluvat myös erilliset E-tehtäväkirja ja S2-tehtäväkirja, jotka erityisopettaja Irja Nikkinen on muokannut perustehtäväkirjan pohjalta. Kaikissa tehtäväkirjoissa on yhtenäinen sivunumerointi.

Tehtäviä E

Kullekin vuosiluokalle on oma E-kirjansa.

Alaspäin eriyttävän tehtäväkirjan aukeama on rauhallinen ja tilava. Tekstikatkelmia on lyhennetty ja pitkät sanat on tavutettu. Tehtävänantojen kirjasinkoko on suurempi kuin oppikirjassa. Tehtävien mallinnukset auttavat alkuun pääsemisessä. Myös muistituet helpottavat oppimista.

3.luokan kirjassa kirjoitusviivasto on suljettu ja hiukan suurempi kuin perustehtäväkirjassa.

Jakson lopussa on aina kertaavia lisäharjoituksia.

E-tehtäväkirja on tarkoitettu hitaammin edistyville, tehostetun tuen oppilaille ja erityisluokille. Sitä voi käyttää rinnakkain perustehtäväkirjan ja S2-tehtäväkirjan kanssa, koska niiden sivunumerointi on sama.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tutustu näytesivuihin.

Kipinä 3 tehtäviä E, Kipinä 4 tehtäviä E ja Kipinä 5 tehtäviä E ovat valmiina.

Tehtäviä S2

Kullekin vuosiluokalle on oma S2-kirjansa.

S2-tehtäväkirjassa kiinnitetään erityistä huomiota sanaston ja käsitteistön oppimiseen ja kartuttamiseen. Kielitiedon asioista laajimmin käsitellään verbit. Käsialaharjoitukset on korvattu oikeinkirjoitukseen keskittyvillä perustehtävillä. Sanastotehtävissä on mukana myös ympäristö- ja luonnontiedon aihepiirejä.

S2-tehtäväkirja on suomi toisena ja vieraana kielenä -oppimäärän mukainen ja se soveltuu oppilaille, joille suomi on toinen äidinkieli tai vieras kieli. Sitä voi käyttää myös integroidussa luokkaopetuksessa, koska sen sivunumerointi on sama kuin perustehtäväkirjassa ja E-tehtäväkirjassa.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tutustu näytesivuihin.

Kipinä 3 tehtäviä S2, Kipinä 4 tehtäviä S2 ja Kipinä 5 tehtäviä S2 ovat valmiina.

Oppikirjailijat

Sanni Arvaja

Työskentelen luokanopettajana Keski-Suomessa. Opetan päivittäin lähes kaikkia oppiaineita, mutta äidinkieli on kuitenkin se ykkönen!

Oppimateriaalin täytyy innostaa ja kiinnostaa aina uudestaan. Tähän haasteeseen olen tarttunut oppimateriaalin tekijänä erityisesti kuvituksen osalta. Oikean kuvittajan löytäminen uuteen kirjasarjaan oli huippua!

Mielestäni Kipinän kuvitus toimii: se on värikäs, houkutteleva ja satumainen. Juuri sellaista tunnelmaa haluan äidinkielen ja kirjallisuuden tunneillekin. Toivon, että tämän oppimateriaalin parissa myös opettaja löytää uutta kipinää työhönsä.

Eija Kangasniemi

Olen Keiteleen, Keurusselän ja Kajaanijoen kautta Kallaveden rannalle rantautunut kansankynttilä. Viimeiset kymmenen vuotta olen opettanut äidinkieli- ja kirjallisuuspainotteisessa koulussa.

Töissä minut saa kipinöimään kaikenlainen yhdessä tekeminen. Onnekseni olen saanut työparikseni kollegan, jonka kanssa yhteisopettajuus sujuu saumattomasti, mikä on suunnaton voimavara.

Äidinkielen opettamisessa tärkeintä on innostaa oppilaita kirjojen pariin, rohkaista omaa ilmaisua ja hieman hullutella. Kipinän tekemisessä nautin, kun ajatuksia ja ideoita pinotaan, vaihdetaan, vatkataan ja jossakin vaiheessa ollaan ihan liekeissä!

Minna Konttinen

Lapsuuteni idolit olivat Peppi, Paula Drew, Viisikon Pauli ja Lotta. Lastenkirjallisuuden vahvat tyttöhahmot ja tarinat veivät mukanaan ja avarsivat maailmankuvaani. Keskustelut kirjoista samanikäisen serkkutytön kanssa toivat tarinoihin uusia ulottuvuuksia. Samanlaisen lukuilon ja -innon haluaisin tartuttaa myös oppilaisiini.

Työskentelen luokanopettajana Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Opettajan matkani on kulkenut Savon, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kautta Helsinkiin.

Parasta täydennyskoulutusta minulle on ollut oppikirjatyö jo vuodesta 2006. Loistavaa oppikirjaa ei synny ilman monialaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Hyvän oppikirjan varaan opettajan on helppo tukeutua arjen pyörteissä. Nautin yhdessä tekemisestä opettajana huippukollegoiden ja oppikirjatyössä idearikkaiden oppikirjailijoiden kanssa.

Sini Lairio

Työskentelen luokanopettajana Lohikosken koulussa Jyväskylässä. Oppikirjailijan työ imaisi minut mukaansa ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alussa, ja nyt on ollut hauskaa luoda Kipinä-sarjaa.

Opettamisessa parasta on, kun oppilaat innostuvat ja uppoutuvat tarinoiden ja kertomusten maailmaan. Monipuoliset työtavat, joihin kuuluvat toiminnalliset ja yhteisölliset tehtävät sekä sähköinen oppimateriaali, ovat minulle tärkeitä.

Hyvä oppimateriaali kannustaa sekä oppilasta että opettajaa kokeilemaan uutta ja kehittämään itseään. Kipinässä annetaan mahdollisuus harjoitella ja oppia yhdessä toisten kanssa innostavalla tavalla.

Anu Löyttyniemi

Olen opettanut 20 vuotta eri-ikäisiä lapsia Helsingin kouluissa sekä tulevia luokanopettajia Helsingin yliopistossa.

Mielestäni oppiminen saa olla kivaa ja siinä pitää olla ripaus huumoria! Silloin tapahtuu pysyviä muutoksia ajattelussa. Vaikka maailma ja koulu ovat muuttuneet kovasti, ihminen on pysynyt pohjimmiltaan aika samana.

Minusta on ihanaa olla oppikirjailija. Voin omalta osaltani yrittää tuoda oppimisen riemua luokkiin mahdollisimman monille.

Varsinkin äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisessa tarvitaan hyvää, selkeää kirjaa ja muuta materiaalia. On mahtavaa, jos lapselle kehittyy niin hyvä lukutaito, että hän osaa lukea rivien välistä.

Satu Pesonen-Kokko

Lapsuuteni lempikirja oli Peppi Pitkätossu, jota isäni luki minulle iltaisin. Kirjaan liittyy tunteita, jotka saivat minut ajattelemaan lukemista uudella tavalla. Kirja innosti minua ja ystäviäni näyttelemään ja pitämään Peppi-juhlia.

Opettaessani kirjallisuutta haluan ohjata oppilaita löytämään kirjahyllyissä piileksiviä aarteita ja innostaa heitä löytämään oma tapa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan.

Opettajan tähtihetki on, kun oppilas kokee oivalluksen, löytää jotain uutta. On etuoikeus olla mukana näillä löytöretkillä. Matka on monesti pitkä – siinä on niin tuulta kuin tyventäkin. Ei voi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kiehtova matka jatkuu Kipinä-kimpassa.

Heleena Puolitaival

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Tikkurilan lukiossa, modernissa ja monikielisessä ympäristössä. Opetuskokemukseeni kuuluu myös työskentely ala- ja yläkoulussa. Olen ollut mukana eri asteiden oppimateriaalityöryhmissä, mm. Sanataiturissa, Aleksiksessa ja Särmässä.

Kipinä-sarjassa olen kielen asiantuntijajäsen. Tehtäväni on myös katsoa laajoja kokonaisuuksia: miten yksittäisen luokkatason materiaali suhteutuu äidinkielen laajaan kokonaisuuteen esikoulusta ylioppilastutkintoon.

Mitä parempi ihmisen lukutaito on, sitä enemmän hänellä on elämässä mahdollisuuksia. Tämä on vanha totuus, joka on minulle tärkeä.

Mila Teräs

Olen kirjoittanut kirjoja lapsille ja nuorille noin kymmenkunta vuotta.
Rakastan työtäni, johon sain kipinän jo lapsena kirjastossa. Mikään ei tuottanut sellaista tunnetta kuin astuminen kirjan maailmaan, joka oli täynnä uusia ystäviä, seikkailuja ja tunteita.

Kipinään olen kirjoittanut muun muassa oppikirjan kertomukset ja oppilaan digilisätehtävien tarinat. Uskon, että nimenomaan hyvät tarinat kannustavat lapsia äidinkielen ja kirjallisuuden pariin. Lapset tarvitsevat sadun hohtoa!

Kirjallisuus on kielemme kasvutarha ja kansallispuisto.
Äidinkielen opiskelu ei saa olla tylsää. Sääntöjen opettelun lisäksi opetuksen täytyy kunnioittaa lapsen luontaista luovuutta ja mielikuvitusta.
Kieli on iloa ja leikkiä. Parhaimmillaan tämä leikki johtaa oppilaan yhä vivahteikkaampaan itseilmaisuun – ja jokapäiväiseen kasvuun.

Kuvittajat

Anita Polkutie
oppikirjat ja sähköiset materiaalit
Anna Polkutie
Tehtäviä 3
Heli Pukki
Tehtäviä 4, 5 ja 6

Tehtäväpaketti

Tähtiopet

Tähtiopet on Otavan oppimateriaalien Facebook-sivu, jolta alakoulun opettaja saa käteviä ja ajankohtaisia opetusvinkkejä.
Tule mukaan!
www.facebook.com/tahtiopet

Matkaprojekti

Kipinä 6 -oppikirjan matkaprojekti.

Tulosta Kipinä 6 -oppikirjan projektiaukeama (pdf) >

Ystävänpäivä 14.2.

Nappaa tästä ystävänpäivän oppitunnille mukaan hauskoja tehtäviä uudesta Kipinä 6 -oppikirjasta.

Kirjoitetaan viestejä (pdf)  >
Täytetään ystäväkirjaa (pdf) >
Luetaan lehtiteksti ystävyydestä (pdf) >

Kesähaastattelu tai viikonloppukysely

Mitä meidän luokka teki kesällä? Mitä viikonloppuna tapahtui?
Kysele loma-ajan tapahtumia luokaltasi kyselylomakkeen avulla.

Voit leikata kysymyslistasta sen verran kysymyksiä kuin luokallasi on oppilaita, jotta jokainen voi kysyä yhden kysymyksen.
Tulosta vinkki tästä >

Isänpäivä 8.11.

Tulosta tästä Isän unelmapäivä -tehtävä. Ihana täytekakku sopii vaikka isänpäiväkorttiin.

Tulosta vinkki tästä >

Joulukalenteri-vinkkejä

Kirjoita jouluinen aukkoruno
Kirjoita hauska jouluinen aukkoruno Kipinän ohjeilla.
Tulosta vinkki tästä >

Kirjoita joulusatu Kipinän kaavalla
Tulosta vinkki tästä >

Tontun ystäväkirja
Piirrä salaperäinen tonttu ja kirjoita sen jälkeen tonttuhenkilön ystäväkirjan sivu!
Tulosta vinkki tästä >

Alias joulusanastolla
Jouluisen sanaselityspelin avulla voi treenata niin yhdyssanoja kuin hoksottimiakin.
Tulosta vinkki tästä >

J.L. Runebergin päivä 5.2.

Tulosta tästä Runebergin päivään sopivia tehtäviä.

Kipinä 3: Runebergin tortut >

Kipinä 4: Tunnetko J.L. Runebergin? >

Kertaa sanaluokat -peli

Pelaa oppilaittesi kanssa kielitietoa kertaavaa ja vahvistavaa noppapeliä.
Tulosta vinkki tästä >

Hilaudu huipulle! -noppapeli

Pelaa oppilaittesi kanssa toiminnallista, ilmaisua harjoittavaa noppapeliä.
Tulosta vinkki tästä >

Yhdyssanaristikko

Kertaa oppilaittesi kanssa yhdyssanoja hauskan ristikon avulla.
Tulosta vinkki tästä >

Toiminnallinen kännykkätutkimus

Tee oppilaittesi kanssa kännykkätutkimus pitämällä päiväkirjaa tai tekemällä haastattelu kännykän käytöstä.
Tulosta vinkit tästä >

Yleis- ja erisnimipeli

Pelaa oppilaittesi kanssa yleis- ja erisnimien tunnistamista harjoittavaa peliä.
Tulosta vinkki tästä >

Mediaviikon vinkit

Kipinä viettää Sanomalehtien viikkoa!

Tutustu Kipinän vinkkiin blogikirjoituksen käsittelemisestä. Tulosta vinkki tästä >
Kirjoita oppilaittesi kanssa mielipidekirjoitus. Tulosta vinkki tästä >
Kirjoita kertomuksesta uutinen. Tulosta vinkki tästä >

Kirjoita hylkykertomus

Kirjoita oppilaittesi kanssa hylkykertomus Kipinän ohjatun kirjoittamisen avulla!
Tulosta vinkki tästä >

Toiminnallinen vinkki ja vokaalisudoku

Pelaa oppilaittesi kanssa toiminnallista vuorovaikutuspeliä tai kisaa hauskassa vokaalisudokussa.
Tulosta vinkit tästä >

Poliisikani Luttana ja kadonneen kukkopillin arvoitus

Ratkaisetko kadonneen kukkopillin arvoituksen ennen nokkelaa poliisikani Luttanaa?
Kolmiosainen, iloinen tarina sopii sisällöltään kaikille alakoulun luokka-asteille. Tarinan voi kuunnella videoilta, Eija Ahvon lukemana tai äänitteiltä. Ensimmäinen video on animoitu. Yhden osan pituus on noin 4 minuuttia.
Jokaiseen osaan liittyy tehtäviä, jotka voi tehdä yhdessä luokassa.

Osa 1: Rouva Sypressin kadonnut kukkopilli
Katso video Youtuben kautta
Tulosta tehtävät
Tulosta tehtäviin liittyvä kuva 1
Tulosta tehtäviin liittyvä kuva 2
Kuuntele tarina äänitteenä

Osa 2: Eläinten salapoliisikerho
Katso video Yotuben kautta
Tulosta tehtävät
Kuuntele tarina äänitteenä

Osa 3: Oudon sävelen salaisuus
Katso video Youtuben kautta
Tulosta tehtävät
Tulosta tehtäviin liittyvä kuva
Kuuntele tarina äänitteenä

Kyselen sanojen merkityksiä

Kipinä 5: Kyselen sanojen merkityksiä >

Esittelyvideo