In English

Forum Yhteiskuntaoppi (OPS 2016)

Forumin avulla on turvallista aloittaa yhteiskuntaopin opetus alaluokilla. Monipuolisen materiaalin kanssa on helppo tuoda uusi opetussuunnitelma osaksi koulun arkea ja ohjata oppilaita kiinnostumaan ajankohtaisista asioista. Yhdessä tekemällä ympäröivän yhteiskunnan ilmiöt tulevat kaikille tutuiksi. Forumin avulla jokainen saa valmiuksia oppia uutta sekä ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa.

Forumissa on huomioitu kaikentasoiset oppijat ja eriyttäminen on tehty helpoksi. Runsaat tehtävät tukevat yhteistoiminnallisuutta. Materiaali antaa aidon mahdollisuuden käsitellä oppilaiden arkiseen elämään liittyviä ilmiöitä ja oppia niistä. Opettajan oppaan työtapavinkkien ja integrointivihjeiden avulla opettajan on helppo lähestyä oppiainetta ilmiöpohjaisesti.

Kokeile Forum I -sisältöä oppitunnilla!
Suomen päättäjiä tapaamassa -aukeamat voi tulostaa tästä>

Forum tukee uuden OPSin mukaista laaja-alaista osaamista! Tutustu tästä>

Tutustu Forum Yhteiskuntaoppi -digiopetusaineiston demoon

Tutustu Forum Yhteiskuntaoppi -digikirjan demoon

Tutustu Forum Yhteiskuntaoppi -digitehtävien demoon

Oppilaan materiaalit

Forum Yhteiskuntaoppi I

Oppikirjan aiheina ovat lähiyhteisö, monenlaisten ihmisten Suomi, turvallinen elämä, media ja nuori rahankäyttäjänä. Oppikirjan luvut muodostuvat tieto- ja taitoaukeamasta. Tietoaukeama antaa tiedollisen pohjan opittavasta asiasta – yhteiskuntaoppia ei opeteta käsitteillä, vaan ymmärrettävien esimerkkien kautta. Taitoaukeamilla opittavat asiat laajenevat ilmiöksi, johon tuodaan erilaisia näkökulmia. Taitoaukeaman tehtävissä korostuu opetussuunnitelman tavoitteista nouseva monilukutaito, toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja oppilaan aktiivinen rooli tiedon tuottajana. Yhdessä oppaan työtapavinkkien ja integrointivihjeiden kanssa Forum muodostaa mukaansa tempaavan kokonaisuuden niin opettajalle kuin oppilaalle.

Tutustu sisällysluetteloon >
Katso näytesivut >

Forum Yhteiskuntaoppi I Harjoituksia

Harjoituskirjoissa on selkeä aukeamarakenne. Tehtävät tukevat luetunymmärtämistä ja auttavat ymmärtämään opittua. Mukana on myös kuvatehtäviä ja taito- ja taidetehtäviä. Harjoituskirjoista löytyvät lisätehtävät sekä jaksojen kertaustehtävät ja oppimispäiväkirjat.

Forum Yhteiskuntaoppi II

Oppikirjan aiheina ovat oikeudet ja velvollisuudet, yhdessä päättäminen, ostamisen maailma, yrittäminen sekä palvelut ja työelämä. Oppikirjan luvut muodostuvat Yhteiskuntaoppi I:n tapaan tieto- ja taitoaukeamasta. Taitoaukeaman tehtävissä korostuu toiminnallisuus, monilukutaito, yhdessä tekeminen ja oppilaan aktiivinen rooli. Myös II-kirjaan on tarjolla opettajan opas, joka sisältää työtapavinkkejä ja integrointivihjeitä.

Tutustu sisällysluetteloon >

Forum Yhteiskuntaoppi II Harjoituksia

Harjoituskirjoissa on selkeä aukeamarakenne. Tehtävät tukevat luetunymmärtämistä ja auttavat sisäistämään opiskeltua asiaa. Mukana on myös kuvatehtäviä ja taito- ja taidetehtäviä. Harjoituskirjojen lisätehtävät tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Jaksojen kertaustehtävien ja oppimispäiväkirjojen avulla oppilas voi myös itse arvioida oppimistaan.

Digikirja

Forum Yhteiskuntaopin kaikki materiaalit ovat tarjolla myös digitaalisesti, joten samat opetukselliset tavoitteet ovat saavutettavissa sekä painettuna että digitaalisesti. Aineistot eivät ole riippuvaisia päätelaitteesta.

Digikirjat
Digikirjat I ja II tuovat käyttöön koko oppikirjan sisällön (tekstit, kuvat) digitaalisessa muodossa. Oppikirjan tekstejä on voitu rikastaa äänen
ja videon avulla. Kuvia ja tekstejä voi tarkastella myös suurempina.

Digitehtävät
Digitehtävät I ja II tarjoavat Harjoituksia I ja II digitaalisessa muodossa. Avoimiin tehtäviin voi vastata kirjoittamalla ja äänittämällä. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata edistymistään. Opettaja näkee kootusti luokan tulokset omassa
näkymässään.

Opettajan materiaalit

Opettajan opas tarjoaa runsaasti ideoita oppituntien elävöittämiseen ja auttaa yhdistämään yhteiskuntaopin sisällöt muihin oppiaineisiin.

Tarjolla on

 • ideoita opetuksen tueksi
 • pedagogiset kuvan avaukset
 • tehtävien vastaukset
 • integrointi
 • liitteet
 • jaksojen oppimisprojektit
 • opittua kokoavat aktiviteetit
 • arviointiin perinteisten kokeiden lisäksi oppimispäiväkirjat

Sähköinen materiaali

Opettajan digiopetusaineisto on runsas kokonaisuus oppitunnin elävöittämiseksi. Sen avulla on helppo rakentaa toiminnallisia oppitunteja.

Digiopetusaineisto
Digiopetusaineisto sisältää oppitunnin asiaa selkeyttävää ja havainnollistavaa materiaalia oppituntikokonaisuuksiin jaoteltuina palasina.

Tarjolla on

 • kuvia
 • videoita
 • havainnollistavaa ja elävöittävää materiaalia
 • toiminnallisia tehtäviä
 • oppilaita aktivoivia kuvan avauksia

Oppikirjailijat

Eenariina Hämäläinen

Eenariina Hämäläinen on tamperelainen historian, filosofian, elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin lehtori, joka opettaa tällä hetkellä Tampereen yhteiskoulussa.

Antti Kohi

Antti Kohi on helsinkiläinen historian, yhteiskuntaopin ja ilmaisutaidon lehtori, joka opettaa Ressun lukiossa.

Kimmo Päivärinta

Kimmo Päivärinta opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Koillis-Helsingin lukiossa.

Simo Turtiainen

Simo Turtiainen on historiaan erikoistunut luokanopettaja Tampereelta.

Vesa Vihervä

Vesa Vihervä toimii Mäkelänrinteen lukion rehtorina Helsingissä.