In English

Ote

Lukion terveystiedon oppimateriaali

Ote 1 on terveystiedon pakollisen kurssin, Terveyden perusteet, oppikirja. Kirjassa tarkastellaan terveyttä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Kirja johdattelee myös arvopohdintoihin.

Ote vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

* Miten voin itse vaikuttaa terveyteeni ja hyvinvointiini? * Miten suomalainen yhteiskunta huolehtii kansalaisten terveydestä? * Miksi maailmassa on terveyden eriarvoisuutta? * Mitä työ- ja toimintakykyisyys tarkoittavat? * Mitä on seksuaalinen erilaisuus? * Millainen on terveellinen ja turvallinen ympäristö?

Ote

ISBN-numero: 9789511247081

Tekijät: Sami Kalaja, Riina Länsikallio, Tuulevi Piesanen, Jukka Porevirta, Seija Tanhuanpää, Raili Välimaa

Osta kirja »»

Opiskelijan materiaalit

Ote 1 lukion terveystieto terveyden perusteet

Uudistettu Ote 1 -oppikirja on elämänmakuisesti kirjoitettu oppikirja, joka kehittää opiskelijan hyvinvoinnin lukutaitoa. Uudistettu oppikirja on ajantasainen ja entistä helppokäyttöisempi. Ote tuo selkeästi esille lukion terveystiedon ydinaineksen ja opetussuunnitelman keskeisen sisällön.

Ote 2 lukion terveystieto nuoret, terveysja arkielämä

Kirjassa tutustutaan tarkemmin nuoren omaan terveyteen, kasvuun ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin.Oppikirjan aihealueina ovat aikuistuminen ja vanhemmuus, itsetuntemus, mielenterveyden ylläpitäminen, terveellinen ravinto, syömishäiriöt ja niiden välttäminen, fyysinen turvallisuus, seksuaalisuus ja aikuisuus sekä päihteet ja riippuvuudet.

Ote 3 lukion terveystieto terveys ja tutkimus

Kirjassa keskitytään terveyden ja sairauden tutkimukseen sekä tutkimustiedon arkiseen ymmärtämiseen. Kirja auttaa myös arvioimaan kriittisesti median tuottamaa kuvaa terveydestä ja sairastamisesta.Keskeisiä näkökulmia ovat mm. miten terveydenhuolto on edistynyt kehittynyt viime vuosisadalla, mistä saa terveyspalveluja, mitkä ovat potilaan oikeudet ja miten tulee toimia terveyden markkinoilla.

Oppikirjailijat

Sami Kalaja
Riina Perko (Ote 1)
Tuulevi Piesanen (uudistettu Ote 1 ja Ote 3)
Jukka Porevirta
Seija Tanhuanpää
Raili Välimaa