In English

MAY1 Luvut ja lukujonot (LOPS 2016)

Materiaali lukiomatematiikan yhteiselle ykköskurssille

Otavan MAY1-oppimateriaali pyrkii herättämään kiinnostuksen matematiikkaa kohtaan mm. yhdistämällä matematiikan oikeisiin sovelluksiin ja tarjoamalla erilaisille oppijoille onnistumisen elämyksiä. Uusista apuvälineistä kurssin aikana tutustutaan taulukkolaskentaohjelmaan ja GeoGebraan. Opettajalle materiaali on monipuolinen eriyttämisen työkalu.

Kurssi alkaa laskutoimituksiin liittyvällä luvulla, jossa kerrataan myös peruskoulussa opittuja sisältöjä. Muut keskeiset taidot palautetaan mieleen siinä yhteydessä, kun uuden asian oppiminen sitä vaatii. Esimerkiksi prosenttikertoimesta on luontevaa jatkaa geometriseen lukujonoon. Erilaisiin lukujonoihin tutustuessaan opiskelija vahvistaa ymmärrystään muuttujan käsitteestä. Näin muodostuu vankka pohja kurssin lopussa käsiteltävälle funktiolle. Funktioon perehtyminen jatkuu MAA2- ja MAB2-kursseilla.

MAY1:n jälkeen lyhyen tai pitkän matematiikan opiskelua on helppo jatkaa esimerkiksi Huippu– tai Juuri-sarjan materiaaleilla.

Opiskelijan materiaalit

Otavan matematiikka − Luvut ja lukujonot (MAY1)

Kirja on ilmestynyt.

Kirjan sisällysluettelo >

Digikirja

Opiskelija voi valita oppikirjan tilalle samansisältöisen digikirjan, joka sisältää mm.

 • kirjan tekstit ja kuvat
 • GeoGebra-appletteja
 • opastusvideoita
 • interaktiivisia piirroksia
 • digitestejä
 • kertausosion tehtävien ratkaisut.

Tehtäviin on mahdollista vastata digikirjassa sähköisesti ja osaan niistä saa välittömän palautteen. Digikirjassa on käytössä teksti- ja kaavaeditori. Ratkaisujen kirjoittamisessa voi hyödyntää myös esimerkiksi LibreOfficea tai muita YTL:n sallimia ohjelmistoja. Digikirjaan sisältyy myös itsearviointityökalu, jonka avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa kehittymistä. Työkalu suosittelee hankaliin kohtiin aiemmin käsiteltyä sisältöä, jonka kertaamisesta voi olla hyötyä.

Otavan digikirjat ovat laiteriippumattomia. Niiden HTML5-pohjaista sisältöä voi lukea ja käyttää millä tahansa päätelaitteella, jossa on verkkoyhteys.

Opiskelija käyttää digikirjaa Opiskelijan maailma -verkkopalvelussa.

Opettaja, kokeile Otavan matematiikka MAY1 -digikirjaa 30 päivää veloituksetta >

Otavan matematiikka MAY1 digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

Opettajan materiaalit

Otavan matematiikka digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on laajennettu digikirja, joka sisältää mm.

 • samannäköisen ja samalla tavalla toimivan digikirjan kuin opiskelijalla on käytössään
 • kaikkien tehtävien ratkaisut (pdf + Word)
 • alalukujen ydintavoitteet
 • testejä
 • muokattavia koetehtäviä, jotka ovat myös Abitti-yhteensopivia (Word).

Opettaja saa digiopetusaineiston lisenssin käyttäjäetuna, kun kurssin kirja tai digikirja on koulun kirjalistalla. Digiopetusaineisto on opettajan käytössä Otavan Opepalvelussa aina 1. elokuuta alkaen vuoden kerrallaan. Omat muistiinpanot ja merkinnät säilyvät, kun käyttö jatkuu ja käyttäjäetulisenssi uusitaan.

Kokeile digiopetusaineistoa 30 päivää veloituksetta >

Yleistietoa digiopetusaineistoista löydät täältä.

Sähköinen materiaali

Esimerkiksi painetun kirjan hankkinut opiskelija voi käyttää alla olevia materiaaleja vapaasti ilman kirjautumista. Sähköisiin materiaaleihin liittyvät kohdat on merkitty logoilla painettuun kirjaan. Digikirjassa rikasteet on upotettu kohtiin, joihin ne liittyvät.

Oppikirjailijat

Markus Hähkiöniemi

Markus Hähkiöniemi toimii matematiikan pedagogiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän on väitellyt matematiikan oppimisesta ja on matematiikan pedagogiikan dosentti. Markus tutkii mm. matemaattista ajattelua, GeoGebran opetuskäyttöä ja luokkahuonevuorovaikutusta. Aiemmin hän on toiminut lukion matematiikan lehtorina. Markus on myös pitkän matematiikan Juuri-sarjan oppikirjailija.

Satu Juhala

Satu Juhala toimii matematiikan, IB-matematiikan ja tietotekniikan opettajana Vantaalla Tikkurilan lukiossa. Lisäksi hän ohjaa Helsingin yliopiston opetusharjoittelijoita sekä suomeksi että englanniksi. Alun perin yliopistouralle tähdännyt Satu päätyi jatkotutkinnon jälkeen opettajaksi, koska hurahti opettamiseen ja opetuksen kehittämiseen opetusharjoittelussa. Omassa työssään hän kehittää jatkuvasti opiskelijalähtöistä opetusta. Satu on myös pitkän matematiikan Juuri-sarjan oppikirjailija.

Sampsa Kurvinen

Sampsa Kurvinen opettaa matematiikkaa Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa. Hänellä on monipuolista kokemusta hyvin erilaisille oppilaille opettamisesta yläkoulussa ja lukiossa sekä matematiikkapainotteisilla että tavallisilla luokilla. Lisäksi Sampsa on mukana järjestämässä kansainvälistä Kenguru-matematiikkakilpailua, jossa on noin kuusi miljoonaa osallistujaa vuosittain. Sampsa on myös lyhyen matematiikan Huippu-sarjan oppikirjailija.

Sari Louhikallio-Fomin

Sari Louhikallio-Fomin on matematiikan opettaja Siilinjärven lukiossa. Hän on toiminut matematiikan opetuksen kehittäjänä ja kouluttajana parin vuosikymmenen ajan. Sari on myös pitkän matematiikan Juuri-sarjan oppikirjailija.

Erkki Luoma-aho

Erkki Luoma-aho on Schildtin lukiossa Jyväskylässä opettava matematiikan lehtori, joka on laatinut aiemmin matematiikan oppimateriaaleja yläkouluun. Hän on GeoGebra-aktiivi, joka on mm. osallistunut ohjelmiston suomentamiseen ja kirjoittanut sen käyttöoppaan. Erkki on aktiivinen myös MAOL ry:n toiminnassa niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Hän on kiinnostunut koulumatematiikan käsitteiden kehittymisestä ja on kirjoittanut verkkojulkaisun matematiikan peruskäsitteiden historiasta. Erkki on myös pitkän matematiikan Juuri-sarjan oppikirjailija.

Jukka Ottelin

Jukka Ottelin on Järvenpään lukion matematiikan opettaja. Hän on ollut pitkään mukana lukion pitkän ja lyhyen matematiikan oppimateriaaliprojekteissa. Opetustyössään Jukka on käyttänyt useita vuosia sähköisiä apuvälineitä ja yksilöllisesti etenevää oppimismenetelmää. Jukka on myös lyhyen matematiikan Huippu-sarjan oppikirjailija.

Kati Parmanen

Kati Parmanen toimii matematiikan ja tietotekniikan opettajana Tikkurilan lukiossa Vantaalla. Lyhyen matematiikan oppimateriaaliprojektissa aiemminkin mukana ollut Kati kokee, että lyhyt matematiikka on hänelle se oma juttu. Lisäksi Kati on MAOL ry:n toinen varapuheenjohtaja ja on osallistunut Opetushallituksen kutsumana LOPS 2016 -sisältötyöhön. Kati on myös lyhyen matematiikan Huippu-sarjan oppikirjailija.

Terhi Raittila

Terhi Raittila on Loimaan lukion matematiikan opettaja, joka on opettanut viime vuosina pääasiassa pitkän matematiikan ryhmiä. Opetuskokemusta täydentää perusopetuksen matematiikan, valmennuskurssien ja kesäkurssien opettajana toimiminen. Terhi on kiinnostunut uusista oppimistavoista ja opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksesta oppimisprosessissa. Terhi on myös pitkän matematiikan Juuri-sarjan oppikirjailija.

Tommi Tauriainen

Tommi Tauriainen on lukion matematiikan ja tietotekniikan opettaja Oulusta. Hän on perehtynyt laskinohjelmistojen ja tietotekniikan käyttämiseen matematiikan opetuksessa. Tommi on myös lyhyen matematiikan Huippu-sarjan oppikirjailija.

Tommi Tikka

Tommi Tikka opettaa pitkää matematiikkaa Kiuruveden lukiossa. Tommi on ollut pitkään mukana tekemässä yläkoulun ja lukion matematiikan oppimateriaaleja. Hän on myös pitkän matematiikan Juuri-sarjan oppikirjailija.

Sari Vallineva

Sari Vallineva on matemaattisten aineiden opettaja Oulusta. Hän on aina tiennyt haluavansa opettajaksi ja nauttii oppimista edistävien ratkaisujen suunnittelusta ja kokeilusta. Sari on myös lyhyen matematiikan Huippu-sarjan oppikirjailija.

Hanna Viljamaa (ent. Halinen)

Hanna Viljamaa on lahtelainen matemaattisten aineiden opettaja. Hän tuo oppimateriaaleihin nuorta näkökulmaa ja ideoita teknologian käytöstä. Hanna on myös lyhyen matematiikan Huippu-sarjan oppikirjailija.