In English

Kurz und gut

B3-saksan oppimateriaalisarja lukioon

Kurz und gut on lyhyen saksan opiskelijoille tarkoitettu kolmivuotinen kirjasarja. Ytimekkään kokonaisuuden tavoitteena on tarjota hyvä peruskielitaito kaikille: opiskelijaa ohjataan hyödyntämään aikaisemmin oppimiaan kieliä ja oppimisstrategioita, etsimään tarvitsemaansa tietoa sekä selviytymään pienelläkin kielitaidolla.

Kurz und gut

ISBN-numero: 9511189107

Osta kirja »»

Opiskelijan materiaalit

Kurz und gut 1-2 Texte

Ensimmäiseen kirjaan sisältyvät perustilanteet ja ihmissuhteet sekä arkielämän kirjo ovat luontevasti mukana. Tekstikirja perustuu juonelliseen tarinaan: itävaltalainen Peter muuttaa Kitzbühelistä Kölniin ja tutustuu mm. uuteen luokkatoveriinsa Michaelaan. Kirjan lopussa on koottuna keskeisten viestintätilanteiden fraasistoa ja minikielioppi, joista opiskelijan on helppo tarpeen vaatiessa tarkistaa haluamiansa yksityiskohtia.

Kurz und gut 3 Texte und Übungen

Kurssikirja sisältää sekä tekstit että harjoitukset. Kirjan alussa on lyhyt kertausjakso kurssien 1 – 2 tapahtumista. Kurssin aihepiirinä ovat mm. vapaa-ajanvietto ja harrastukset.

Kurz und gut 4-6 Texte

Kurssilla 4 tarkastellaan saksalaisen ja suomalaisen nuoren ajatuksia elämästä omassa maassaan sekä harjoitellaan Suomeen liittyvää sanastoa. Lisäksi pohditaan maaseutua ja kaupunkia elinympäristönä ja tutustutaan suurkaupunkeihin Wien ja Berliini.
Kurssi 5 tutustuttaa saksankielisiin tietokonenuoriin Goetheen ja Einsteiniin. Aihepiireinä käsitellään nyky-yhteiskunnan keskeisiä aloja, tekniikkaa ja luonnontieteitä. Harjoitellaan ilmaisemaan ajatuksia vakavissakin kysymyksissä, kuten eläinsuojelussa ja suhtautumisessa huumausaineisiin.
Kurssilla 6 tutustutaan nuorten elämään müncheniläisessä asumisyhteisössä. Tavoitteena on oppia kertomaan harrastuksistaan, omista kiinnostuksen kohteistaan sekä keskustelemaan nuoren aikuisen elämään liittyvistä asioista.

Kurz und gut 7-8 Texte + Abi-bonus

Kurssilla 7 tarkastellaan saksankielistä kulttuuria eri näkökulmista, sekä saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutusta.

Kurssilla 8 käsitellään yksilön elämää, yhteiskuntaa ja tulevaisuutta omassa maassamme, Euroopassa ja koko maapallolla.
Kurssikirjan 7–8 Abi-Bonus-kokonaisuus kertaa ja laajentaa osaamista soveltuen erinomaisesti esim. koulukohtaisten abikurssien materiaaliksi tai itsenäisesti ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. Aihepiirejä ovat mm. viestintä ja kulttuuri. Myös tiede-, tekniikka- ja luontoaiheita sivutaan nuorten näkökulmasta. Harjoituskirjassa on kattava rakenteiden kertauspaketti, jonka ratkaisut löytyvät kirjan takaa.

Kurz und gut 1-2 Übungen

Harjoituskirjoissa opiskelijalle tarjotaan suullisia ja kirjallisia harjoituksia tavoitteena hyvän peruskielitaidon saavuttaminen. Tekstikirjan viestintätilanteiden aktivoiminen on etusijalla. Sanasto kertautuu.
Rakenteiden opettelussa keskitytään perusasioiden harjoitteluun ja kertaamiseen: Kurz und Wichtig -laatikoissa ovat uudet kielioppiasiat ja Alte Witze sekä gute Witze -laatikot kertaavat kurssista 4. alkaen jo opittua kielioppia.
Opiskelijaa ohjataan oman työskentelynsä tarkkailuun ja itsearviointiin (mm.eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkojen valossa) ja kannustetaan itseohjautuvaan opiskeluun.
Kurztipp -laatikoiden avulla opiskelijat saavat opiskelutekniikan ohjausta. Gut und nützlich -osiot välittävät tietoa tavoista, tottumuksista ja arvoista saksankielisissä maissa.

Kurz und gut 4-6 Übungen

Kurz und gut 7-8 Übungen + Abi-bonus

Opettajan materiaalit

Oppilaille

Oppikirjailijat