In English

Koralli (LOPS 2016)

Uutuus lukion biologiaan!

Koralli on selkeä, looginen ja helppolukuinen sarja lukion biologiaan. Korallin opetusta tukeva ja havainnollistava kuvitus auttaa oppimaan. Tutkimuksellinen lähestymistapa innostaa ja tukee myös oman luontosuhteen kehittymistä. Sarjan tehtävät ja digikokeet auttavat opiskelijaa valmistautumaan yo-kokeeseen. Koralli kannustaa ainerajat ylittävään oppimiseen ja ohjaa opiskelijaa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan. Koralli antaa opettajalle runsaasti tukea ja vinkkejä opetukseen.

Digikirja on vaihtoehtona painetulle oppikirjalle.

Tutustu Koralli-kirjojen sisällysluetteloihin >

Tutustu Korallin digikirjan demoon >

Opiskelijan materiaalit

Koralli 1

Koralli 1 Elämä ja evoluutio (BI1)

Kirjassa on neljä jaksoa: Biologia tieteenä, Elämän edellytykset ja ominaisuudet, Miten elämä kehittyi ja Monimuotoinen luontomme. Runsaasti kuvitettu Koralli taustoittaa kiintoisalla tavalla elämän syntyä, siihen liittyviä keskeisiä kemiallisia reaktioita, eliöiden lisääntymistä ja evoluution jatkuvaa kulkua. Kirjan loppuun on koottu keskeinen termistö määritelmineen.

Katso näytesivut täältä.

 

Koralli 2

Koralli 2 Ekologia ja ympäristö (BI2)

Kirja jakautuu kolmeen jaksoon: Ekologian perusteet, Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet sekä Kohti kestävää tulevaisuutta. Kirjassa perehdytään ekologiaan, ekosysteemeihin ja niiden toimintaan, luonnon monimuotoisuuteen ja eritoten ihmisen luonnolle aiheuttamiin uhkiin ja ympäristöongelmiin sekä kestävään kehitykseen ja ekososiaaliseen sivistykseen.

Katso näytesivut täältä.

Koralli 3

Koralli 3 Solu ja perinnöllisyys (BI3)

Kirjassa on neljä jaksoa: Solu tutkimuskohteena, Solujen perusrakenne ja aineenvaihdunta, Geenit ja niiden ilmeneminen sekä Periytymisen perusteet. Kirjassa syvennytään solun toimintojen ja rakenteiden tuntemukseen sekä perehdytään genetiikan ja perinnöllisyyden perusteisiin. Oppimista tukevat kirjan selkeät kuvat ja havainnollistavat kaaviot. Kirjan loppuun on koottu aihepiirin keskeiset käsitteet selityksineen.

Koralli 4

Koralli 4 Ihmisen biologia (BI4)

Käytössäsi tammikuussa 2018.

Koralli 5

Koralli 5 Biologian sovellukset (BI5)

Ilmestyy maaliskuun lopussa 2018.

Digikirja

Opiskelija voi valita oppikirjan tilalle samansisältöisen digikirjan.
Digikirja sisältää kirjan tekstien ja kuvien lisäksi videoita, animaatioita ja interaktiivisia tehtäviä.

Lue lisää Otavan digikirjoista ja tutustu opastusvideoon osoitteessa: www.otava.fi/digikirjat.

Koralli 1 Digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Koralli 2 Digikirja

Koralli 2 Digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Koralli 3 Digikirja

Koralli 3 Digikirja

6 kk:n ja 48 kk:n lisenssit saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineisto

Digiopetusaineiston rungon muodostaa Korallin digikirja. Aineiston avulla voi tunneilla yhdessä tarkastella oppikirjan kuvia ja tutustua videoiden avulla opetettaviin ilmiöihin. Mukana myös oppikirjan tehtävien vastaukset. Digiopetusaineisto tarjoaa lisäksi vinkkejä ja ideoita opetukseen.

Opettaja saa digiopetusaineiston lisenssin käyttäjäetuna, kun kurssin kirja tai digikirja on koulun kirjalistalla.
Digiopetusaineisto on Otavan Opepalvelussa.

  • Koralli 1 digiopetusaineisto, tuote on ilmestynyt
  • Koralli 2 digiopetusaineisto, tuote on ilmestynyt
  • Koralli 3 digiopetusaineisto, tuote on ilmestynyt

Digikokeet

Korallin digikokeet harjoittavat monipuolisesti sähköisessä yo-kirjoituksissa tarvittavia taitoja. Digikokeet sisältävät runsaasti erilaisia oppimistavoitteita testaavia tehtäviä sekä huomioi sähköisen ylioppilaskokeen tehtävätyypit.

Digikokeet voi ostaa Otavan verkkokaupasta koulun tunnuksilla tai Kirjavälityksestä.

Lue lisää Otavan digikokeista täältä!

  • Koralli 1 digikokeet, tuote on ilmestynyt
  • Koralli 2 digikokeet, tuote on ilmestynyt
  • Koralli 3 digikokeet, tuote on ilmestynyt

 

Oppikirjailijat

Kirsi Idänpirtti

Kirsi on biologian, terveystiedon ja maantieteen opettaja Mikkelin lukiosta. Biologian ja terveystiedon yhteisen kosketuspinnan tuntemus, kokemus laajan skaalan oppijoista ja yliopistokokemus antavat vahvan pohjan oppikirjailijuudelle. Kirsi valittiin vuonna 2009 vuoden biologian ja maantieteen opettajaksi. Hänellä on myös ohjaajana tiedekisamenestystä kansainvälisellä tasolla.

Marika Suutarinen

Marika on biologian, kemian ja terveystiedon opettaja Helsingistä, Ressun lukiosta. Marikan vahvuuksia on biologian ja kemian yhteisen kosketuspinnan tuntemus sekä vahva tutkimuksellinen ote sekä yliopistolta että IB-puolelta ja kokemus monenlaisten opiskelijoiden ohjaamisesta.

Pirjo Tuominen

Pirjo on yläkoulun ja lukion biologian ja maantieteen opettaja Padasjoelta. Pirjo tuo mukanaan näkemystä peruskoulun ja lukion välisestä nivelkohdasta. Vahva biologian osaaminen ja näkemys monenlaisen opiskelijan oppimiseen ja lisänä biokemian osaaminen ja yliopistokokemus antavat vahvan pohjan oppikirjatyölle. Pirjo on myös monia kirjoja julkaissut kirjailija.