In English

Forum historia ja yhteiskuntaoppi (LOPS 2016)

Suosittu Forum uudistuu sekä lukion uuden opetussuunnitelman että käyttäjien toiveiden mukaan.

  • Uuden opetussuunnitelman sisältö- ja tuntijakomuutokset on otettu huomioon.
  • Oppikirjojen jäsennystä on parannettu käyttäjäpalautteen perusteella.
  • Tehtävät ja suositut dokumenttiaukeamat on uudistettu.
  • Historian kurssien sisällöissä korostuvat mm. teknologia, tiede ja historian hyödyntäminen.
  • Yhteiskuntatiedon kurssien sisällöt muuttuvat. YH1- ja YH2-kursseilta siirtyy asioita uudelle pakolliselle YH3-kurssille.
  • Yhteiskuntatiedon sisällöt keventyvät ja antavat tilaa opiskelijoita aktivoiville työtavoille.
  • Uudistunut Forum kehittää monilukutaitoa mm. uusia näkökulmia tukevien tulkintalaatikoiden, monipuolisten infograafien, taitoaukeamien ja herättelevän kuvituksen avulla.
  • Jokaisessa luvussa on nettitehtävä, joka ohjaa opiskelijaa hakemaan tietoa, arvioimaan sen lähdettä ja liittämään uuden tiedon aiemmin opittuun.
  • Forum mahdollistaa hyvin yksilöllisen oppimisen, eriyttämisen ja itsenäisen opiskelun.Forumin kanssa on hyvä jatkaa!

Tutustu uudistuneen Forumin sisältöihin
Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Forum 1 Suomalainen yhteiskunta
Forum 2 Taloustieto

Opiskelijan materiaalit

Forumin kurssikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina.

Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Forum I kurssi tarkastelee ihmisen taloudellista toimintaa esihistoriasta nykypäivään. Kurssin aikana tutkaillaan myös ympäristöä, teknologiaa ja aikakausien keskeisiä ilmiöitä, ja sitä miten ne ovat vaikuttaneet ihmisten arkielämään ja yhteiskuntien kehitykseen.

Forum II Kansainväliset suhteet

Forum II kurssi tarkastelee maailmanpolitiikan kehitystä ja tämän päivän maailmaa. Kurssilla korostuvat toisen maailmansodan jälkeiset tapahtumat ja historian suuret linjat.

Forum III Itsenäisen Suomen historia

Forum III kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Euroopan historiaa. Kurssin aikana keskitytään poliittisen historian lisäksi talous-, sosiaali- ja kulttuurihistoriaan. Historian tulkinnallisuus ja historian käyttö politiikan välineenä nousevat vahvasti esiin kurssin teemoissa.

Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 05/2017

Forum V

V Ruotsin itämaasta Suomeksi kevät/2018

Forum VI

VI Maailman kulttuurit kohtaavat kevät/2017

Forum 1 Suomalainen yhteiskunta

Forum 1 tuo esiin yhteiskunnan haasteita ja mahdollisuuksia. Forum kannustaa ajattelemaan ja ottamaan kantaa, sillä yhteiskunnalliset päätökset ovat arvovalintoja, joihin aktiiviset kansalaiset vaikuttavat.

Forum 2 Taloustieto

Forum 2 auttaa lukijaa ymmärtämään nykyhetken talouden ilmiöitä, niiden taustoja ja punnitsemaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Forumista löytyy myös käytännön vinkkejä oman talouden hoitoon.

Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Forum 3 kurssilla tarkastellaan Suomea ja Eurooppaa osana globaalia maailmaa. Kurssilla pohditaan monia tärkeitä kysymyksiä yhteiskuntien, talouden ja kansainvälisen politiikan näkökulmista.

Forum 4 Kansalaisen lakitieto

Forum 4 Kansalaisen lakitieto kevät/2018

Digikirja

Forumin voi valita käyttöönsä painettuna tai sähköisenä. Digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.

Digikirja sisältää printtioppikirjan opetustekstit, kuvat ja tehtävät. Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia ja tallentuvia. Lisäksi digikirjassa on videoita, linkkejä ja havainnollistuksia. Myös oppikirjatekstit voi kuunnella.

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineistot
Forumin opetusaineistoissa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Pedagogiset ideat, havainnollistavat materiaalit ja tehtävien ratkaisut on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Opetusaineistoon on liitetty myös digikirja, jossa ovat mukana kirjaan liittyvät rikasteet ja interaktiiviset digitehtävät.

Digikokeet
Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Niiden avulla opiskelijat tutustuvat uuden yo-kokeen tehtävätyyppeihin. Forumin digikokeista löytyy koetehtäviä sekä historian että yhteiskuntaopin kursseihin.