In English

Fi – Lukion filosofia

Lukion filosofia

Lukion filosofia johdattaa opiskelijan kiehtovalle retkelle maailman salaisuuksiin, ihmisjärjen esittämiin ongelmiin ja etiikan polttaviin kysymyksiin. Sarjan materiaali muodostaa monipuolisen kokonaisuuden, joka tarjoaa innostavan oivaltavia hetkiä filosofian parissa.

Fi – Lukion filosofia

ISBN-numero: 9511199579

Osta kirja »»

Opiskelijan materiaalit

Fi-sarjan oppikirjoissa on opiskelijalähtöinen ote. Filosofian käsitteet ovat selkeästi esillä, ja tehtävät ohjaavat opiskelijaa omaksumaan filosofin tavan ajatella. Ainereaali on otettu huomioon alusta alkaen.

Fi Lukion filosofia 1

Oppikirjassa perehdytään filosofian käsitteisiin, filosofisten kysymysten luonteeseen ja filosofian eri osa-alueisiin. Kysymykset herättävät ajattelemaan. Mikä on filosofian merkitys? Mitä hyötyä siitä on ihmisille? Esillä on myös filosofian erilaisia koulukuntia.

Fi Lukion filosofia 2 etiikka

Oppikirjassa käydään läpi etiikan perusteet, kehitys ja vaikutus elämässämme. Tarkastelun keskiössä ovat nuoren elämään vaikuttavat arvot ja elämänvaiheet.

Fi Lukion filosofia 3 tieto, tiede ja todellisuus

Fi Lukion filosofia 3 tieto, tiede ja todellisuus

Oppikirja pohtii tieteenfilosofian kysymyksiä kokeellisen ja matemaattisen tiedon viitekehyksistä aina tähän päivään asti. Mitä voimme tietää ja miten perustelemme sen, mitä tiedämme?

Fi Lukion filosofia 4 yhteiskuntafilosofia

Oppikirja antaa kattavan kokonaiskuvan länsimaisen yhteiskuntafilosofian suuntauksista. Keskeisinä aiheina ovat oikeudenmukaisen yhteiskunnan luonne sekä yksilö yhteiskunnan jäsenenä ja sen aktiivisena vaikuttajana.

Opettajan materiaalit

Opettajan aineistot

Opettajan aineistot tarjoavat syventävää tietoa oppikirjan aiheista. Innostavat, monipuoliset tehtävät sekä lisämateriaali tukevat ja selventävät käsiteltäviä asioita sekä antavat välineitä filosofiseen keskusteluun ja pohdiskeluun. Opettajan aineistoissa esitellään monipuoliset ja vaihtoehtoiset tuntikohtaiset toimintasuunnitelmat. Lisäksi opettajan aineistoissa on vastauksia oppikirjan tehtäviin.

Oppikirjailijat

Timo Airaksinen
Liisa Lampi