In English

Empiria

Lukion fysiikka

Empiria tuo kokeilumieltä fysiikkaan! Empiriassa toiminta ja teoria käyvät käsi kädessä. Fysiikan käsitteet tulevat opiskelijalle selväksi, kun hän Empirian innostamana tutustuu, tutkii, testaa ja tuumaa.

Empirian tiedot ovat ajan tasalla, ja esimerkiksi ilmastonmuutosta käsitellään ajankohtaisesti. Kuvaajat ovat selkeitä ja tukevat tehokkaasti oppimista. Oman mausteensa opiskeluun antaa Jii Roikosen humoristinen kuvitus.

Empiria

ISBN-numero: 9789511222699

Osta kirja »»

Opiskelijan materiaalit

Empiria 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1

Empiria 1 ohjaa tutustumaan fysiikan lainalaisuuksiin. Kirjassa käsitellään luonnonilmiöitä monipuolisesti ja lisäksi pohditaan, miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa.

Empiria 2 Lämpö FY2

Empiria 2 käsittelee lämpöön ja energiaan liittyviä luonnonilmiöitä ja pohdtaan mm. jäätikön sulamisen vaikutuksia. Teknologia, yhteiskuna ja kestävä kehitys ovat johdonmukaisesti esillä läpi kirjan.

Empiria 3 Aallot FY3

Empiria 3 tarkastelee mm. valon ja äänen ominaisuuksia, äänen spektrejä sekä maanjäristysten synnyttämien aaltojen etenemistä.

Empiria 4 Liikkeen lait FY4

Empiria 4 tarkastelee liikkeen lakeja, energian säilymistä sekä erilaisia voimia. Lisäksi tutustutaan törmäyksiin ja muihin kappaleiden välisiin vuorovaikutuksiin.

Empiria 5 Pyöriminen ja gravitaatio FY5

Empiria 5 tutustuttaa pyörimisen ja ympyräliikken lakeihin sekä gravitaatioon. Lisäksi tarkastellaan planeettojen ja satelliittien liikettä.

Empiria 6 Sähkö FY6

Empiria 6 tarkastelee sähkön peruskäsitteitä, virtapiirejä, sähkökenttiä, kondensaattoreita sekä puolijohteita.

Empiria 7 Sähkömagnetismi FY7

Empiria 7 käsittelee magnetismia, magneettisia ilmiöitä sekä erilaisia magneettikenttiä. Lisäksi tarkastellaan sähkömagneettista induktiota, vaihtovirtaa, energian siirtoa sähkövirran avulla sekä sähkömagneettista viestintää.

Empiria 8 aine ja säteily : FY8

Empiria ohjaa sinut tutustumaan fysiikan lainalaisuuksiin. Kirjassa tutustutaan sähkömagneettiseen säteilyyn, spektreihin, mustan kappaleen säteilyyn sekä valosähköiseen ilmiöön ja röntgensäteilyyn. Lisäksi tarkastellaan dualismia, atomimalleja ja radioaktiivisuutta sekä kerrotaan eri säteilylajeilta suojautumisesta ja säteilyn hyötykäytöstä. Lopuksi tutustutaan hiukkasfysiikkaan ja suhteellisuusteoriaan. Kirjassa on runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä, kokeita ja tehtäviä.

Opettajan materiaalit

Tehtävien ratkaisut

Oppikirjojen kaikkien tehtävien ratkaisut (Empiria 1-8, pdf) saatavilla Otavan Opepalvelusta.

Opettajan materiaali

Opettajan materiaali kursseihin 1 ja 2 sisältää mm. opetusvinkkejä, työtapaehdotuksia, tuntimateriaalia, kokeellisia töitä ja kotitehtäviä, videoita sekä oppikirjan tehtävien ratkaisut. Opettajan materiaalia ei ole kursseihin 3-8.

* Empiria 1 Opettajan materiaali
Muistitikku saatavilla Otavan verkkokaupasta.
* Empiria 2 Opettajan materiaali
Muistitikku on loppuunmyyty. Opettajan materiaali saatavilla Otavan verkkokaupasta ladattavana verkkojulkaisuna 2013.

Empiria 1 opettajan materiaali (VJ)

Empiria 1 -kurssin sähköinen opettajan materiaali. Saatavilla Otavan Opepalvelusta.

Empiria 2 opettajan materiaali (VJ)

Empiria 2 -kurssin sähköinen opettajan materiaali. Saatavilla Otavan Opepalvelusta.

Oppikirjailijat

Kaarle Hämeri
FT, opiskellut ja väitellyt Helsingin Yliopistossa, työskentelee aerosolifysiikan professorina Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella.

Risto Jokinen
FM, työskentelee Kallion lukiossa. Sitä ennen toiminut fysiikan ja matematiikan opettajana Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa ja Länsi-Helsingin lukiossa.

Pasi Ketolainen
FL, opettanut vuodesta 1979, tällä hetkellä työskentelee Järvenpään lukiossa. Toiminut pitkään Otavan oppikirjailijana. MAOL ry:n valitsema vuoden opettaja 2012.

Matti Sallinen
FM, pääaineina sekä matematiikka että fysiikka. Aloitti opettajanuransa 1993. On tällä hetkellä Helsingin kuvataidelukion matematiikan ja fysiikan lehtori.

Martti Sloan
FM, toimii fysiikan lehtorina Kulosaaren lukiossa ja yläasteella (kaksikielinen koulu). Tutkinut suomalaisia fysiikan oppikirjoja.