In English

Culture Café

Lukion A-englanti

Culture Café on erilaisia vaihtoehtoja tarjoava materiaalikokonaisuus A-englannin opiskeluun. Materiaali joustaa opetustilanteen ja opiskelijan tarpeiden mukaan ajasta ja paikasta riippumatta. Kirjoissa on monipuoliset autenttiset tekstit, jotka puhuttelevat opiskelijoita. Opiskeltavista aiheista tarjotaan syventävää ja yleissivistävää tietoa. Opiskelutaidot ovat sarjassa keskeisellä sijalla.

Culture Café

ISBN-numero: 9511178016

Osta kirja »»

Opiskelijan materiaalit

Jokainen tekstikirja teemajaotteluineen on harkittu kokonaisuutensa. Monipuolisuus, yleissivistys, nuoren näkökulma, kielen eri rekisterit ja englannin asema maailmankielenä ovat olleet tärkeitä kriteerejä autenttisia tekstejä valittaessa.

Culture Café Book 1

Oppikirjan aihepiirinä on nuori ja hänen maailmansa: identiteetti, hyvinvointi, ulkonäkö ja asuminen. Jokapäiväistä elämää ja ihmissuhteita keskustellen – jokaisen oppimista tukien. Oppilaan äänite ladattavissa.

Culture Café Book 2

Oppikirjan aihepiirinä on viestintä ja vapaa-aika. Kulttuurien välisiä eroja ja erilaisia harrastuksia – tuoreista näkökulmista, ilman ennakkoluuloja.

Culture Café Book 3

Oppikirjan aihepiirinä on opiskelu ja työ. Mielenkiintoisia ammatteja ja jännittäviä ammattilaisia. Neuvoja opiskeluun ja työelämään

Culture Café Book 4

Yhteiskuntaa ja ympäröivää maailmaa käsittelevät monikulttuuriset tekstit tarjoavat antoisan lähtökohdan keskusteluille elämän peruskysymyksistä: suvaitsevaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta sekä elinympäristömme turvallisuudesta – läheisimpiä ihmissuhteita unohtamatta.

Culture Café Book 5

Oppikirjan aiheena on kulttuuri laaja-alaisesti: kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva meillä ja muualla. Lähtökohtana opiskelijan omakohtainen kulttuurin kokeminen.

Culture Café Book 6

Teemoina oppikirjassa ovat tiede, tekniikan saavutukset ja historia, viestintä sekä talouselämä. Lukustrategioiden vankennusta – vaativat tekstit hallintaan.

Culture Café Book 7

Oppikirjassa tarkastellaan maapallomme oloja kestävän kehityksen näkökulmasta. Aiheina ovat niin ihmisen vaikutus luontoon kuin luonnon vaikutus ihmiseen. Kieliopin tärkeimmät rakenteet kerrataan ja kielitaidon eri osa-alueita vankennetaan systemaattisesti mittavan Revision-osan avulla.

Culture Café Book 8

Kurssissa pureudutaan ajankohtaisiin globaaleihin ilmiöihin ja ongelmiin, myös huumorin ja kaunokirjallisuuden keinoin. Kieliopin kertaus jatkuu uusin tehtävin ja lähestymistavoin. Revision-osassa harjoitellaan mm. tärkeimpien aihekokonaisuuksien sanastoa. Runsaasti päättökokeeseen valmentavaa materiaalia.

Grammar Rules!

Grammar Rules! on lukion englannin kielioppi, joka mahdollistaa joustavan kieliopin opetuksen - opettaja voi käydä läpi rakenteet haluamassaan järjestyksessä ja tahdissa.

Grammar Rules! esittää englannin kielen keskeisimmät säännöt selkeästi ja havainnollisesti. Esimerkit ovat aitoa nykykieltä, tehtävissä tähdätään käyttökieleen. Grammar Rules! tekee mahdolliseksi erilaiset kieliopin opetustavat.

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaaleissa on tehtävien ratkaisujen lisäksi kappalekohtaista taustatietoa ja käsittelyvinkkejä. Jokaista kappaletta varten on runsaasti suullistavia harjoituksia tekstin käsittelyyn ja läksynkuulusteluun.

Opettajan lisämateriaali -osiossa on kalvo- ja monistepohjia työn suunnittelun helpottamiseksi päivä-, ilta- ja etälukiota varten. Eurooppalaisen viitekehyksen ja kielisalkun käsittelyyn on yksityiskohtaiset ohjeet kunkin kurssin oppaassa.

Sähköinen opettajan materiaali
Opettajan oppaiden tehtävien ratkaisusivut ovat saatavissa myös sähköisessä muodossa. Tiedostot saa ladattua rekisteröitymällä Opepalveluun. Samassa osoitteessa ovat myös Grammar Rules! -kirjan opettajan käsikirjassa olevat tehtävien ratkaisut sekä opetuskalvot.

Arviointimateriaalit
Sarjaan kuuluu kattavat kurssikohtaiset arviointimateriaalit monisteena tai CD-ROMina.

Oppikirjailijat

Raquel Benmergui
Anni Lampinen
Sanna Leinonen-Nuorgam
Jaakko Mäki
Teijo Päkkilä
Riitta Silk