In English

Ateljee (LOPS 2016)

Toimivat välineet venäjään!

Ateljee on uuden opetussuunnitelman mukaan laadittu yläkoulun ja lukion B2- ja B3-venäjän oppimateriaali, jonka avulla opiskelija rakentaa monipuolisen venäjän kielen käyttötaidon.

Opiskelija toimii Ateljee-materiaalissa omalla persoonallaan, oppii vertaisiltaan ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ateljeen avulla opiskelija tottuu käyttämään venäjää alusta lähtien vapaasti ja monipuolisesti: puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan itselleen tärkeistä aiheista.

Ateljeen keskeiset teemat käsittelevät nuoria ja heidän kokemusmaailmansa.

Ateljee (LOPS 2016)

ISBN-numero: 9789511277842

Osta kirja »»

Opiskelijan materiaalit

Opiskelijalla on käytössään painettu oppikirja ja mp3-äänite tai digikirja. Äänite sisältää mm. autenttisia “Venäläiset puhuvat” -jaksoja, jotka harjoittavat opiskelijaa ymmärtämään luonnollista puhetta.

Ateljee 1

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3)
Taitotaso A1

Yhdistetty työ- ja tekstikirja, venäjää yläkouluun ja lukioon.

Kirja sisältää yhdeksän aihekokonaisuutta, joita lähestytään kommunikatiivisuuteen ja suulliseen viestintään kannustavien vuorovaikutusmallien ja aihepiirejä tukevien teemasanastojen kautta. Kielitieto on integroitu aihekokonaisuuksien yhteyteen kielitietopaloiksi. Jokaisen aihekokonaisuuden päättää kokoavia tehtäviä sisältävä Kielen kierrättäminen -osio, itsearviointi ja aihekokonaisuuskohtaiset kotitehtävät. Kirjan jälkimmäisen osan muodostavat kielitiedon teoria ja tehtävät sekä laajennettu aihepiirisanasto eli Käyttösanasto. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, jolloin kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta.

Ateljee 1 näytesivut

Ateljee 1 opiskelijan äänite (pakattu zip tiedosto, mp3)

Ateljee 1 opiskelijan äänite (sovellus)

Ateljee 1 -työkirja

Opettajien toivomaan harjoituskirjaan tulee tehtäviä sanaston ja rakenteiden harjoitteluun sekä luetunymmärtämistä harjoittavia tekstejä. Materiaali ilmestyy myös digikirjana.

Ilmestyy syksyksi 2018

Ateljee 2

Venäjää lukioon (kurssit 4–7)
Taitotaso A2

Ateljee 2 -tekstikirja sisältää yhdeksän aihekokonaisuutta, jotka rakentuvat keskustelukysymysten ja niihin liittyvien vastausmallien ympärille. Ateljee 2 -tekstikirjassa opiskelijat tutustuvat erilaisiin tekstilajeihin venäjäksi, oppivat tulkitsemaan ja tuottamaan niitä itse. Tekstilajeina käsitellään kirje, kolumni, ilmoitusteksti, päiväkirjamerkintä, mielipidekirjoitus, runo ja satu. Teemasanastojen lisäksi aihekokonaisuuksiin on liitetty aihepiiriä laajentavat Taskusanakirjat. Käyttösanasto löytyy kirjan lopusta.

Ateljee 2 -työkirja sisältää tehtäviä Ateljee 2 -tekstikirjan aihekokonaisuuksien tekstien pohjalta. Aihekokonaisuudet liittyvät nuorten kokemusmaailmaan ja niissä vertaillaan suomalaista ja venäläistä kulttuuria. Aihekokonaisuuden käynnistävä keskusteluosuus valmistaa käsiteltäviin sanasto- ja sisältötehtäviin. Tehtäväkirja sisältää kuuntelu-, luku-, sanasto- ja kirjoitustehtäviä, sekä kokoavan Kielen kierrättäminen -osuuden, itsearvioinnin ja kotitehtävät. Työkirjan lopussa on runsaasti kielitiedon tehtäviä.

Ateljee 2 tekstikirjan näytesivut

Ateljee 2 työkirjan näytesivut

Ateljee 2 opiskelijan äänite (pakattu zip-tiedosto, mp3)

Ateljee 2 opiskelijan äänite (sovellus)

Ateljee 3

Venäjää lukioon (kurssi 8)
Taitotaso A2

Ateljee-sarjan kolmas kirja toteutetaan täysin digitaalisesti. Kirja on kaksiosainen: toisen osan muodostaa Kurssi 8 ja toisen osan Abi-Ateljee, jossa oppilaat pääsevät harjoittelemaan uutta ylioppilaskoetta varten. Sen lisäksi kirjaan kuuluu laaja työskentelyä tukeva aineistopaketti, joka pitää sisällään aikaisemmista osista kumuloidun sanaston ja kielitiedon.

Ilmestyy 06/2017

Digikirja

Ateljee-oppikirjat ilmestyvät myös digikirjoina. Digikirjassa on sama pedagogisesti laadukas sisältö kuin painetussa kirjassa.

Ateljee 1 Digikirja
Ateljee 1 Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia: osaamisestaan saa välittömän palautteen ja harjoituksia voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Digikirja sisältää äänen sekä äänitystoiminnon, jonka avulla voi äänittää omaa puhettaan ja parikeskusteluja. Sanastoa voi harjoitella monipuolisesti. Uuden kätevän sanastohaun avulla opiskelija löytää nopeasti etsimänsä sanan, sen taivutuksen ja painomerkit. Opiskelua helpottavat myös muistiinpano- ja korostusmahdollisuudet.

Ateljee 2 Digikirja

Ateljee 2 -tekstikirja on saatavana myös digikirjana, jossa on sama sisältö kuin painetussa kirjassa. Mukana on kappaletekstien, sanastojen ja kuunteluharjoitusten äänitteet. Opiskelua helpottavat myös mm. muistiinpanomahdollisuus ja kätevä sanastohaku.

Ateljee 2 Digitehtävät

Ateljee 2 -työkirja on mahdollista hankkia myös digitehtävinä.
• Tehtävät ovat soveltuvin osin interaktiivisia, jolloin ne voi heti tarkistaa.
• Tehtävät sisältävät äänen ja äänitystoiminnon.
• Sanaston harjoitteluun digitehtävät tarjoavat enemmän mahdollisuuksia, mm. kääntökortit sekä piilota ja näytä -tehtävän.

Ateljee 3 Digikirja

Kurssin 8 sisältävän digikirjan oheismateriaaleineen voi ottaa käyttöön lukuvuodeksi 2017–2018. Ateljee 3 Digikirja sisältää myös ylioppilaskirjoituksiin harjoittavan Abi Ateljee -materiaalin.

Ilmestyy 8/2017

Digikirjat ja digitehtävät toimivat tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella. Lisenssiajat ovat 6 kk ja 48 kk.

Opettajan materiaalit

Sarjassa on otettu huomioon opiskelijan kieli- ja opiskelutaitojen kehittyminen. Taitojen karttuessa opiskelija pystyy vähitellen itsenäisempään työskentelyyn kielen parissa, ja opettajan antaman tuen luonne muuttuu. Ateljee 1:ssä aihekokonaisuuksiin liittyvät tehtävät ja ohjeet ovat opettajan digitaalisessa aineistossa, Ateljee 2:ssa opiskelijan työkirjassa.

Ateljee Opettajan digitaalinen aineisto 1
Ateljee Opettajan digitaalinen aineisto sisältää kirjan äänitteen lisäksi myös laajan opettajan tukimateriaalin (mm. ajankäyttösuunnitelma, pelejä, suositeltujen laulujen aakkossanastot) sekä arviointimateriaalin. Myös sarjan pedagoginen tausta, taitopedagogiikka, esitellään aineistossa.

HUOM. Aineisto on päivittynyt keväällä 2016 uuden opetussuunnitelman mukaan. Uutuutena myös Lukupiiri, joka sisältää lyhyitä suorasanaisia tekstejä tehtävineen. Tutustu esimerkkiin

Tutustu demoon tästä >

Ateljee Digikokeet
Kurssista 4 lähtien sarjan arviointimateriaali on saatavana sähköisinä kokeina. Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Ne sisältävät uuden yo-kokeen mukaisia tehtävätyyppejä ja kehittävät monipuolisesti sähköisessä yo-kokeessa tarvittavia taitoja.

Ateljee 1–3 kurssikohtaiset digikokeet ilmestyvät syksyksi 2018.

Oppikirjailijat

Erja Loukkojärvi-El Kamel

Marja Mononen-Aaltonen

Oxana Mustonen (Ateljee 2)

Arina Enckell (Ateljee 3)