In English

Ateljee (LOPS 2016)

Toimivat välineet venäjään!

Ateljee on B2- ja B3-venäjän oppimateriaalikokonaisuus, jonka avulla kielen käyttötaito kehittyy yhdessä tekemällä: kuuntelemalla, puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla.

Opiskelija toimii Ateljeessa omana itsenään ja viestii itselleen merkityksellisistä asioista vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ateljeen avulla opiskelija pääsee käyttämään kieltä alusta alkaen ja kokee venäjän opiskelun palkitsevaksi.

Sarja on mitoitettu niin, että opiskelija ehtii omaksua valmiudet jokapäiväiseen viestintään, hankkia vankat taidot tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä sekä valmistautua ylioppilaskirjoituksiin.

Tutustu tästä Ateljee-sarjan LOPS-esitteeseen.

Ateljee (LOPS 2016)

ISBN-numero: 9789511277842

Osta kirja »»

Opiskelijan materiaalit

Opiskelijalla on käytössään painettu oppikirja ja mp3-äänite tai digikirja. Äänite sisältää mm. autenttisia “Venäläiset puhuvat” -jaksoja, jotka harjoittavat opiskelijaa ymmärtämään luonnollista puhetta.

Ateljee 1

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3)
Taitotaso A1
Kirjan yhdeksän aihekokonaisuutta antavat mallit kielen käyttöön ja tehtäviä kielitaidon johdonmukaiseen kartuttamiseen. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, ja niiden avulla kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta. Kirja sisältää myös autenttisia Venäläiset puhuvat –jaksoja ja luontevaan kielenkäyttöön ohjaavia keskustelusanoja ja –ilmauksia. Sarjan alussa pääpaino on puhutussa kielessä, mutta keväällä 2016 päivittyvä Opettajan digitaalinen aineisto tarjoaa uutuutena Lukupiirin, jonka lyhyiden suorasanaisten tekstien avulla voidaan harjoitella kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Ateljee 1 on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan opiskeluun ryhmässä.

Ateljee 1 näytesivut

Ateljee 1 opiskelijan äänite (pakattu zip tiedosto, mp3)

Ateljee 1 opiskelijan äänite (sovellus)

Ateljee 2

Venäjää lukioon (kurssit 4–7)
Taitotaso A2
Sarjan toiseen osaan kuuluvat erillinen tekstikirja ja työkirja.
Työskentelyn lähtökohtana ovat erilaiset tekstilajit. Tekstit on valittu niin, että ne kehittävät opiskelijan taitoja tulkita puhuttua ja kirjoitettua venäjää ja antavat samalla malleja omille, kyseistä tekstilajia edustaville tuotoksille.
Ateljee 2:ssa on yhdeksän nuorten kokemusmaailmaan liittyvää aihekokonaisuutta. Aiheita lähestytään suomalaista ja venäläistä kulttuuria vertaillen. Kukin kokonaisuus alkaa keskusteluosuudella, joka valmistaa sanastollisesti ja sisällöllisesti kokonaisuuteen sisältyvän tekstin lukemiseen.

Ateljee 2 tekstikirjan näytesivut

Ateljee 2 työkirjan näytesivut

Ateljee 2 opiskelijan äänite (pakattu zip-tiedosto, mp3)

Ateljee 2 opiskelijan äänite (sovellus)

Ateljee 3

Venäjää lukioon (kurssi 8)
Taitotaso A2

Materiaali valmistaa opiskelijaa ylioppilaskokeeseen. Kielitaitoa ja oikeakielisyyttä hiotaan edelleen. Materiaali sisältää uuden ylioppilaskokeen tyyppisiä tehtäviä sekä ohjeita opettajajohtoisen, yhteisen ja itsenäisen työskentelyn lomittamiseen.

Ateljee 3 ilmestyy keväällä 2017.

Digikirja

Ateljee-oppikirjat ilmestyvät myös digikirjoina. Digikirjassa on sama pedagogisesti laadukas sisältö kuin painetussa kirjassa.

Ateljee 1 Digikirja
Ateljee 1 Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia: osaamisestaan saa välittömän palautteen ja harjoituksia voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Digikirja sisältää äänen sekä äänitystoiminnon, jonka avulla voi äänittää omaa puhettaan ja parikeskusteluja. Sanastoa voi harjoitella monipuolisesti mm. kääntökorttien avulla. Uuden kätevän sanastohaun avulla opiskelija löytää nopeasti etsimänsä sanan, sen taivutuksen ja painomerkit. Opiskelua helpottavat myös muistiinpano- ja korostusmahdollisuudet.

Ateljee 2 Digikirja

Ateljee 2 -tekstikirja on saatavana myös digikirjana, jossa on sama sisältö kuin painetussa kirjassa. Mukana on kappaletekstien, sanastojen ja kuunteluharjoitusten äänitteet. Opiskelua helpottavat myös mm. muistiinpanomahdollisuus ja kätevä sanastohaku.

Ateljee 2 Digitehtävät

Ateljee 2 -työkirja on mahdollista hankkia myös digitehtävinä.
• Tehtävät ovat soveltuvin osin interaktiivisia, jolloin ne voi heti tarkistaa.
• Tehtävät sisältävät äänen ja äänitystoiminnon.
• Sanaston harjoitteluun digitehtävät tarjoavat enemmän mahdollisuuksia, mm. kääntökortit sekä piilota ja näytä -tehtävän.

Digikirjat ja -tehtävät toimivat tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella. Lisenssiajat ovat 6 kk ja 48 kk.

Opettajan materiaalit

Sarjassa on otettu huomioon opiskelijan kieli- ja opiskelutaitojen kehittyminen. Taitojen karttuessa opiskelija pystyy vähitellen itsenäisempään työskentelyyn kielen parissa, ja opettajan antaman tuen luonne muuttuu. Ateljee 1:ssä aihekokonaisuuksiin liittyvät tehtävät ja ohjeet ovat opettajan digitaalisessa aineistossa, Ateljee 2:ssa opiskelijan työkirjassa.

Ateljee Opettajan digitaalinen aineisto 1
Ateljee Opettajan digitaalinen aineisto sisältää kirjan äänitteen lisäksi myös laajan opettajan tukimateriaalin (mm. ajankäyttösuunnitelma, pelejä, suositeltujen laulujen aakkossanastot) sekä arviointimateriaalin. Myös sarjan pedagoginen tausta, taitopedagogiikka, esitellään aineistossa.

HUOM. Aineisto päivittyy keväällä 2016 uuden opetussuunnitelman mukaan. Uutuutena myös Lukupiiri, joka sisältää lyhyitä suorasanaisia tekstejä tehtävineen. Tutustu esimerkkiin

Tutustu demoon tästä >

Ateljee Digikokeet
Kurssista 4 lähtien sarjan arviointimateriaali on saatavana sähköisinä kokeina. Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Ne sisältävät uuden yo-kokeen mukaisia tehtävätyyppejä ja kehittävät monipuolisesti sähköisessä yo-kokeessa tarvittavia taitoja.

Oppikirjailijat

Erja Loukkojärvi-El Kamel

Marja Mononen-Aaltonen

Oxana Mustonen (Ateljee 2)

Arina Enckell (Ateljee 3)