In English

Zenit (GLP16) – Geografi

Geografi för gymnasiet

Nya Zenit motsvarar den nya läroplanen. Alla områden som nämns i läroplanen behandlas i läromedlet, allt från ortsnamn till geomedia. Vid förnyelsen av läromedlet har man också beaktat användarresponsen. Zenit är ett modernt och inspirerande läromedel, som ligger nära de ungas vardag. Innehållet består av aktuell information om miljöfrågor, världsläget och framtidens möjligheter. Illustrationerna är av hög kvalitet och bidrar till att öka intresset för geografi. Bilderna kopplar till ämnet som behandlas, de illustrerar fenomen och befrämjar inlärningen.

Studentmaterial

Zenit 1 En värld i förändring

Zenit 1 är ett läromedel för den obligatoriska kursen i geografi, som berättar om en värld i förändring. Läromedlet behandlar globala riskområden med hänsyn till risker som berör naturen, miljön och mänskligheten. Kursen behandlar även den positiva utveckling som sker och möjligheterna till att minska, hantera och förutse olika risker. I läromedlet diskuteras t.ex. på vilket sätt man kan förutse extrema väderfenomen och hur man kan anpassa sig till tillväxten av megastäder.

Bekanta dig med nya Zenit 1!

Zenit 2 Den blå planeten

Zenit 2 Den blå planeten introducerar ämnet naturgeografi via aktuella texter och vackra, insformativa bilder. Läromedlet behandlar naturens system och växelverkan mellan naturen och människan. Fokus ligger på kunskaper som behövs för att förstå orsakssammanhangen i naturen och frågor som rör miljöförändringarna i dagens värld.

Bekanta dig med Zenit 2!

Zenit 3 En gemensam värld

Utkommer sommaren 2017.

Zenit 4 Geomedia

Utkommer hösten 2017.

Digibok

Zenit 1 En värld i förändring digibok

Zenit 1 En värld i förändring digibok har utkommit!

Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter. Alla texter är inlästa.

Zenit 2 Den blå planeten digibok

Zenit 2 digibok har utkommit!

Zenit 3 En gemensam värld digibok

Lärarmaterial

Zenit 1 och 2 digitalt lärarmaterial har utkommit. Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material.

Läraren får tillgång till uppdaterade digiprov. De nya digiproven för kurs 1 och 2. Digiproven till den gamla serien finns till skolornas förfogande hela läsåret 2016–2017. Läs mera om digiproven här>

Författare

Nina Brander
Sina Hiekka
Arttu Paarlahti
Christina Ruth
Olli Ruth