In English

Zenit (GLP16) – Geografi

Geografi för gymnasiet

Nya Zenit motsvarar den nya läroplanen. Alla områden som nämns i läroplanen behandlas i läromedlet, allt från ortsnamn till geomedia. Vid förnyelsen av läromedlet har man också beaktat användarresponsen. Zenit är ett modernt och inspirerande läromedel, som ligger nära de ungas vardag. Innehållet består av aktuell information om miljöfrågor, världsläget och framtidens möjligheter. Illustrationerna är av hög kvalitet och bidrar till att öka intresset för geografi. Bilderna kopplar till ämnet som behandlas, de illustrerar fenomen och befrämjar inlärningen.

Studentmaterial

Zenit 1 En värld i förändring

Zenit 1 är ett läromedel för den obligatoriska kursen i geografi, som berättar om en värld i förändring. Läromedlet behandlar globala riskområden med hänsyn till risker som berör naturen, miljön och mänskligheten. Kursen behandlar även den positiva utveckling som sker och möjligheterna till att minska, hantera och förutse olika risker. I läromedlet diskuteras t.ex. på vilket sätt man kan förutse extrema väderfenomen och hur man kan anpassa sig till tillväxten av megastäder.

Bekanta dig med nya Zenit 1!

Zenit 2 Den blå planeten

Zenit 2 Den blå planeten introducerar ämnet naturgeografi via aktuella texter och vackra, insformativa bilder. Läromedlet behandlar naturens system och växelverkan mellan naturen och människan. Fokus ligger på kunskaper som behövs för att förstå orsakssammanhangen i naturen och frågor som rör miljöförändringarna i dagens värld.

Bekanta dig med Zenit 2!

Zenit 3 En gemensam värld

Zenit 3 En gemensam värld introducerar dig till humangeografin via aktuella texter och infografik. Humangeografi studerar människans verksamhet på jorden, skillnader mellan olika regioner och bruket av naturresurser samt våra utmaningar inför framtiden. Den här typen av kunskap behöver du om du vill förstå och kritiskt tolka nyheter och påståenden som medierna förmedlar om världen och samhället.

Har utkommit!

Zenit 4 Geomedia

Utkommer i mars 2018.

Digibok

Zenit 1 En värld i förändring digibok

Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter. Alla texter är inlästa.

Zenit 1 En värld i förändring digibok har utkommit!

 

Zenit 2 Den blå planeten digibok

Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter. Alla texter är inlästa.

Zenit 2 digibok har utkommit!

Zenit 3 En gemensam värld digibok

Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter. Alla texter är inlästa.

Zenit 3 digibok har utkommit.

Zenit 4 Geomedia digibok

Zenit 4 digibok utkommer i april 2018.

Lärarmaterial

Zenit digitalt material för läraren

Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material.

  • Zenit 1 lärarmaterial har utkommit.
  • Zenit 2 lärarmaterial har utkommit.
  • Zenit 3 lärarmaterial utkommer till period 2, hösten 2017.

Bekanta dig med materialet gratis i 30 dagar i Otavas lärarrum>

Zenit digiprov

Zenit digiprov innehåller uppgifter av samma slag som i de kommande elektroniska studentproven. De utvecklar också mångsidigt färdigheter som behövs inför de elektroniska studentproven.

Du kan köpa digiproven från Otavas nätbutik med skolans egna inloggningskoder eller via Kirjavälitys.

Läs mera om Otavas digiprov här>

  • Zenit 1 digiprov har utkommit
  • Zenit 2 digiprov har utkommit
  • Zenit 3 digiprov har utkommit

Författare

Nina Brander
Sina Hiekka
Arttu Paarlahti
Christina Ruth
Olli Ruth