In English

Titan 7–9 Fysik och kemi

Titan är en ny läromedelsserie i fysik och kemi för årskurs 7–9. I Titan presenteras stoffet på ett tydligt sätt som beaktar elevernas ålder och nivå. Uppgiftshelheterna lämpar sig för elever som lär sig på olika sätt.

Titan gör det möjligt att ha en lugn takt i undervisningen. De tillhörande filmklippen stöder undervisningen och hjälper dig att ta reda på hurdana förhandskunskaper eleverna har. Experimenten konkretiserar de fenomen ni läser om och utvecklar elevernas tänkande. Titan stöder ett experimentellt arbetssätt och ger eleverna möjlighet till egna insikter. Eleverna deltar i planeringen av experimenten. Förutom traditionella uppgifter innehåller läromedlet uppgifter som bygger på simuleringar.

Titan fysik 7–9 har utkommit.
Titan kemi 7–9 har utkommit.

Titan följer den nya läroplanen.

Elevmaterial

I elevböckerna har vi samlat all teori som eleverna ska gå igenom i fysiken och kemin under årskurs 7–9. Läroböckerna finns också i digitalt.

I serien Titan ingår därtill digitala uppgifter för respektive årskurs. Uppgifterna går från enklare till svårare, vilket gör att de lämpar sig för både elever som behöver stöd och elever som behöver mer utmaning. Materialet innehåller också elevarbeten, undersökningar och simuleringar som utförs digitalt. I materialet finns modellsvar till alla uppgifter.

Fysik

Läroboken Titan Fysik 7–9 innehåller all teori för fysikundervisningen i årskurs 7–9. Ni kan arbeta med kapitlen enligt skolans egen läroplan och timfördelning i den ordning ni själv vill. Bokens tydliga uppbyggnad gör det enkelt att differentiera undervisningen.

Kemi

Läroboken Titan Kemi 7–9 innehåller all teori för kemiundervisningen i årskurs 7–9. Ni kan arbeta med kapitlen enligt skolans egen läroplan och timfördelning i den ordning ni själv vill. Bokens tydliga uppbyggnad gör det enkelt att differentiera undervisningen.

Digibok

Titan fysik och kemi är också tillgängliga digitalt.

Digiböckerna har berikats med filmer som spelats in enkom för Titan. Klippen spelades in på Rockway i Ilmala. Digiboken innehåller samma uppgift som läroboken men i digital form. Facit till alla uppgifter finns i det digitala lärarmaterialet, där du också hittar modellprov och modifierbara provuppgifter.

Titan fysik 7–9 digibok

Titan fysik 7–9 digibok har samma innehåll som den tryckta boken Titan fysik 7–9.

Har utkommit! Testa gratis i 30 dagar i Otavas lärarrum!

Titan fysik digiuppgifter 1

Digiuppgifter 1 innehåller uppgifter kapitlen Fysikens värld och Ljus och ljud.

Har utkommit! Testa gratis i 30 dagar i Otavas lärarrum!

Titan fysik digiuppgifter 2

Digiuppgifter 2 innehåller uppgifter till kapitlen Kraft och rörelse samt Värme.

Utkommer hösten 2017.

Titan fysik digiuppgifter 3

Digiuppgifter 3 innehåller uppgifter till kapitlen Elektricitet och magnetism samt Universum.

Utkommer sommaren 2018.

Titan kemi 7–9 digibok

Titan kemi 7–9 digibok har samma innehåll som den tryckta boken Titan kemi 7–9.

Har utkommit! Testa gratis i 30 dagar i Otavas lärarrum!

Titan kemi digiuppgifter 1

Digiuppgifter 1 innehåller uppgifter till kapitlen Kemins värld samt Luft och vatten.

Har utkommit! Testa gratis i 30 dagar i Otavas lärarrum!

Titan kemi digiuppgifter 2

Digiuppgifter 2 innehåller uppgifter till kapitlen Från atomer till kemiska föreningar, Kolets kemi och Kemi hemma.

Utkommer sommaren 2018.

Titan kemi digiuppgifter 3

Digiuppgifter 3 innehåller uppgifter till kapitlen Salter och metaller samt Tillämpa kemi.

Utkommer sommaren 2018.

Lärarmaterial

Det digitala lärarmaterialet stöder läraren att plnera och genomföra lektionerna. Materialet innehåller bland annat:

  • Filmklipp som konkretiserar fenomen i både fysiken och kemin.
  • Bakgrundinformation om undersökningarna och experimenten i boken
  • Digiboken
  • Facit till alla uppgifter
  • Modellprov och provuppgifter

Titan fysik lärarmaterial publiceras vecka 33.
Titan kemi lärarmaterial publiceras vecka 34.

Materialet använd via Otavas lärarrum.