In English

Liv 7–9 Biologi

Liv är en rejäl och uppmuntrande serie i biologi. Seriens klara, lättlästa och inspirerande text samt välgenomtänkta illustration stöder inlärningen. Liv uppmuntrar eleven att forska och att reflektera. Seriens layout är visuell på ett nytt sätt. Den inspirerande texten och bilderna rycker läsaren med i biologins värld.

Materialet är tillgängligt i både tryckt och digital form.

Liv följer den nya läroplanen. Läs mer >

Elevmaterial

Liv Livet

Liv Livet utforskar grundläggande fenomen i livet, jämför organismers strukturer, fysiologiska funktioner och anpassning till miljön. Med hjälp av boken lär du känna organismsamhällets grundstruktur. Dessutom behandlas organismsamhällets uppbyggnad och utveckling.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Liv Livet arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Liv Skogen

Liv Skogen utforskar skogens ekosystem och fördjupar oss i betydelsen av ekosystem. Boken behandlar även organismernas anpassning till sin miljö och samspelet mellan dem, samt livsmiljöernas mångfald.

Liv Skogen har utkommit!

Liv Skogen arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken.

Utkommer i april 2017.

Liv Människan

Liv Människan behandlar människans uppbyggnad, fysiologiska funktioner och reglersystem, samt människans fortplantning, tillväxt och utveckling. Dessutom berättar boken om grunderna i genetik och bioteknik, och den fördjupar våra kunskaper i evolution och livets uppkomst.

Utkommer i januari 2018.

Liv Människan arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken.

Utkommer i januari 2018.

Digibok

Digiboken har samma innehåll som den vanliga läroboken, men här finns dessutom extramaterial som videor och inlästa texter.

Lärare och elever har deltagit i framställandet av våra digiböcker. Utvecklingsarbetet fortsätter utgående från användarnas respons. Då nya funktioner i digiboken tas i bruk uppdateras även redan köpta användarlicenser.

Bekanta dig med digiboken via Otavas Lärarrum>

Liv Livet digibok

Digiboken har samma innehåll som den vanliga läroboken, men här finns dessutom extramaterial som videor och inlästa texter.

Liv Livet digiboken Har utkommit!

Liv Livet digiuppgifter

Digiuppgifterna har samma innehåll som arbetsboken. Digiuppgifterna görs elektroniskt och svaren kontrolleras automatiskt av programmet.

Liv Livet digiuppgifterna har utkommit!

Liv Skogen digibok

Liv Skogen digiboken utkommer 2017.

Liv Skogen digiuppgifter

Liv Skogen digiuppgifterna utkommer 2017.

Liv Människan digibok

Liv Människan digiboken utkommer 2018.

Liv Människan digiuppgifter

Liv Människan digiuppgifterna utkommer 2018.

Digitalt material

Till serien finns ett digitalt lärarmaterialet. Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat pedagogiska tips till läraren, facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material. Alla skolor som tar i bruk Liv Skogen 2017 får materialet som ansluter sig till Liv Skogen som användarförmån. Ta kontakt med laromedel@otava.fi ifall din skola inte fått tillgång till Liv Skogen digitalt material för läraren!

Författare

Heikki Arponen
Ulla Haapanen
Tiina Häggström
Sanna Jortikka
Matti Leinonen
Teuvo Nyberg