In English

Land 7–9 Geografi

Land är en ny läroboksserie i geografi som fördjupar sig i ämnet via natur- och kulturgeografiska fenomen, istället för att ha en traditionell regionsgeografisk synvinkel. Kartorna och den tilltalande illustrationen har en betydande roll i läroboken.

Förutom läroboken har serien också en arbetsbok och ett mångsidigt digitalt material.

Land följer den nya läroplanen. Läs mer >

Elevmaterial

Land 7 Livets planet

Land 7 Livets planet bekantar oss med olika naturfenomen och samspelet mellan människa och natur på vår planet. Boken berättar lättöverskådligt om bl.a. jordens klimat och vegetation, samt om hydrosfären och litosfären och deras inverkan på förhållandena på planeten. I slutet av boken studeras även geografisk forskning.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Land 7 arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken. Uppgifterna fördjupar elevens geografiska kunskaper.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Land 8 Världen vårt hem

Land 8 Världen vårt hem fokuserar på mänsklig aktivitet och dess inverkan på vår miljö. Viktiga teman är bl.a. befolkningstillväxten, kulturer och konflikter, naturresurser och näringsgrenar, de rikas värld och de fattigas värld, hållbar utveckling och framtidsutsikter. I slutet av boken studeras även geografisk forskning.

Har utkommit och skickas till skolorna vecka 16/2017.

Land 8 arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken. Uppgifterna fördjupar elevens geografiska kunskaper.

Har utkommit!

Land 9 Finland i världen

Utkommer i januari 2018.

Land 9 arbetsbok

Utkommer i januari 2018.

Digibok

Lärare och elever har deltagit i framställandet av våra digiböcker. Utvecklingsarbetet fortsätter utgående från användarnas respons. Då nya funktioner i digiboken tas i bruk uppdateras även redan köpta användarlicenser.

Bekanta dig med digiboken via Otavas Lärarrum>

Land 7 Livets planet digibok

Digiboken har samma innehåll som den vanliga läroboken, men här finns dessutom extramaterial som videor och inlästa texter.

Land 7 Livets planet digiboken har utkommit!

Land 7 Livets planet digiuppgifter

Digiuppgifterna har samma innehåll som arbetsboken. Digiuppgifterna görs elektorniskt och materialet innehåller bla. egenskaper som automatisk kontrollering av svar.

Land 7 Livets planet digiuppgifterna har utkommit!

Land 8 Världen vårt hem digibok

Digiboken har samma innehåll som den vanliga läroboken, men här finns dessutom extramaterial som videor och inlästa texter.

Land 8 Världen vårt hem digiboken har utkommit!

Land 8 Världen vårt hem digiuppgifter

Land 8 Världen vårt hem digiuppgifterna har utkommit!

Land 9 Finland i världen digibok

Digiboken har samma innehåll som den vanliga läroboken, men här finns dessutom extramaterial som videor och inlästa texter.

Land 9 Finland i världen digiboken utkommer 2018.

Land 9 Finland i världen digiuppgifter

Land 9 Finland i världen digiuppgifterna utkommer 2018.

Digitalt material

Till serien finns ett digitalt lärarmaterialet. Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat pedagogiska tips till läraren, facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material. Materialet använd via Otavas lärarrum, där det också går att testa det gratis i 30 dagar.

Alla skolor som tar i bruk Land Världen vårt hem får det material som ansluter sig till Land Världen vårt hem som användarförmån. Materialet har utkommit och lyfts upp i Otavas Lärarrum till de skolor som beställt de tryckta böckerna.

Författare

Heidi Fabritius
Sanna Jortikka
Laura-Leena Mäkinen
Tiia Nikkanen