In English

Korall – Biologi

Biologi för gymnasiet

Korall är en klar, logisk och lättläst läromedelsserie i biologi för gymnasiet. Illustrationerna stöder och visualiserar undervisningen och underlättar på så vis inlärandet. Korall uppmuntrar att forska och stöder läsarens relation till naturen. Tillhörande uppgifter och digiprov underlättar förberedelserna inför studentskrivningen. Korall uppmuntrar till gränsöverskridande lärande.

Korall är tillgänglig både i tryckt och digital form.

Studentmaterial

Korall 1 Livet och evolutionen

Korall Livet och evolutionen (Bi1) är indelad i fyra avsnitt: Biologin som vetenskap, Livets förutsättningar och egenskaper, Livets uppkomst och Vår mångsidiga natur. Korall ger en intressant inblick i hur livet uppstod ur de kemiska reaktionerna, hur organismerna blev flera och evolutionen framskred. I materialet finns de viktiga termerna samlade i en begreppsförteckning.

Bekanta dig med Korall 1!

Korall 2

Korall Ekologi och miljö (BI2) är indelad i tre avsnitt; Ekologins grunder, Miljöproblem: Vad beror de på och hur kan vi lösa dem?, och Mot en hållbar framtid. Det första avsnittet fokuserar på ekologi, ekosystem och hur de fungerar. Det andra behandlar naturens mångfald och särskilt de hot och miljöproblem människan orsakar. Ämnet för det tredje avsnittet är hållbar utveckling och ekosocial bildning.

Bekanta dig med Korall 2!

Korall 3

Korall 3 Cellen och ärftligheten (BI3) är indelad i fyra avsnitt: Att studera celler, Cellens grundstruktur och ämnesomsättning, Generna och deras uttryck och Ärftlighetens grunder. I läromedlet presenteras cellens funktioner och strukturer på ett djupare plan. Dessutom ger läromedlet en inblivk i genetiken och ärftlighetens grunder på ett månsidigt sätt. Bokens tydliga bilder och diagram stöder inlärningen.

Har utkommit och skickats till skolorna vecka 24.

Bekanta dig med Korall 3!

Korall 4

Korall 4 Människans biologi (BI4) utkommer i april 2018.

Korall 5

Korall 5 Biologins tillämpningar (BI5) utkommer sommaren 2018.

Digibok

Korall 1 digibok

Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter. Alla texter är inlästa!

Korall 1 digiboken har utkommit och finns att köpa som 6 månader och 48 månaders licens i välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar.

Korall 2 digibok

Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter. Alla texter är inlästa!

Korall 2 digiboken har utkommit och finns att köpa som 6 månader och 48 månaders licens i välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar.

Korall 3 digibok

Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter. Alla texter är inlästa!

Korall 3 digiboken har utkommit och finns att köpa som 6 månader och 48 månaders licens i välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar.

Korall 4 digibok

Utkommer på våren 2018.

Lärarmaterial

Korall digitalt material för läraren

Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material.

  • Korall 1 lärarmaterial har utkommit.
  • Korall 2 lärarmaterial har utkommit.
  • Korall 3 lärarmaterial har utkommit.

Du kan testa materialet gratis i 30 dagar i Otavas lärarrum >

Korall digiprov

Korall digiprov innehåller uppgifter av samma slag som i de kommande elektroniska studentproven. De utvecklar också mångsidigt färdigheter som behövs inför de elektroniska studentproven.

Du kan köpa digiproven från Otavas nätbutik med skolans egna inloggningskoder eller via Kirjavälitys.

Läs mera om Otavas digiprov här>

  • Korall 1 digiprov har utkommit
  • Korall 2 digiprov har utkommit
  • Korall 3 digiprov har utkommit

Författare

Kirsi Idänpirtti
Marika Suutarinen
Pirjo Tuominen

Svensk översättning:
Korall 1 Gunilla Stenfors
Korall 2 Katja Bargum
Korall 3 Annika Luther
Korall 4 Katja Bargum