In English

Korall – Biologi

Biologi för gymnasiet

Korall är en klar, logisk och lättläst läromedelsserie i biologi för gymnasiet. Illustrationerna stöder och visualiserar undervisningen och underlättar på så vis inlärandet. Korall uppmuntrar att forska och stöder läsarens relation till naturen. Tillhörande uppgifter och digiprov underlättar förberedelserna inför studentskrivningen. Korall uppmuntrar till gränsöverskridande lärande.

Korall är tillgänglig både i tryckt och digital form.

Studentmaterial

Korall 1 Livet och evolutionen

Korall Livet och evolutionen är ett läromedel för gymnasiets första kurs i biologi. Läromedlet är indelat i fyra avsnitt: Biologin som vetenskap, Livets förutsättningar och egenskaper, Livets uppkomst och Vår mångsidiga natur. Korall ger en intressant inblick i hur livet uppstod ur de kemiska reaktionerna, hur organismerna blev flera och evolutionen framskred. I materialet finns de viktiga termerna samlade i en begreppsförteckning.

Korall 2

Utkommer i november 2016.

Korall 3

Utkommer sommaren 2017.

Korall 4

Utkommer sommaren 2017.

Korall 5

Utkommer våren 2018.

Digital bok

Korall 1 digibok

Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter. Alla texter är inlästa!

Korall 1 digiboken har utkommit!

Korall 2 digibok

Korall 2 digibok utkommer i oktober 2016.

Lärarmaterial

Korall 1 digitalt lärarmaterial har utkommit! Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material. Alla skolor som tagit i bruk serien 2016 får det här materialet som användarförmån. Ta kontakt med laromedel@otava.fi ifall din skola inte fått tillgång till Korall digitalt material för läraren!

Författare

Kirsi Idänpirtti
Marika Suutarinen
Pirjo Tuominen