In English

Karlavagnen 1–6

Otavas succéserie utkommer nu parallellt på finska och svenska.

Karlavagnen utvecklar elevens matematiska tänkande på ett systematiskt sätt. Eleverna får i maklig takt lära sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter. De får även lösa matematiska problem, undersöka, programmera och på annat sätt fördjupa sina kunskaper.

Inlärningen sker med hjälp av varierande arbetssätt och verktyg, såväl självständigt som i samarbete. Det digitala materialet konkretiserar och fördjupar inlärningen.

Karlavagnen har utarbetats utgående från de nya läroplanerna som träder i kraft 2016. Läs mer >

Elevmaterial

Karlavagnen 1a

I Karlavagnen 1a får eleverna bekanta sig med och öva på talområdet 0–10, uppdelning av tal och sambandet mellan addition och subtraktion.

Lektionen byggs upp kring en ramberättelse och en samtalsbild som introducerar eleven till det centrala innehållet. Därefter kan eleven ta itu med grunduppgifter, fördjupning, problemlösning eller olika aktiviteter både ensam och tillsammans. Eleverna erbjuds också möjlighet att spela, undersöka och förankra matematiken i vardagen. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 1a!

Karlavagnen 1b

I Karlavagnen 1b får eleverna lära sig klockslag, geometri och tiotalsövergång. Tillsammans med Emma, Atte, Kasse och Kurre får de räkna ända upp till hundra!

Bekanta dig med Karlavagnen 1b!

Karlavagnen 2a

Under höstterminen i årskurs 2 lär eleverna sig multiplicera, öva på division och undersöka geometriska kroppar och planfigurer. De bekantar också sig med grunderna i programmering genom spel och lekar.

Bekanta dig med Karlavagnen 2a!

Karlavagnen 2b

Under vårterminen i årskurs 2 lär sig eleverna klockslag, multiplikation och att mäta.

Boken har gått i tryck och utkommer 5.12.

Bekanta dig med Karlavagnen 2b!

Karlavagnen 3a

I Karlavagnen 3a får eleverna lära sig multiplikation och division med uppställning, multiplikationstabellerna 2–10 och klockslag.

Differentieringen är inbyggd i bokens struktur. Utöver grunduppgifter finns här stjärnuppgifter på olika nivå, tankenötter och projektuppgifter, som kan användas för ämnesintegrering. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 3a!

Karlavagnen 3b

I Karlavagnen 3b övas division, bråktal, geometri och att mäta längd. I lärobokens illustration får vi följa med de från höstterminen bekanta karaktärernas Attes, Emmas, Kasses och Kurres äventyr.

Bekanta dig med Karlavagnen 3b!

Karlavagnen 4a

I Karlavagnen 4a lär sig eleverna räkneordning, att räkna med tusental och mer om division. Dessutom bekantar sig eleverna med koordinatsystem, symmetri och spegelbilder.

Bekanta dig med Karlavagnen 4a!

Karlavagnen 4b

I Karlavagnen 4b övar eleverna på bråktal, mätning och måttenheter. Dessutom lär sig eleverna räkna med decimaltal och bekantar sig med negativa tal.

Karlavagnen 4b har utkommit!

Bekanta dig med Karlavagnen 4b!

Karlavagnen 5a ifyllnadsbok

Under höstterminen i årskurs fem övar eleverna på problemlösningsmetoder och lär sig mera om bråk och decimaltal. I geometrin får de mäta vinklar och bekanta sig med cirkeln. Eleverna får också lära sig mer om programmering.

Ifyllnadsbok har utkommit och skickats till skolorna vecka 14/2017.

Karlavagnen 5b ifyllnadsbok

Ifyllnadsboken utkommer i oktober 2017.
Häftesbok utkommer i december 2017.

Karlavagnen 5a häftesbok

Häftesboken har utkommit och skickats till skolorna i juli.
Det finns en separat lärarhandledning för dem som tagit i bruk häftesboken. Häftesbokens lärarhandledning har också utkommit.

Karlavagnen 5b häftesbok

Vårterminens häftesbok utkommer i december 2017.

Karlavagnen 6a

Utkommer i februari 2018.

Karlavagnen 6b

Utkommer i oktober 2018.

Lärarmaterial

Lärarhandledning

Till varje lärobok (a och b) finns en omfattande lärarhandledning som innehåller gott om tips för hur du som lärare kan göra lektionerna kreativa och inspirerande för eleverna. Här finns bland annat förslag på aktiviteter, grupparbeten och lösningar till tankenötterna. I slutet av lärarhandledningen finns bilagor med differentierande uppgifter.

Facit

Facit till lärobokens uppgifter har samma struktur som den tryckta läroboken.

Digitalt material

Digitalt undervisningsmaterial

I det digitala undervisningsmaterialet finns allt du behöver under lektionen samlat på ett och samma ställe. Här finns:

  • lärobokens uppslag, som du kan förstora och klicka fram uppgifterna med facit var för sig
  • en ”Vi lär oss”-del, där det nya stoffet visas steg för steg, till exempel via animationer
  • en ”Vi övar”-del, där det finns övningsuppgifter som klassen kan göra tillsammans
  • en ”Vi tänker”-del, där det bland annat finns tankenötter och huvudräkningsuppgifter
  • en ”Berättelse”-del, där styckenas berättelser är upplästa
  • prov och annat utvärderingsmaterial
  • instruktioner och länkar till Karlavagnens ”Scratch-studio” (åk 3 uppåt).

Materialet fungerar på såväl dator, interaktiv skrivtavla som pekplatta.

Bekanta dig med undervisningsmaterialen för åk 1, 2, 3 och 4 via Otavas Lärarrum>

Det digitala undervisningsmaterialet säljs som en ett års skollicens som alla lärare i skolan har tillgång till via Otavas Lärarrum.
Det digitala undervisningsmaterialet beställs via Kirjavälitys eller Otavas Nätbutik.

Digitala uppgifter för eleven

De skolor som köpt Karlavagnen 1, 2, 3 och 4 för läsåret 2016-2017 har tillgång till gratis digitalt material för eleven.

I de digitala materialet för eleven finns både digitala uppgifter och spel som kan stöda elevens inlärning. Eleven kan i varje kapitel välja en lättare eller en mer krävande svårighetsgrad. Materialet fungerar på dator och pekplatta, både hemma och i skolan.

Eleven kommer åt uppgifterna via Elevens Värld.

Pysselpaket

Karlavagnens nya siffror

Utbildningsstyrelsen har gett ut en rekommendation om nya modellbokstäver och siffror som ska tas i bruk hösten 2016. Ladda ner och skriv ut roliga Karlavagnen sifferkort 0–10 med de nya siffrorna härifrån >

Författare

åk 1–2:
Maarit Forsback
Anne Kalliola
Arto Tikkanen
Miia-Liisa Waneus

åk 3–6:
Päivi Kiviluoma
Kimmo Nyrhinen
Pirita Perälä
Pekka Rokka
Maria Salminen
Timo Tapiainen

Svensk översättning: Cilla Heinonen
Sakgranskning: Ann-Sofi Röj-Lindberg