In English

J’aime franska (B2 och B3)

Ett nytt läromedel till B2/B3-franska!

J’aime är en ny serie i franska för åk 7–9 (B2) och gymnasiet (B3). Serien följer den nya läroplanen. De två första kurserna finns i samma bok, J’aime 1, som är redo att tas i bruk hösten 2017.

J’aime är autentisk
Stommen i läromedlet består av aktuella och relevanta autentiska texter och ett videomaterial som utgår ungdomarnas intressen och behov. I de kommunikativa aktiviteterna får ungdomarna öva grammatik och vokabulär som behövs i praktiska vardagssituationer. Det finns gott om övningar där ungdomarna får lyssna och öva på uttal.

J’aime lär dig att lära dig
I J’aime framgår lärandemålen tydligt och motiverar ungdomarna att studera vidare. Stor vikt läggs på att systematiskt öva studieteknik och ta in den kunskap ungdomarna har från andra språk.

J’aime 1 utkommer både tryckt och digitalt
• Utöver de texter som finns i den tryckta boken innehåller digiböckerna även ljud och interaktiva övningar.
• I digiböckerna finns ett videomaterial med videosnuttar från franskspråkiga länder.
• Studerandenas mp3-ljudfiler finns att ladda ner på Otavas webbsida för dem som använder den trycka boken.

J’aime 1 har utkommit!

Elevmaterial

Elevmaterialet kommer både tryckt och digitalt.

J'aime 1 franska

Välkommen med på en resa med ett internationellt kompisgäng där du lär känna den fransktalande världen. J’aime 1 tar dig med på sommarsemester till Bretagne vid Atlantkusten i västra Frankrike. Du får gå på musikfestival med Markus, Gaela och Ali. Du lär dig ge kindpussar på franskt vis och steka äkta plättar på från Bretagne.

När skolan börjar är det dags för Ali att åka tillbaka till sin hemstad Paris. Du kommer lätt med tunnelbanan till butiker, hem till din kompis eller till de olika sevärdheterna i Paris. Man kan åka tåg till Bryssel, Belsgiens huvudstad, där Alis syster Aisha bor. Vad tror du Aisha har planerat för helgen…?

J’aime 1 Ljudfiler för eleven, mp3

J’aime 1 Ljudfiler för eleven, applikation

Digibok

J’aime 1 finns även som digibok. Digiboken innehåller:
– samma texter, ordlistor och övningar som den tryckta boken
– alla ljudfiler
– videomaterial från fransktalande länder

Digiboken är interaktiv, dvs. eleven får direkt återkoppling till sina uppgifter. I digiboken finns bland annat:
– flervalsuppgifter
– drag&drop-uppgifter
– ifyllnadsuppgifter
– skrivuppgifter.

Lärarmaterial

Digitalt material för läraren

Det digitala lärarmaterialet innehåller pedagogiska tips, tilläggsuppgifter och facit till uppgifterna i boken. I lärarmaterialet finns också digiboken med alla dess ljudfiler och filmklipp.

För dig som tar i bruk läromedlet hösten 2017 är lärarmaterialet gratis 1.8.2017–31.7.2018. Materialet används via Otavas lärarrum på adressen www.otava.fi/lararrum. Förmånen aktiveras automatiskt på basen av de beställningar skolan gjort, ta kontakt med laromedel@otava.fi om din skola inte har fått tillgång till materialet.