In English

J’aime franska (B2 och B3)

Ett nytt läromedel till B2/B3-franska!

J’aime är en ny serie i franska för åk 7–9 (B2) och gymnasiet (B3). Serien följer den nya läroplanen. De två första kurserna finns i samma bok, J’aime 1, som är redo att tas i bruk hösten 2017.

J’aime är autentisk
Stommen i läromedlet består av aktuella och relevanta autentiska texter och ett videomaterial som utgår ungdomarnas intressen och behov. I de kommunikativa aktiviteterna får ungdomarna öva grammatik och vokabulär som behövs i praktiska vardagssituationer. Det finns gott om övningar där ungdomarna får lyssna och öva på uttal.

J’aime lär dig att lära dig
I J’aime framgår lärandemålen tydligt och motiverar ungdomarna att studera vidare. Stor vikt läggs på att systematiskt öva studieteknik och ta in den kunskap ungdomarna har från andra språk.

J’aime 1 utkommer både tryckt och digitalt
• Utöver de texter som finns i den tryckta boken innehåller digiböckerna även ljud och interaktiva övningar.
• I digiböckerna finns ett videomaterial med videosnuttar från franskspråkiga länder.
• Studerandenas mp3-ljudfiler finns att ladda ner på Otavas webbsida för dem som använder den trycka boken.

J’aime 1 innehållsförteckning och Unité 1 (tillsvidare på finska)