In English

Insikt – Psykologi

Få en djupare insikt i psykologi!

Insikt är en ny serie i psykologi för gymnasiet som följer den nya läroplanen. Det intressanta, noggrant utvalda innehållet och de belysande exemplen sporrar dig till psykologiskt tänkande och hjälper dig att få en djupare insikt i psykologi. Serien tar upp aktuell forskning och har många exempel som förtydligar och förklarar. Texten är lättläst och lätt att förstå. De mångsidiga uppgifterna hjälper dig att repetera, fördjupa och anpassa det du lärt dig.

Kurs 1 och 2 har utkommit!
Kurs 3 är redo att tas i bruk hösten 2017
Kurs 4 utkommer på vårterminen 2018
Kurs 5 utkommer på sommaren 2018

Studentmaterial

Böckerna utkommer både tryckt och digitalt. Digiböckerna innehåller interaktiva uppgifter och intressanta länkar och videosnuttar.

Insikt 1

Insikt 1 berättar om psykologin som en mångsidig och överraskande vetenskapsgren. Vi synar det mänskliga beteendet ur psykisk, biologisk och social synvinkel. Insikt ger eleverna redskap för att granska psykologiska fenomen, sitt eget tänkande och sin förmåga att ta till sig ny kunskap. De många exemplen placerar vetenskapen i ett vardagligt sammanhang och ger upphov till aha-upplevelser. Mångsidiga uppgifter hjälper eleverna att repetera, fördjupa sin självkännedom och tillämpa sina insikter i psykologins värld.

Insikt 2

I Insikt 2 utgår vi från den psykologiska forskningen när vi berättar historien om människans utveckling från spädbarnsåldern till ålderdomen. Vi har strävat efter att ge en åskådlig och inspirerande bild av de faktorer som påverkar utvecklingen. Insikt ger redskap för att förstå utvecklingen och tänka vetenskapligt. Exemplen för in kunskapen i vardagen och ger nya insikter. Med de mångsidiga uppgifterna är det lätt att repetera, fördjupa självkännedomen och tillämpa sina insikter i psykologins värld.

Digibok

Du kan välja mellan en tryckt eller digital bok. Digiboken fungerar på såväl dator, pekplatta som mobil.

Digiboken innehåller samma texter, bilder och uppgifter som den tryckta boken. I digiboken är alla texter inlästa och uppgifterna interaktiva. Dessutom finns här videomaterial och länkar.

Bekanta dig med demon av den finska digiboken
På finska: Oivallus digibok

Lärarmaterial

Digitalt lärarmaterial till varje kurs
Det digitala materialet för läraren består pedagogiska tips, lektionsmaterial och facit till uppgifterna. Dessutom finns här digiboken med alla dess videoamaterial och interaktiva uppgifter.

Digiprov
Till varje kurs finns även ett digiprov.

Bekanta dig med demon av det finska materialet
På finska: Oivallus 1 digiopetusaineisto demo

Författare

Tiina-Maria Päivänsalo

Sari Lindblom-Ylänne

Raimo Niemelä

Raija Anttila

Övriga medarbetare

Författare till Insikt digitalt material för läraren:
Krista Kautto
Noora Tala-Kopperoinen

Arbetsgrupp för svenska verisonen:
Gunilla Stenfors, Siv Rågård, Barbara Huldén och Rosa Donner

Video

Författaren till Insikt Tiina-Maria Päivänsalo berättar om serien (på finska).