In English

Hjärtat 1–2 religion

Den nya serien Hjärtat sätter fart på religionslektionerna! Eleverna uppmuntras till interaktion, diskussion och samverkan. Materialet sporrar eleverna till att delta, påverka och uttrycka sina åsikter. Hjärtat är ett funktionellt material – på lektionerna lär vi oss tillsammans genom att fundera, undersöka och vara aktiva. Elevernas multilitteracitet utvecklas på flera sätt, bland annat med hjälp av olika texttyper, fotografier och ordlistan i slutet av läroboken.

Hjärtat är ett allmänbildande läromedel där vi bland annat behandlar känslor, ansvar och förhållandet till den egna religionen. Utöver kristendomen bekantar vi oss med judendom och islam. Kunskap om andra religioner hjälper eleverna att växa i en mångkulturell värld och leder till en ökad tolerans. Läromedlet Hjärtat hjälper också eleverna att bygga sin egen livsuppfattning.

Både det tryckta och digitala materialet för åk 1 och 2 är redo att tas i bruk hösten 2018!
Mera info om Hjärtat 3, 4, 5 och 6 hittar du här>

Elevmaterial

Hjärtat 1

Läroböckernas lekfulla, färgglada och moderna illustrationer samt de mångsidiga och omfattande texterna uppmuntrar till lärande. Läromedlet innehåller rikligt med material som ni kan gå igenom hela klassen tillsammans, oberoende av elevernas religionstillhörighet. Boken innehåller bland annat avsnitt om etiska frågor, som barns rättigheter, ett kapitel om högtider samt kapitel om känslor och andra religioner i enlighet med den nya läroplanen. I slutet av böckerna finns bibelberättelser och en ordlista.

Hjärtat 1 utkommer i januari 2018!

Modellsidor från den finska boken

Hjärtat 1 arbetsbok

Arbetsböckerna innehåller uppgifter som bygger på innehållet i läroboken. Drama- och diskussionsövningarna gör eleverna tillsammans. Hjärtuppgifterna låter er fördjupa er i etiska frågor som är aktuella för barn i dag, som olika efternamn inom familjer och vanor och traditioner inom olika kulturer. Medierna är närvarande i form av uppgifter där eleverna ska filma och fotografera. En del av uppgifterna är det tänkt att eleverna ska göra hemma tillsammans med en förälder. Varje kapitel avslutas med projektuppgifter och självvärdering. Projekten tränar eleverna i kommunikation, samverkan och i att sträva mot ett gemensamt mål. I självvärderingarna följer man utöver elevens lärande också med hur hen beaktar andra och hur hens elevfärdigheter utvecklas.

Hjärtat 2

Hjärtat 2 utkommer i februari 2018!

Modellsidor från den finska boken

Lärarmaterial

Hjärtat 1 lärarhandledning

Lärarhandledningarna innehåller instruktioner och idéer till lektionerna.

Hjärtat 2 lärarhandledning utkommer på våren 2018.

Hjärtat 2 lärarhandledning

Hjärtat 2 lärarhandledning utkommer på våren 2018.

Digitalt material

Hjärtat 1 digitalt material för läraren

I de digitala undervisningsmaterialen hittar du instruktioner och idéer för lektionerna samt olika uppgifter som du kan använda för att berika lektionerna.

Det finns flera uppgifter till varje avsnitt. Eleverna får lyssna, analysera bilder, fundera och göra slutledningar. Materialet innehåller också inlästa bibelberättelser och filmklipp.

Hjärtat 1 digitalt material för läraren finns tillgängligt när höstterminen 2018 kör igång och är gratis för alla som tar i bruk serien hösten 2018. 

Bekanta dig med den finska demon här!

Hjärtat 2 digitalt material för läraren

Hjärtat 2 digitalt material för läraren finns tillgängligt när höstterminen 2018 kör igång och är gratis för alla som tar i bruk serien hösten 2018.

Författare

Anni Niittynen
Marjo Similä
Karoliina Vidgrén
Illustrationer Maija Hurme