In English

Forum Historia (LP2016)

Det är lätt att bli förtjust i historia med Otavas läromedel i historia, Forum 5 och 6. Eleverna får leva sig in i historien med hjälp av spännande berättelser och detaljerade illustrationer. De får också forska i och lösa historiska mysterier från olika tidsperioder.

I läromedlet presenteras både stora historiska händelser och människans vardag, i glädje och sorg. Med Forum är det lätt att differentiera undervisningen.

Forum 5 och Forum 6 har utkommit och följer de nya läroplanerna som träder i kraft 2016. Läs mer >

Serien kompletteras med Forum samhällslära för åk 4–6! Läs om Samhällsläran här!

Forum för årskurserna 7 och 8 hittar du här!

NYHET!

Nu finns Forum 5 och 6 även som digiböcker. Dessutom har vi förnyat Forum 5 och 6 digitala undervisningsmaterialet!
Du kommer åt att testa materialet gratis i 30 dagar via Otavas Lärarrum.

Forum Historia (LP2016)

ISBN-nummer: 9789511246190

Köp boken »»

Elevmaterial

Historiens fantastiska äventyr vaknar i liv i Forum-serien. Den inspirerande texten, spännande illustrationen och de intressanta gåtorna stöder elevens studier i historia.

Forum 5 Historia

I Forum 5 får du leva dig in i historien med hjälp av spännande berättelser. Du får också vara historiker och försöka lösa mysterier från olika tidsperioder. Varför sprang till exempel grekiska idrottare nakna? Vilka följder fick öppnandet av Tutankhamons grav? Bege dig på ett äventyr i historiens fantastiska värld!

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Forum 5 Arbetsbok

Med hjälp av Forum 5 arbetsboken lär du dig grunderna i historia. Dessutom får du pröva på att använda samma metoder som skickliga forskare använder, leva dig in i historiska händelser och bedöma trovärdigheten i olika källor.

Forum 6 Historia

Genom att studera historia lär du dig förstå människor och den värld du lever i. I Forum 6 får du också svar på många spännande frågor: Fanns Robin Hood på riktigt? Vilka var Columbus, Michelangelo och Galilei? Varför brann pärtorna i de finska lantgårdarna? Vilka följder fick den franska revolutionen?

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Forum 6 Arbetsbok

Med hjälp av Forum 6 arbetsboken lär du dig grunderna i historia. Dessutom får du pröva på att använda samma metoder som skickliga forskare använder, leva dig in i historiska händelser och bedöma trovärdigheten i olika källor.

Digibok

NYHET!

Allt material i Forum Historia finns nu också i digital form. Innehållsmässigt följer det tryckta och det digitala materialet samma lärandemål. Materialet är plattformsoberoende och går att använda med såväl dator som pekplatta.

Digiböcker

Forum Historia 5 digibok har utkommit.

Digiboken innehåller allt material (texter och bilder) i digital form. Dessutom finns här bland annat videoklipp och ljud. Texterna och bilderna går att förstora enligt behov.

Forum Historia 6 har utkommit.

Digiboken innehåller allt material (texter och bilder) i digital form. Dessutom finns här bland annat videoklipp och ljud. Texterna och bilderna går att förstora enligt behov.

Digiuppgifter

Digiuppgifterna motsvarar innehållsmässigt arbetsböckerna. Eleverna kan svara på de öppna frågorna genom att skriva, banda in eller ladda upp bildfiler. Eleven få omedelbar respons på sitt arbete och kan följa med sitt kunnande. I lärarens digitala material syns en sammanställning, där det framgår hur klassen arbetar och presterar.

Forum Historia 5 och 6 digiuppgifter har utkommit.

Lärarmaterial

NYHET!

Vi har förnyat lärarmaterialet till Forum 5 och 6! Du kommer åt att testa materialet gratis i 30 dagar via Otavas Lärarrum.

Det digitala undervisningsmaterialet för läraren är mångsidigt och med hjälp av det går det lätt att planera fungerande lektionshelheter.

Det digitala undervisningsmaterialet bjuder på

  • bilder och illustrationer från läroboken
  • facit till uppgifterna i textboken och arbetsboken
  • tilläggsmaterial för fördjupning och repetition
  • samtalsbilder
  • alla bokens texter inlästa
  • videomaterial m.m.

Det förnyade lärarmaterialet innehåller även innehållet från lärarhandledningen (applikationen nedan) som pdf. 

I lärarhandledningarna finns idéer för lektionsplaneringen, bakgrundsfakta, litteraturtips, bildanalyser och svar till lärobokens uppgifter. Här finns många förslag på hur man kan undervisa i historia genom att utnyttja interaktion, samverkan och sociala färdigheter. Handledningen innehåller också förslag på hur man kan integrera historia i andra läroämnen.

Lärarhandledningar (ONLINE + PDF)

Lärarhandledningen ges ut i form av en applikation som fungerar på såväl dator, pekplatta och smarttelefon. Via applikationen kommer du lätt åt innehållet och kan behändigt visa upp projektionsbilder och bokens uppslag i klassen. Det digitala materialet säljs som en skollicens som är i kraft ett läsår.
Bekanta dig med demon >

Snabbguide >

Lärarhandledningen säljs som en skollicens som är i kraft i ett läsår.
Läraren kommer åt materialet via Otavas Lärarrum.

Lärarhandledningarna för åk 5 och 6 har utkommit!

Författare

Kimmo Päivärinta
Kati Solastie
Simo Turtiainen
Svensk översättning: Cilla Heinonen
Sakgranskning av den svenska versionen: Bernt Örså